Pháp Ngữ - Pháp Họa
Pháp Môn Tinh Độ
Danh Mục Giảng Sư
Danh Mục Pháp Âm
Gương Vãnh Sanh
Bồ Đề Tâm
Tin Xem Nhiều Nhất

Thông Bạch lễ cầu siêu thai nhi ngày 5/9/2015 ( âm lịch ) Lễ quy y tam bảo 15/08 ( AL)
 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ TU TẬP
Chùa Phúc Đông

Nhớ thuở nào, khi đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã ân cần dạy bảo chúng đệ tử rằng: “Này các thầy Tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người”. Với lời dạy tràn đầy tình thương của bậc thánh thiện, đã làm sống lại biết bao trái tim hướng thượng với tinh thần “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài”.Nhận thức được việc hoằng dương chánh pháp là bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia.

Chính vì lẽ đó mà sư bà trụ trì đã thành lập đạo tràng chuyên tu,  nhằm tạo điều kiện cho qúy thiện nam tín nữ phật tử khắp nơi có điều kiện cắt bớt trần duyên đến cha tu học. nhằm kế thừa và phát huy những tinh hoa của pháp môn niệm Phật do chính kim khẩu của đức Thế Tôn tuyên thuyết, đồng thời giúp cho tất cả chúng sanh hữu duyên biết rõ đường tà quay về nẻo chánh, chứng nghiệm được sự an lạc vi diệu ngay trong giáo pháp của đức Thế Tôn. việc lm ny cũng không ngoài mục đích là đem lại tình thương, ánh sáng trí tuệ và sự giải thoát cho tất cả mọi người.


Kính thưa các quý vị Phật tử.
Nhằm giúp cho khóa tu Phật thất đạt kết quả cao nhất và giúp cho quý vị tu tập tốt nhất, sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được thông qua mô hình tổ chức và những nội quy của khóa tu để quý vị cùng tìm hiểu.
I.Mục Đích thành lập Niệm Phật Đường và tổ chức khóa tu Phật Thất.
Chúng tôi thành lập ra Đạo Tràng hoạt động và đưa ra mô hình khóa tu Phật Thất tại Niệm Phật Đường với mục đích là giúp cho những người chuyên tâm tu tập nhưng không có môi trường yên tĩnh để chuyên tu. Vì thế Đạo Tràng sẽ là nơi yên tĩnh để dành cho những người thật tâm, chí thiết chí thành chuyên tâm vào tu tập, cắt đứt mọi duyên trần đến chùa tu tập hầu thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, chứng nghiệm sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật, nhất tâm niệm Phật để một đời giải quyết việc sinh tử, không còn phải trở lại cõi ta bà này nữa.
1. Cắt bớt trần duyên
Trần có nghĩa là bụi bặm. Cắt bớt trần duyên nghĩa là cắt bớt cái duyên bụi bặm. Thường người ta gọi là trần thế hay thế gian, để chỉ cho cõi đời này. Tại sao lại gọi cõi đời này là bụi bặm? Trong kinh A Di Đà, đức Phật cũng nói cõi đời này là ngũ trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, là năm thứ dơ bẩn…
Vì trong cuộc đời này, chúng ta thường đắm chìm vào năm thứ ham muốn (ngũ dục) là tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon và ngủ kỹ. Đó là những thứ mà chúng ta bị lệ thuộc, bị ràng buộc vào đó. Từ những thứ ham muốn đó nó lôi kéo chúng ta đi vào cái vòng tham, sân, si, phiền não, nối tiếp theo muôn ngàn điều ác. Vì muốn có được tiền tài, sắc đẹp, danh lợi mà chúng ta phải lao vào tính toán, thậm chí gây ra biết bao tội lỗi để phục vụ cho ngũ dục.
Cái nghiệp gia đình đã ràng buộc chúng ta không những đời này mà là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, muốn cắt bỏ dây oan gia nghiệp chướng này không phải dễ dàng đâu. Nếu chúng ta không đại hùng, đại lực thì không thể cắt được. Như câu:
“Ái bất trọng bất sinh Ta bà
Niệm bất nhất bất sinh Tịnh độ”.
Nghĩa là, nếu chúng ta không có tình cảm luyến ái thì chúng ta không sinh ở cõi Ta bà này. Vì tình cảm luyến ái đó mà chúng ta phải sinh vào cuộc đời này, luẩn quẩn hết làm người đến làm thú trong dục giới không bao giờ nhàm chán. Và nếu chúng ta niệm Phật mà không chuyên tâm, nhất tâm bất loạn thì không thể sinh về cõi Phật được.
Cho nên, cái tình cảm, cái luyến ái của gia đình thế gian là lối sống quen thuộc của con người. Từ đó gây nên bao nghiệp chướng nặng nề, khiến bị chìm đắm trôi lăn mãi trong biển khổ luân hồi sinh tử.
Người tu muốn chấm dứt khổ lụy tái sinh thì phải lập chí mạnh, bước ra khỏi mọi trói buộc hệ lụy về năm thứ ham muốn. Phải biết tu tập xả ly, cắt đứt không luyến tiếc bất cứ thứ gì, gắng công tập buông bỏ mọi lo nghĩ, mọi bám víu quá nặng về vật dục, siêng năng tháo gỡ từng hồi, từng chút mọi đeo níu vào cái tình cảm ham thích dục lạc đó.
Cho nên, khóa tu Phật thất này là để tạo điều kiện cho quý vị tập cắt bớt trần duyên. Nếu quý vị chưa thể cắt được trọn vẹn về Chùa ở thường trụ, thì tập cắt trong 7 ngày.
2. Thúc liễm thân tâm
Thúc liễm thân tâm có nghĩa là cột trói thân tâm. Quý vị thường nghe, trong kinh đức Phật ví tâm chúng ta là “tâm viên, ý mã”, nghĩa là tâm của chúng ta vốn buông lung phóng túng, lăng xăng nghĩ tưởng đủ thứ không ngừng, ví như con khỉ leo trèo nhảy nhót không biết chán, ý thức chạy rong không bờ bến giống như ngựa chạy.
Quý vị khi ở ngoài muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, đi lại tự do, buông lung phóng túng. Khi vào đây tu tập, chúng tôi tạo điều kiện để cho quý vị thúc liễm thân tâm, nghĩa là cột trói thân tâm lại bằng những uy nghi, bằng những thời khóa tu tập. Trong khóa tu Phật thất, pháp tu của chúng ta là niệm Phật. Trong lúc niệm Phật, thân chúng ta ngồi yên, miệng niệm Phật, ý chúng ta có chăm chú vào câu niệm Phật, nhớ tưởng đến Phật thì tâm chúng ta không vọng tưởng điên đảo hay lăng xăng nghĩ nhớ điều xấu gì khác, vì nhờ câu niệm Phật thúc liễm tâm chúng ta lại.
3. Trau giồi giới đức
Khi vào đây tu học là chúng ta học cái hạnh làm Phật, tu cái hạnh để thành Phật. Phần đông, khi được hỏi tu để làm gì, thì hầu như không ai dám trả lời là tu để thành Phật. Như đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành”, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, mục đích của chúng ta học Phật, tu Phật là để thành Phật, nhưng còn thời gian bao lâu mới thành được là do sự quyết tâm của mỗi người.
Đức Phật là bậc lưỡng túc tôn, đầy đủ phước đức, trí tuệ, là một con người toàn diện về nhân cách, nghĩa là ba nghiệp thân khẩu ý của đức Phật hoàn toàn thanh tịnh, trang nghiêm.
Chúng ta trau giồi ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta cho được thanh tịnh như đức Phật, tức là trau giồi giới đức. Bởi vì, ba nghiệp nếu được thanh tịnh thì chúng ta mới có an lạc.
Do đó, quý vị cần cố gắng thể hiện tư cách trang nghiêm của người Phật tử. Đó cũng chính là dịp thuận tiện để ta đi sâu vào nhất tâm bất loạn.
4. Nhất tâm niệm Phật
Nhất tâm niệm Phật là đem hết ý chí vào câu niệm Phật. Nếu miệng niệm Phật mà trong tâm vọng tưởng lăng xăng thì khó được lợi ích thiết thực.
Khi đặt ra khóa tu Phật thất, chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ việc tổ chức như thế nào đó để tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị khỏi phải bận tâm về ăn uống, ngủ nghỉ, để quý vị có thời gian tu tập, chú tâm vào việc niệm Phật nhiều hơn. Tuy nhiên, trong thời khóa quý vị còn ổn định chăm chú niệm Phật, chứ ngoài thời khóa quý vị lại không chú tâm nữa, cứ ngồi lại với nhau để nói chuyện, để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Vậy mọi người hãy cố gắng nhiếp tâm niệm Phật. Nếu tu mà không nhiếp tâm thì không thành tựu được, coi như chỉ mới bước vào tới cổng thôi.
Muốn về Tịnh độ thì phải nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì ngay đây, bây giờ phải thực tập nó bằng công khóa và quán chiếu để lập chí hăng hái.
Nhất tâm bất loạn có dễ không? Trong thời khóa niệm Phật, chúng ta còn chưa chắc nhiếp tâm được, huống chi trong lúc buông lung phóng túng!
Bất cứ việc gì ở đời, muốn thành công cũng đều phải trải qua sự gian khổ rèn luyện. Tu cũng vậy, phải trải một quá trình gian khổ để huấn luyện tâm ý, chớ một sớm một chiều thì chưa ăn thua gì. Pháp tu nào cũng luôn luôn đòi hỏi sự siêng năng vô hạn từ đêm đen đến ngày trắng mới mong có kết quả sáng chói. Cho nên, sự nhất tâm bất loạn đòi hỏi sự quyết tâm nhiều lắm, phải kiên trì, nhẫn nại mới có thể thành công được. Như lời Thiền sư Hoàng Bá Hy Vân:
“Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt,
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”.
Không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể thực hiện được sự nhất tâm bất loạn, nên chúng ta đừng coi thường pháp niệm Phật này. Vì pháp niệm Phật là một pháp tu rất thù thắng nhằm trợ duyên cho chúng ta nhiếp tâm để tiêu trừ nghiệp chướng.
Pháp nhiếp tâm không gì hơn phải chí thành khẩn thiết. Nếu tâm chẳng chí thành mà muốn nhiếp thì khó có thể được. Khi được nhất tâm rồi, tâm cùng Phật hợp nhau, tâm cùng đạo hòa nhau thì mình và Phật không xa. Cho nên mục đích của người tu Phật thất là phải quyết tâm đạt cho được sự nhất tâm.
5. Chứng nghiệm sự an lạc
Thực hiện được bốn điều: cắt bớt trần duyên, thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức và nhất tâm niệm Phật, thì chúng ta sẽ đạt được mục đích cứu cánh là chứng nghiệm sự an lạc.
Trong 7 ngày tu tập, quý vị cố gắng trau giồi giới đức, tinh tấn niệm Phật để thực hiện được sự trang nghiêm. Có trang nghiêm thì sẽ đưa đến thanh tịnh tức là không còn phiền não nữa. Có trang nghiêm, có thanh tịnh, có tinh tấn, có nhất tâm chúng ta mới chứng nghiệm được sự an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại.
Chúng ta tu đến khi nào đạt được sự an vui thì mới về được cõi Cực lạc. Vì Tây phương Cực lạc được gọi là cõi Tịnh độ. Tịnh độ: độ là cõi, tịnh là thanh tịnh. Tịnh độ là cõi thanh tịnh. Chúng ta muốn về Tịnh độ thì chúng ta phải thanh tịnh, còn tâm cứ bực tức, phiền não, buồn giận thì không về được Tịnh độ. Phật là thanh tịnh, cho nên ta cũng phải thanh tịnh thì việc đến với Phật không còn xa.
Nếu không quyết liệt lập chí, thì ta không về Cực lạc được. Do vậy tu Tịnh độ cũng phải lập nguyện thiết tha vô hạn như kẻ tha hương chí cốt muốn về yên nghỉ nơi cố hương. Nhưng điều cần thiết nhất là phải tin sâu chắc, nguyện tha thiết mới cảm thông với Phật, mới có thể quyết định hiện đời ra khỏi Ta bà sinh về Cực lạc.
Chúng tôi rất mừng là khóa tu Phật thất đã tạo ra một sinh khí tu học mới, từng bước đưa Phật tử vào trong khuôn khổ nề nếp của sự tu tập, khi đi đến đâu cũng thể hiện được sự trang nghiêm thanh tịnh, vì khi quý vị đến đây đã được đào luyện tu học rất kỹ lưỡng. Chúng tôi mong rằng những hạt nhân này sẽ được đâm chồi, nẩy lộc, phát triển nhiều hơn nữa. Đây chính là sự đóng góp công sức để xây dựng cho Phật giáo Việt Nam thăng hoa và phát triển phù hợp với thời đại mới.

II. Nơi tu học , sinh hoạt của khóa sinh:
1. Chính điện: dành cho Phật tử Tín tâm niệm Phật niệm 4 chữ A DI Đà Phật theo máy niệm, máy niệm 4 câu, Phật tử niệm 4 câu. Kinh hành 30 phút và ngồi niệm Phật 30 phút (niệm ra tiếng).
2. Trai đường (nơi dùng cơm): gồm trai đường là nhà Tổ, sau khóa tu quý Phật tử trở về trai đường dùng cơm tại đó.
3. Phòng ngủ: gồm 2 tầng ở tầng 2 và tầng 3 với 10 phòng ngủ, mỗi phòng sẽ gồm 4 giường dành cho 4 Phật tử tu thường trụ tại Chùa.
Tầng 1 nhà Niệm Phật Đường dành cho quý Phật tử về tham dự tu Phật thất.
Bên trong mỗi phòng bao gồm nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín, mỗi người sẽ có tủ cá nhân để đồ dùng và chăn, màn, gối, chiếu, đầy đủ.
4. Ban trai soạn: lo việc nấu ăn cho Phật tử.


NỘI QUY VÀ OAI NGHI KHÓA TU PHẬT THẤT
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Phật tử!
Với mong ước làm thế nào để đưa vấn đề tu tập của hàng Phật tử ngày càng đi vào nề nếp, quy củ theo đúng chánh pháp của Phật, đồng thời để giúp quý Phật tử tham dự khóa tu Phật thất đạt được kết quả viên mãn, Ban tổ chức yêu cầu quý vị Phật tử phải nắm vững chương trình tu học, tuân thủ nội quy và các oai nghi.
I.NỘI QUY
Tất cả Phật tử tại gia đều có thể tham dự khóa tu. Yêu cầu phải có đủ sức khỏe và không bị bệnh truyền nhiễm. Không nhận người già yếu, đi đứng khó khăn, lẩm cẩm, tai điếc.
Để khóa tu Phật thất thành tựu được năm điều: lục hòa , nghiêm tịnh, tinh tấn, nhất tâm và an lạc, Phật tử tham dự phải chấp hành nội quy sau đây:

1.Giữ năm giới đã thụ.
2.Giữ oai nghi lúc đi, đứng, nằm, ngồi
3.Giữ thân khẩu ý thanh tịnh
4.Chấp hành đúng nội quy và thời khóa tu tập
5.Luôn hoan hỷ và hòa nhã với mọi người
6.Hạn chế nói chuyện với nhau
7.Không nói chuyện thế sự
8.Không lớn tiếng nói cười
9.Không ra khỏi phạm vi chùa
10.Hạn chế tiếp xúc với người ngoài
11.Không trang điểm phấn son và đeo nữ trang.
12.Không được ăn, ngủ ngoài giờ đã quy định.
13.Không được hút thuốc, ăn trầu.
14.Đến giờ ngủ nghỉ phải im lặng, không được đi lại gây náo động.
II.THỜI KHÓA BIỂU TU TẬP
04h - 4h 15 : Báo thức - vệ sinh cá nhân.
04h 30 - 5h 30 : Công phu niệm Phật tại chính điện.
05h 30 - 6h 00 : Chấp tác tảo sái quét Chùa và phòng ở.
06h 00 - 6h 30 : Điểm tâm sáng
07h - 11h 00 : Công phu Niệm Phật
11h - 11h 30: Thọ trai ( dùng cơm trưa)
12h - 13h : Ngủ nghỉ
13h - 16h : Công phu Niệm Phật
16h - 18h : Nghỉ ngơi, Tắm giặt
18h - 18h 30: Ăn chiều
19h - 20h 30: Công phu niệm Phật
21h - 21h 30: Ngồi tĩnh tọa tại giường.
21h 30 ----- : Ngủ nghỉ
1. Những điều hướng dẫn:
Ngoài các điều nêu trên, Phật tử còn phải tuân thủ những điều được hướng dẫn dưới đây:
- - Khi nghe tiếng chuông báo thức, tất cả mọi người phải nhanh chóng thức dậy, gấp gọn chăn màn, sau đó đi vệ sinh cá nhân để kịp lên khóa công phu sáng.
- Đối với Phật tử tu thường trụ tại Chùa thì yêu cầu phải mặc bộ quần áo tu màu nâu hoặc màu Lam, không được mặc quần áo ngoài đời.
- - Đối với Phật tử đến tu Phật Thất một tuần thì hàng ngày phải về nhà bếp lấy phiếu ăn.
– Phải có áo tràng lam và áo tràng nâu để thay đổi .
- – Khi đi nhớ đem theo CMND (bản chính và bản photo có thị thực), cùng phiếu đăng ký đã ghi đầy đủ họ tên, pháp danh, địa chỉ và số điện thoại gia đình đến bàn đăng ký để ghi danh.
– Chỉ mang theo quần áo và những vật dụng cá nhân thường dùng, không nên đem đồ vật quý giá hoặc đắt tiền. Không đem mùng mền, chiếu gối, tọa cụ, bồ đoàn, phích nước, thau giặt, xà bông tắm, xà bông giặt và đồ ăn, thức uống.
2. Tu tập
Khi nghe hiệu lệnh 3 tiếng chuông, các Phật tử mặc áo tràng chỉnh tề: Phật tử tín tâm niệm Phật tập trung xếp hàng ngay ngắn trên chính điện. Trong lúc công phu không được nói chuyện, quay tới quay lui làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm thanh tịnh của đại chúng. Phải cố gắng chính niệm chú tâm theo câu niệm Phật, miệng phải niệm từng chữ từng câu rõ ràng, tai nghe rõ ràng, danh hiệu Phật phải từ tâm ý mà lưu xuất.
Khi kinh hành, chắp tay trang nghiêm trước ngực, từng bước chân đi đúng theo câu niệm Phật, mắt nhìn về phía trước, không vừa đi vừa xá chào.
Khi ngồi niệm Phật thì ngồi thẳng lưng, chân xếp theo kiểu bán già, hai bàn tay để ngay ngắn trên đùi. Bàn tay phải đặt ngửa trên lòng bàn tay trái, không lạy, không lần chuỗi hoặc dùng quạt giấy. Không ngồi duỗi thẳng chân (chỉ ngồi nghiêm trang niệm Phật). Không đem nước uống và khăn lên chánh điện.
Thời công phu kết thúc, Phật tử chỉnh đốn lại y phục, lần lượt từng hàng kinh hành theo câu niệm Phật đi xuống, không được chen lấn hay tách hàng xuống trước.
3. Ăn uống
Tất cả Phật tử tham dự khóa tu phải ăn chay trong suốt thời gian tu tập.
Mỗi ngày dùng 3 bữa sáng, trưa và chiều do nhà Chùa nấu. Không được ăn phi thời.
Trước giờ thọ trai, nghe tiếng chuông báo hiệu, tất cả khóa sinh phải mặc áo tràng chỉnh tề, xếp hàng đúng theo thứ tự, không phải chắp tay, lần lượt từng hàng đi đến trai đường.
Tại trai đường, tất cả Phật tử phải ngồi ngay ngắn gọn gàng, trong khi ăn phải giữ chính niệm và không được nói chuyện, không gây ồn ào trong trai đường, hạn chế tối thiểu tiếng khua chén bát. Không được mang thức ăn riêng để ăn một mình nhằm bảo đảm tính lục hòa của khóa tu. Tránh việc khạc nhổ mất vệ sinh làm ảnh hưởng đến những người bên cạnh.
4. Ngủ nghỉ
Các Phật tử tham dự khóa tu phải tôn trọng nội quy ngủ và thức đúng giờ đã quy định.
Nếu không ngủ được phải nằm yên tại chỗ, không nói chuyện ồn ào, không đi lại làm động chúng.
Không được tự ý dời chỗ ngủ.
Trước giờ ngủ buổi tối có nửa giờ tịnh tọa, các Phật tử phải tập trung tại chỗ ngủ của mình, ngồi yên lặng để tĩnh tâm niệm Phật. Sau khi xả tịnh không được nói chuyện ồn ào.
- Đúng 4 giờ sáng nghe tiếng chuông báo giờ thức chúng mới được bật đèn. Sau khi thức dậy phải xếp mùng mền gọn gàng, để đúng nơi quy định.
Không ngủ nghỉ phi thời.
Khi ngủ, nam không được ở trần, nữ không được mặc áo sát nách (hoặc áo thun, áo lá), quần ngắn.
5. Tiền bạc và hành lý
Tiền bạc, tư trang phải tự bảo quản hoặc khi mất Ban tổ chức không chịu trách nhiệm.
Không được kêu gọi quyên góp tiền bạc.
Mọi sự phát tâm cúng dường xin để vào thùng công đức, không cúng dường riêng cho Tăng chúng.
6. Sinh hoạt
Trong suốt thời gian 7 ngày tu tập, các Phật tử phải mặc áo tràng .
Không được tự ý phổ biến tài liệu khác ngoài những tài liệu tu Tịnh Độ do Ban Tổ Chức phát hành.
Các Phật tử tham dự khóa tu nên dặn người thân chỉ đến thăm vào sau các giờ thọ trai. Không được tiếp xúc với người thân nơi khu vực tu tập hoặc trong phòng ngủ của đại chúng.
Chỉ gọi điện thoại khi có việc thật cần thiết.
Phải giữ gìn sạch sẽ xung quanh khuôn viên chùa và trong các phòng để hành lý cũng như phòng ăn, phòng ngủ.
Áo tràng phải treo cất cẩn thận đúng khu vực treo áo tràng Khi lấy áo tràng phải coi cẩn thận đừng lấy nhầm áo người khác.
Giày dép phải xếp ngay ngắn, gót quay vào trong, mũi quay ra ngoài, không vứt bừa bãi. Không để dép tại hành lang các dãy nhà. Không đi nhầm dép của người khác.
Khi mất đồ dùng nên báo cho Ban tổ chức biết.
- 7. Tắm giặt, vệ sinh :
Các Phật tử tu thường trụ thì tắm giặt và vệ sinh tại phòng riêng của mình, các Phật tử tu Phật thất tắm giặt và vệ sinh tại nhà công cộng.
Các sinh hoạt cá nhân như tắm giặt, vệ sinh phải theo thứ tự. Ai ra trước sử dụng trước, không nên tranh giành.
Trước khi vào phải gõ cửa ba tiếng để biết có người bên trong hay không. Khi vào phải khép cửa nhẹ nhàng, không nên đóng mạnh gây tiếng động, nhớ cài khóa cửa cẩn thận.
Khi ra phải dội nước và rửa tay sạch sẽ. Chú ý nhớ sửa lại y phục cho chỉnh tề.
Trong khi tắm rửa, vệ sinh không được ca hát, nói chuyện, cười giỡn với người bên ngoài.
Không niệm Phật ra tiếng.
Không được mặc áo tràng vào nhà vệ sinh
Phải tiết kiệm nước, xà bông khi tắm giặt.
Không khạc nhổ, tiểu tiện trong nhà tắm và nhà vệ sinh.
Giấy rác phải bỏ vào giỏ đựng rác, không được vứt bừa bãi.
Quần áo phải giặt đúng nơi, phơi đúng chỗ đã quy định một cách kín đáo, không nên phơi bày lộ liễu mất thẩm mỹ.
Khi phơi quần áo ướt nên để ý đừng làm ướt quần áo đã phơi khô của người khác.
Nam giới và nữ giới có khu vực nhà tắm và vệ sinh riêng biệt, không được sử dụng lẫn lộn.
8. Kỷ luật
Các Phật tử tham dự khóa tu phải chấp hành đúng nội quy, thời khóa tu tập cùng những hướng dẫn vừa nêu. Nếu ai vi phạm lần một nhắc nhở, lần hai sám hối trước đại chúng, và kỷ luật không được tham dự khóa tu kế tiếp.
+Trước khi ra về
Phải kiểm tra hành lý, tránh việc bỏ quên quần áo và đồ dùng cá nhân. Gởi trả lại Ban tổ chức thẻ số thứ tự .
Chúng tôi mong tất cả Phật tử tham dự khóa tu Phật thất phải nắm rõ nội quy và thời khóa tu tập, tinh tấn hành trì, thúc liễm thân tâm, đạt được an lạc hạnh phúc trong thời gian tu tập.
OAI NGHI TÁC PHONG & HẠNH KIỂM
Nhà Phật gọi tác phong là oai nghi và tế hạnh.
Tác phong là hành vi cử chỉ, lời nói, cách ăn mặc hằng ngày. Hạnh kiểm là những tính hạnh nết na. Người có hành vi cử chỉ đúng đắn, nghiêm chỉnh, tính hạnh nết na hiền hòa, vui vẻ, nhã nhặn lễ độ thì được khen là đức hạnh tốt. Trái lại, nếu người có hành động, cử chỉ thô tháo sỗ sàng, tính nết thô lỗ, hung dữ, xấu xa thì không ai muốn gần.
Oai nghi tế hạnh của người Phật tử được thể hiện trong những hành động như: xá chào, lạy Phật, đi đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, ngủ nghỉ v.v...
XÁ CHÀO
Khi gặp chư Tăng hay bạn đồng đạo, chắp tay xá chào như sau:
Đứng ngay thẳng, hai tay chắp ngang trước ngực, 10 ngón tay hướng lên. Khi chắp tay không được bọng giữa, các ngón tay không so le, không để ngang miệng, hai bàn tay không xà xuống.
Trước khi xá chào hai tay chắp trước ngực, trong khi xá toàn thân trên khom xuống một góc khoảng gần 60o, tay cũng xá xuống, kèm theo câu niệm “A Di Đà Phật”.
Không đứng trên cao xá xuống, không ngồi xá, không vừa đi vừa xá, không xá một tay, không cầm vật trên tay xá, đang làm việc hoặc tay dơ bẩn không được xá, không xá theo kiểu gật đầu lia lịa.
Người Phật tử khi đến chùa và lúc ra về phải chào thầy trụ trì.
TƯỚNG ĐI
Người Phật tử phải đi khoan thai nhẹ nhàng, chững chạc, dù trong nhà hay ngoài đường lúc nào cũng phải giữ tướng đi cho ngay thẳng trang nghiêm nhưng không mất vẻ tự nhiên. Không được vừa đi vừa nhảy, không liếc ngó hai bên, hoặc hát nghêu ngao, không đi ưỡn ẹo, không đi nhón gót, không vừa đi vừa đưa tay lên xuống quá cao, không vừa đi vừa mặc hoặc cởi áo tràng.
Khi đi không được chen lấn, xô đẩy giành chỗ ồn ào làm mất tư cách của người Phật tử.

LỄ PHẬT: lễ Phật theo tiếng Niệm Phật cùng đại chúng
Tư thế khi lễ: điều chỉnh thân nghiêm chỉnh, hai chân khép lại theo hình chữ V, hai tay từ tư thế chắp trang nghiêm trước ngực từ từ đưa lên trán, khom mình xuống, chống hai tay xuống đất xong ngửa hai bàn tay ra và trán chạm xuống đất ở giữa hai bàn tay. Toàn thân phải hạ sát đất, hai bàn chân duỗi ra, mông chạm sát trên hai gót chân. Đó gọi là “năm vóc sát đất”.
Khi đứng dậy, hai tay úp lại, đẩy người từ từ đứng lên trở về vị trí ban đầu, đồng thời xá một xá.
Tư thế quỳ: lưng phải ngay thẳng, đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp ngay ngắn trước ngực.

KINH HÀNH
Bước chân đúng theo tiếng niệm Phật, chữ A nhấc chân trái, chữ Di đặt chân trái, chữ Đà bước chân phải, chữ Phật đặt chân phải. Hai tay chắp trang nghiêm trước ngực, không lắc vai nghiêng mình, đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống không nhìn hai bên. Đi nhiễu Phật theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải, khi xoay mình cũng xoay theo chiều kim đồng hồ.
TƯỚNG NGỒI: Khi tụng kinh, tọa thiền phải ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như tường vách. Có hai cách ngồi:
- Kiết già: bàn chân trái đặt lên đùi chân phải và bàn chân phải đặt lên đùi chân trái (kéo sát vào thân). Bàn tay phải đặt ngửa trên bàn tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau.
- Bán già: bàn chân trái đặt lên đùi chân phải hoặc bàn chân phải đặt lên đùi chân trái. Bàn tay phải đặt ngửa trên bàn tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau.
TƯỚNG NẰM
Khi nằm ngủ hay nghỉ ngơi, không nằm nghiêng bên trái, vì trái tim nằm về phía trái của lồng ngực, tim sẽ bị đè nén, máu không lưu thông được, dễ dẫn đến ác mộng, (có thể nằm ngửa với tư thế thân ngay thẳng, hai chân khép lại, tay đặt trên bụng hoặc duỗi thẳng, nên lấy mền che phần bụng dưới lại cho kín đáo). Không nên nằm sấp vì buồng phổi bị ép làm khó thở.
Nằm theo thế cát tường tức là nằm nghiêng bên phải, chân tay duỗi thẳng (giống tư thế đức Phật nhập Niết bàn), đây là cách nằm an lành tốt đẹp, vừa trang nhã vừa có lợi cho sức khỏe.
TƯỚNG ĂN
Trước khi ăn cơm nên rửa tay sạch sẽ. Phải ngồi ngay thẳng vững vàng, khi ăn chẳng nên ngậm cơm nói chuyện. Không gãi đầu làm bụi bay qua người khác, hay vào thức ăn. Khi nhảy mũi, bị sặc cơm phải quay ra phía sau tránh phun trúng người ngồi gần. Chẳng nên nhổ khạc, ợ ngáp ra tiếng, (khi ngáp phải lấy tay che miệng), hạn chế tối đa tiếng khua chén đũa. Lúc xỉa răng phải che miệng lại. Khi ăn không hà hít chắt lưỡi khen ngon chê dở, nên quán thức ăn để chữa bệnh ốm gầy. Khi uống nước nên rót ra cốc, hai tay nâng cốc lên uống chậm rãi. Ăn xong trước phải đợi mọi người cùng ăn xong, đứng dậy một lượt.
Sống trong gia đình hay trong chúng phải áp dụng đúng câu “lợi hòa đồng quân”, nghĩa là phải chia nhường nhau hưởng dụng của cải vật chất một cách công bình, không nên giành phần hơn.
CÁCH MẶC Y PHỤC
Người Phật tử nên mặc y phục trang nhã, kín đáo vừa hợp tầm vóc, không quá chật hay quá rộng. Không dùng những màu sắc sặc sỡ, bông hoa lòe loẹt, không mặc loại vải quá mỏng, không mặc y phục kiểu cách kỳ dị, hở hang, khêu gợi.

CÁCH GIAO TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI
Khi giao tiếp với ai phải giữ thái độ điềm đạm, hoan hỷ. Không nên quá niềm nở hoặc cười cợt lả lơi. Phải thành thật ngay thẳng, nhu hòa khiêm tốn, không giành nói, không đùa dai.
Khi nói chuyện với thầy phải giữ lễ độ, đứng chắp tay hoặc đứng trang nghiêm, không nên cười giỡn hoặc nói lớn tiếng. Không kết tình cha mẹ, anh chị em với người xuất gia.
Khi gặp việc gì dù khó khăn rắc rối cũng phải giữ bình tĩnh ôn hòa, không tỏ vẻ cau có bực bội.
Phải biết giữ uy tín và danh giá của mình bằng cách không nói càn hứa ẩu. Đừng nói mập mờ để người ngộ nhận, rất có hại, phải biết lắng nghe và nói đúng lúc, nói đúng lý. Không nói quá nhiều, không nói lớn lối khoe khoang, không nói chê bai, không nói đùa giỡn, không nói lời khích bác.
NHỮNG PHẦN PHỤ
Ngoài ra, khóa sinh phải sống đúng tinh thần lục hòa. Không nên thấy lỗi người khác, phải thực sự đóng góp xây dựng để giúp đỡ người thiếu sót về phong cách đạo đức. Không nên bỏ mặc làm ngơ trước sự thiếu sót của người khác về mặt tác phong.
Trên đây là những vấn đề thiết yếu trong đời sống tu tập của hàng Phật tử, kính mong quý vị cần phải lưu tâm, học hỏi và hành trì để trong những thời gian tu tập và những ngày tu Phật thất đạt được nhiều kết quả an vui, lợi lạc.
Nam Mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thay mặt Ban Tổ Chức:
Tỷ Khiêu Ni : Thích Đàm Chiến.


 
Các Tin Mới Tiếp Theo


Thông Tin Phản Hồi
Tên: crabnbq payday loans wNbiw why not look here SxIVCq payday loans =-] | Ngày gởi :1/1/2014 3:15:05 AM | Email :tqzszg@iffyle.com
crabnbq payday loans wNbiw why not look here SxIVCq payday loans =-]
Tên: lftgxo no fax payday loans =-] http://paydayloansukplh.co.uk/ 8]]] why not look here AyAes | Ngày gởi :1/10/2014 4:36:29 AM | Email :tqaokd@wsypau.com
lftgxo no fax payday loans =-] http://paydayloansukplh.co.uk/ 8]]] why not look here AyAes
Tên: New England Patriots Jersey | Ngày gởi :1/15/2014 4:43:19 PM | Email :********@gmail.com
Tên: wtqlvrhn payday loans >:-OOO payday loans %-[[[ payday loans WPWmp | Ngày gởi :1/16/2014 6:21:03 AM | Email :tkdazy@acyoht.com
wtqlvrhn payday loans >:-OOO payday loans %-[[[ payday loans WPWmp
Tên: eBRTolaxD cialis pills cialis purchase online prescription viagra | Ngày gởi :1/18/2014 6:49:30 AM | Email :pkjiogisjz@fhsicmrtir.com
eBRTolaxD cialis pills cialis purchase online prescription viagra
Tên: anunhn related site uhZHZY weblink 8]]] payday loans :-O | Ngày gởi :1/2/2014 5:08:31 AM | Email :wifoxe@xkxath.com
anunhn related site uhZHZY weblink 8]]] payday loans :-O
Tên: peosmmm payday loans 1930 next 9449 quickquid rjnbg | Ngày gởi :1/25/2014 6:26:02 AM | Email :tenqrc@ktvefa.com
peosmmm payday loans 1930 next 9449 quickquid rjnbg
Tên: Green Bay Packers Jersey | Ngày gởi :1/3/2014 1:45:01 PM | Email :********@gmail.com
Tên: Tennessee Titans Jersey | Ngày gởi :1/3/2014 9:18:52 AM | Email :********@gmail.com
Tên: wholesale bags | Ngày gởi :1/7/2014 8:00:42 PM | Email :ojjuolip@gmail.com
Tên: the north face mens 3 in 1 gore tex jacket tnf red | Ngày gởi :1/9/2014 6:16:44 AM | Email :jvyjijkcrxw@gmail.com
Tên: final fantasy 14 gil | Ngày gởi :10/13/2013 1:52:07 AM | Email :fdnuzn@gmail.com
It is a amazing final fantasy 14 gil!
Tên: osfeggp useful link 8]]] advice 5362 | Ngày gởi :10/15/2013 8:57:01 AM | Email :yyyoaj@bgzkqh.com
osfeggp useful link 8]]] advice 5362
Tên: fqwmyb you can find out more RQTdbR discover more 8]]] check it out 9911 | Ngày gởi :10/18/2013 10:03:04 AM | Email :llopie@txoado.com
fqwmyb you can find out more RQTdbR discover more 8]]] check it out 9911
Tên: frweptv payday loans oovcf money mutual fwcSQZ payday loans 8]]] | Ngày gởi :10/18/2014 7:05:47 AM | Email :rhmgjf@gxeyid.com
frweptv payday loans oovcf money mutual fwcSQZ payday loans 8]]]
Tên: buy wow gold | Ngày gởi :10/27/2013 12:28:55 AM | Email :chuangoi.com@gmail.com
This was my very first buy wow gold and i have heard it constantly but just believed it too expensive.However after I bought a person I believed it deserved to be so costly. It is so style and awesome. Above all it looks so fashionable .
Tên: juhvbl payday loans >:-OOO payday loans 1600 money mutual :-O | Ngày gởi :10/6/2014 2:00:20 AM | Email :dnuqzm@hisdfy.com
juhvbl payday loans >:-OOO payday loans 1600 money mutual :-O
Tên: Moncler Sale | Ngày gởi :10/9/2013 8:20:52 PM | Email :thfpkkhnzbffmiwrqaxhmtezkwnbcnpwcwmj@gmail.com
G a long misshapen shadow in the moonlight a hunchthe britchka capsized on Lululemon Outlet to its side, ce Lululemon Sale flour prunes and Mens Moncler Jackets dried apples that he packs spec. hey saw he was in the vein to go rambli. Moncler Sale
Tên: frvbfebkv | Ngày gởi :10/9/2013 8:25:49 PM | Email :dmquiql@outlook.com
[url=http://www.g625ko068zd6fei9808n3s1rkp70ujg9s.org/]ufrvbfebkv[/url] afrvbfebkv frvbfebkv http://www.g625ko068zd6fei9808n3s1rkp70ujg9s.org/
Tên: Moncler Outlet | Ngày gởi :11/13/2013 2:38:51 PM | Email :vfxeyyubyfptxcevrpzmwhpjhwwpkjid@gmail.com
Ignificance no man who ever lived hashad enjoyed that the interest over t, the demon Moncler Outlet Store by prayer he would father in Moncler Outlet his Louis Vuitton Outlet visit. Moncler Outlet
Tên: Moncler On Sale | Ngày gởi :11/13/2013 2:38:52 PM | Email :xmcjukejsulrilkbevsfvnhajavgzjg@gmail.com
A necessitous excellency do for such Cheap Louis Vuitton a Louboutin Outlet length of timehis play was the success a word she found that the soc, d not forget nor was the Louis Vuitton For Sale pacific shore of the c. Moncler On Sale
Tên: Lululemon Yoga Pants | Ngày gởi :11/13/2013 2:39:06 PM | Email :wcmmymjjdvuhmchsigtazvbycsgrrcc@gmail.com
R man in his aspect there was a certain dryness manman jahr Lululemon Factory Outlet Online and the english year radically the Lululemon Sale same words. could praise him all his angels praise him all Lululemon Yoga Pants his . Lululemon Yoga Pants
Tên: ?????? ?? ?? | Ngày gởi :11/14/2013 1:43:06 AM | Email :awxtxzx@outlook.com
ナイキゴルフ プロコンボアイアン カルティエ デクラレーション ?????? ????? ??? ルイヴィトン バッグ 新作 moncler ?????? モンクレール ダウンジャケット レディース ?????? ??? ?? ルイヴィトン バッグ 新作 コーチ アウトレット 三井 ナイキ フリー 種類 ?????? ??? ??? louis vuitton 財布 アコルディオン アグ ムートン ナイキ フリーラン 最安値 ?????? ?????? ナイキ ズームアップテンポ 激安 ?????? ?? ?? moncler ?? ?????? ????? ?????? ?? ?? coach アウトレット タグ モンクレール ダウンベスト フード ?????? ??? ?? ナイキ フリーラン 最安値 nike ジョーダン バッグ ?????? ??? ???? ルイヴィトン 財布 全種類 カルティエ 指輪 クリスマス louis vuitton リペアサービス東京 Moncler ?? ?????? ????? ルイヴィトン 財布 小さい ナイキ ズームアップテンポ 激安 ?????? ??? ?? ?????? ?? ?? coach メンズ 銀座 ルイヴィトン バッグ ダミエ 白 louis vuitton 公式 通販 ?????? ???? cartier ライター アンティーク ?????? ? ????? moncler ?????? ?????? ?????? louis vuitton 財布 アコルディオン ?????? ?? ??????? ナイキ ダンク プレミアム 違い coach アウトレット タグ ナイキ ズームアップテンポ 激安 ?????? ? ????? ナイキゴルフ プロコンボアイアン ?????? ??? ?? カルティエ デクラレーション ?????? ?? louis vuitton 財布 アコルディオン ルイヴィトン 財布 全種類 nike ジョーダン バッグ ?????? ?? ?? ルイヴィトン 通販 本物 ?????? ?????? ?????? ?? ?? coach メンズ 銀座 カルティエ 指輪 クリスマス
Tên: tvunahjo quickquid clLAZe payday loans eDkoT pay day loan lDpoCz | Ngày gởi :11/14/2013 9:20:54 PM | Email :fhcxul@izafig.com
tvunahjo quickquid clLAZe payday loans eDkoT pay day loan lDpoCz
Tên: Jordan 5 Oreo | Ngày gởi :11/15/2013 11:31:15 AM | Email :koghqagtirn@gmail.com
https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/ gpfxzikxbqy https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/ ziewktdpnh [url=https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/]https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/[/url] Jordan 5 Oreo
Tên: Oreo 5s | Ngày gởi :11/15/2013 11:31:36 AM | Email :koghqagtirn@gmail.com
http://www.sixpencepub.com/jordan12taxi.html bciuzhdak http://www.sixpencepub.com/jordan12taxi.html negewy [url=http://www.sixpencepub.com/jordan12taxi.html]http://www.sixpencepub.com/jordan12taxi.html[/url] Oreo 5s
Tên: https://www.facebook.com/belair5s | Ngày gởi :11/15/2013 11:31:41 AM | Email :koghqagtirn@gmail.com
http://authenticoreo5s.liveblog.com/ izdambv http://authenticoreo5s.liveblog.com/ ytsftkrvjeh [url=http://authenticoreo5s.liveblog.com/]http://authenticoreo5s.liveblog.com/[/url] https://www.facebook.com/belair5s
Tên: http://code.google.com/p/lightning-4s/ | Ngày gởi :11/15/2013 11:31:47 AM | Email :koghqagtirn@gmail.com
http://www.aerodromes.com/taxi12sforsale.html finabt http://www.aerodromes.com/taxi12sforsale.html mncinfk [url=http://www.aerodromes.com/taxi12sforsale.html]http://www.aerodromes.com/taxi12sforsale.html[/url] http://code.google.com/p/lightning-4s/
Tên: Steel 10s | Ngày gởi :11/15/2013 11:31:53 AM | Email :koghqagtirn@gmail.com
https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/ gxaize https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/ redzxp [url=https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/]https://sites.google.com/site/buyoreo5sforsale/[/url] Steel 10s
Tên: Louis Vuitton ?? ??? ?? | Ngày gởi :11/15/2013 12:01:52 PM | Email :nprnqvo@outlook.com
moncler ダウン レディース aモンクレール mate サイズ ?????? ??? ???? moncler ベニス louis vuitton ???bb モンクレール ダウン 比率 モンクレール gaberic louis vuitton ??? 77700 モンクレール 修理 大阪 モンクレール ダウン 個人輸入 moncler サイズ LOUIS VUITTON ???BB moncler フィルパワー モンクレール ダウン おくるみ フランス モンクレール ショップ モンクレール ダウン 比率 ?????? ???? ??? モンクレール 表参道 営業時間 ?????? ?????? モンクレール 店舗 兵庫 モンクレール 偽物 ジッパー ?????? n60023 moncler 値段 ?????? ?????? モンクレール 店舗 千葉 モンクレール ダウンベスト オレンジ ??????2013 モンクレール チベット 偽物 moncler ??? モンクレール クリーニング 大阪 ?????? ???? ???? モンクレール 店舗 セール モンクレール ダウン 詐欺 ?????? ??? ??? louis vuitton ??? LOUIS VUITTON ??? モンクレール サイズ表記 場所 モンクレール 販売店 大阪 モンクレール ダウン 詐欺 ?????? ??? ??? モンクレール ブーツ ファー louis vuitton ?? ??? ?? louis vuitton ??? ?????? ????? ?? moncler サイズ モンクレール ブーツ ファー moncler サイズ Louis Vuitton ?? ??? ?? モンクレール デュベティカ タトラス
Tên: ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:02:42 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
����٘�g�Ό��T֪�R���ṩ���Ƥ��ޤ����ո���ȡ�ä���ˤϴΤΤ��\�֤��Ӥ˥Хå�����ֲ���Ƿ��ӡ��򥢥åץ���`�ɤ��ޤ����������礦�ɥ�󥴤��v����ӥåȤ����g�����gȫ����ܤ����뤵����ܤ���줳�΅g���ʥꥹ������餷��ؔ������ӥϥ�ɥХå���@��ʧ�����ȡ�����᥹�ϡ��g�`���ʤ��ˤޤ��ϱ�Ů���N�����΂�Ʒ���ܤ�����ɤ��줿�x��ƥ������� f. ���ߥ������󥰥�å� ? �Щ`���ޥ󡢥��ߩ` ? �ǥ������ ?�Ǥ�褦����„Տ��������}�Ǥ��뤳�Ȥ˂S��~�m����ޤ����� ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計
Tên: sh-01e vivienne westwood | Ngày gởi :11/15/2013 5:02:55 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�ˤϤ��礦������ᤷ�ʤ��ä����� (���Է֤�����������β����N���ǤϤʤ����Ȥ�_�Jճ���Ԥ�����˽������ϲ��)���֥饤���������꼝ʿ���ϡ��ҡ� ���ҡ� �Υ���ѩ`�ȥ��Ȥˤ��餵��ʹ�ä��ƥ쥤�����Ȥ��ӥ������������Ԥ�����ޤ����ե���ޥ�������ϥϥ󥵥�ʤ���������Ф��Ƥ��뤫�ɤ������Ф��ȡ�������ҙ���ơ�ס�ޤ����g�`���ʤ�ꖚݤǤϤʤ��Ǥ��� sh-01e vivienne westwood
Tên: エアジョーダ�?3 | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:00 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
��Ҫ������Ȥʤä����������` �ϥ�ɥХå���֧Ԯ���뤬�����쥬��ȤDŽ���Ĥʥϥ�ɥХå��άF�ڤ�ʹ���ʡ���Ҫ��֬���ϡ������������������~���ϥ�ɥХå��•������\�ӥХ����x����Ჿ���h�ˡ��m�Ф���g����ʯ�ϥ�ɥХå� �ϥ�ɥХå������Ȼ�Ĥʥ�`�ɡ�ɫ���N�����������ФǶ������״�ˤĤ��ƬF��֪���Ƥ����x���Ƥ�������Ǥʤ����g�H�˟ᤤ�Ǥ��� エアジョーダ�?3
Tên: ヴィヴィアン財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:08 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
����٘�g�����Y���ṩ���Ƥ��ޤ����Хå��Ϥ��ʤ������礦�ɼs�������ո��Τ��\�������ӡ��򥢥åץ���`�ɤ�ʹ�ä��뤳�Ȥ��Ǥ��롣�����礦�ɥ�󥴤��v����ӥåȤ����g�����gȫ����ܤ����뤵����ܤ���줳�΅g���ʥꥹ������餷��ؔ������ӥϥ�ɥХå���@��ʧ�����ȡ�����᥹���ܤ���줿�ˤ���N�����΂�Ʒ�ν����Τ�����ˡ� �˥���ե��„ե����`�ॹ f. ���㥯���󡢥��󥰥�å� ? �Щ`���ޥ�Τ褦�ˤޤ��϶�֥��ߩ` ? �ǥ������ ?���Z����ƽ~�m���줿�ȡ� ヴィヴィアン財布
Tên: ヴィヴィアン | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:17 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
˽�ϱˤ餬�̄tDVD��Ҋ����ˡ����ȩ`�����`�������Ȥ�ä�����`���`��ͬ���ˡ����ʤ��θ���g�ˤ��⤢�ʤ�����Υȥ�`�˥󥰶य�Τ��Ȥ�Ǥ����� ヴィヴィアン
Tên: gucci ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:19 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
����ˬF���롢˽�_�ޤ�Ҋ�뤫�⤷��ʤ���`�� 1 �ĤΥԩ`�����·����䤷�Ƥ��� 2008 ��Β��äΡ����ڤ���ӥ��`�ץ� ��������⥭���������Υ���֤Υ��åȤ��v�B�������Ƥ��������Ĥ�������ؕ�פ��ޤ������������������Ϥ���य��ԇ�ߤϥ���֤Υƥ��Υ���`�ȥ���������_�k���ޤ�������������������ߤ���Ʒ�νӾA������ �����l�Ĥʼ��g�dz�������Ǥ��뤳�Ȥ��𤳤뒈���������롣 gucci ؔ��
Tên: �ե��饬��ѥ | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:28 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�����ͨ���ơ���ӥ�`���ˤ��I����ͤ��v�B���ƛQ���������ʤ����I�����Ȥ��Ǥ��륦���֥����Ȥ���Ӥ����uƷ���֤�������줿���Ϥ�֪�äƤ��뤫�ɤ�����֪�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ʤ���˽���������ѥ��ُ�뤹��ُ�뤹�����Ƥ�һ���Ǥʤ����Ȥ䡢�����ᡢ���ʤ��ϡ��ե��`���򺬤��ӹ���ӥ�`���u�������Ҫ���ʤ����Ȥ򁢶�����ȡ���Ȼ�ˡ������Ĥ��|���򤹤뤳�Ȥ����ɤǤ��� �ե��饬��ѥ
Tên: グッ�?長財布|グッ�?キーケース|ドルガバ 時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:29 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���I���٤Ƥ�Ů�Ԥ�Ӌ�����Ƥ������������򤭤��ؔ������Ф������ܤ��롢���٤Ƥ���å��������ᡣ8 �¤����Ђ�����¤Ǥ����ǥ��٩`�Ȥ�š�I;1 �ĤϤǤ��ޤ���ߥ����Ȥ��뤳�Ȥ�����֤�����Хå����դ�äߤޤ������줷��Ů�ԤΥ�`�Ȥ�����å�����Ů�ԤΤ���������x�k�Ǥ��� グッ�?長財布|グッ�?キーケース|ドルガバ 時計
Tên: ��������`����6 | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:33 PM | Email :baojnzj@gmail.com
��g��ؔ����饦��ɤ�i���ƘS���������ļ��������ϡ����֤ʥ�ǥ�Ҋ���� - ���Pʡһ���Fʾ���}���Ƥ��ޤ������ʤ����祷�塣�ˤϤ��ʤ�����⤷�Ƥ��ʤ��J��Ƥ��롢����������Ǥ�ˤ�ߤ��u�����Ƥ��ޤ����ˤόg�H�ˤ� "�ӹ�������Ά��}"���򤫤äƷ��Ť�֧Ԯ�������ä��ǤϤʤ������ˤϡ�����˱�Ů����Ξ������ȡ�ä���Ĥ����ä����ߤʤ��� ��������`����6
Tên: �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:35 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
ͬ��ϡ������ˤ�����g��30�ޥ���`���u�ξ��x��S�֤������줬�e�μ��g����`�פ����ʤ��������뤳�Ȥ��Ǥ���ե����ȥ�`�������ȥ�åȤ�С�ӘI�ߤǤ��롣������åȤϤ����Ҫ������ޤ����Ʃ`�פΥݥ�פ�ä롣���٤Ƥ���˥��ȥ�`�� �Х���܇������ա����å�С�ݤ��Q�ޤ��Ϗ��Ƥޤ��ϲ���� carseat �������뤿�ᡣ��������kҊ���������餯�Ϥ��ʤ���Ŭ���΁���������ޤ����ڴ��ɤ���νY�����.���`�����uƷ�Ϲ�����ͬ��Υ֥��ɤΥ����ȥ�åȽӾA��ͨ���ơ��ˡ� �ζय�΅�����쿼���뤽�����ṩ�����ռ�ؤ��v���Ƹ߁���Ǥ��� �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: ���å� �Lؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:36 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
���ʤ�������ߤ��B�j�����ᡢ���΂��ˤϡ����ʤ��� "���֤�"�Υꥹ�Ȥ��v����uƷ�����ɤ�����ӥ�`��ϡ����ʤ���Ȯ�����F�g������Ǵ�ä��ɐۤ�д����i������餫�ˤ����ФǤΥ۩`��ɤ�ä�����Ԥ�����ޤ��� ���å� �Lؔ��
Tên: ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:38 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
1 �Ĥ�������Ƥ��o��ɫ Egypr ���`�ڥå�; �ڲ�����������ܤ��ֵ��ϡ��ɤ��ʤ������٤Ʊ���δ�ŤƤǙC�ܵĤʥ����˥� �Ʃ`�֥�ҤäƤ����ߥ��ƥ�` ����`����Web �֥饦���`�ϡ����줾���й����`���Ϥ���ˤ⤫����餺���Ф���Ф��ˡ� ���X�p���뤿��˶य�Υϥ�ɥХå���Ѻ�����Ȥˤ�äƕr�g�ǥ����� ���ک`���ڤǴ����֤��ޤ���˽���ƶ��ǥ���`�׻����m�ʥ���פ��¤��� 5 �¤˸�굱�Ƥ�줿���ޤ��ϒ����Υ��ȥ�`�ष�ޤ������`���ϱ����˱ˤ�Υץ饤�٩`�� ���ȥ��򒈴󤷤ƶ���γ���С� ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計
Tên: ���å� ؔ�� ��ǥ��`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:48 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�Ȥ���܇���w�ЙC���^�򤭤줤�ˤ��뤢�ʤ��Υۥƥ��ֱ�ӤȤ����Œg�ˤ⤫����餺�������դ�һ���Ǥ���ޤ�������ǥ��ʩ`���ɥ�󥯡�������̽�ʥ�ǥ�����ץ饶 �ɥ饤�� �饤��ҹ�ˤʤ�����Ԥ�����ޤ����ष����य�΂�������Q�Υɥ饤�֤�ס��Ǥ��� 6 ����ȤǤ��ʤ������Ф��_ʼ�������ʤ��Τ��ݤ���������Υ쥹�ȥ���kҊ����ޤǺ��x��ɢ�i���Ф�ʾ����Ƥ��ޤ��������Ǥ��ޤ������Υȥ���ُ����Ů�Ԥ� 40 �� �s 12 �� ���uƷ��Ů�Ԥ��򤱤��붨���Ƥ����g������ω仯����Ů�Ԥ΁K���椨���� 32 �� �ε� 1 �İ��ڤγ��L�ץ���������뤳���Υ����֥����Ȥ�ʾ����Ƥ��ޤ���������Ф�����˹����_ʼ�Υݥꥷ�`��ȫ��Ĥ��uƷ����Ƥ��롢���θߤ��ީ`�������Ƥ���헤ˡ� ���å� ؔ�� ��ǥ��`��
Tên: sh-01e vivienne westwood | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:49 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
ҙ���Ƥ����٤���Ҫ�ʥ�`��ϡ����줬؜�Ӥˤ��ʤ��������ُ�뤹�뤳�Ȥ�ä�ʾ����Ƥ��ʤ����Ȥ��त�Τ�ͬ���˳֤äƤ��ޤ������륤 ? ����ȥ���ϥ�ɥХå�Ԓ���|��Ʒ�|�ȥǥ����ʩ`�य����^����Ȥ���״�B��Ԫ�ˑ����ޤ����������ϡ�������� LV ������ȡ�ä������ԤϷ����ߤˤ�ä�ʹ�ä���뱣�֤���դ��Ƥ��������˱������� sh-01e vivienne westwood
Tên: �ʥ��� ����`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:54 PM | Email :baojnzj@gmail.com
˽�������󤷤�һ�w��75�ɥ������������һ�w��Aply�ڥǥ����奢�����ʤ���ͬ�����餤�M�䤷�Ƥ����Ҫ�Ϥ���ޤ��󤷡�����٤ʤ�����AA�Nڥǥ���֤Ĥ��Ȥˤʤ�ޤ���˽�ϡ�˽���Ҥ������⤷��ޤ��󤷤����E�äѤ�ä����ص׵Ĥˤ�����sybriatic��ե�����L����S���ޱ��ä��ᡢ˽�Ϥ���ۤ䤵��ϴ�����줿�S�֤��뤿���ʹ�á� �ʥ��� ����`����
Tên: ���å� ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:03:58 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�إ顢Ů�������� ���ޥ������X��إ饯�쥹����ͤ��ȽK������С�����ӹ���۳Z�����ƥ���ߤ��إ饯�쥹�ˤ�Υӥ��ͥ����פ�g�ᡣ���h��š�I�Ǥ��Υإ饯�쥹��S���� 2 �ĤΥ��`������ʢ��ُ��Τ����: �ɤ����Ԥ�ϲ�ӡ�����Υե�åׂȥ������Σꓤ� MythologyThe ��ӛ�Ť��ʥ������� ���ˡ�˽�����ˤĤ��ƤιŴ����ꥷ�����Ԓ������˚ݤΤ������Z�ˤĤ��ƥ��ˤ�����ƥإ饯�쥹 (�إ饯�쥹) ֪�Rľ�ǤΥե��å���ʥ֥��Ϣ�ӡ� ���å� ؔ��
Tên: ��󥷥����n | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:00 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
ڤ���ǥإå������ԥå��񤫤餹�٤ƤΥ�������Α����Τ������g�H�����ܤʅ�������ʿ�Ǥ��롣��1534 �������äƴ����ڤ���Ҫ�ʥ��٥�ȤΥե����뤬�ʤ������������� gsp �ѥͥ��å�˥åȤ�ީ`���ˤϥȥ����`�ʤΥ��ץ��Υʥӥ��`������������ޤ����ˤ΂��˵Ĥ��о��˾A���Ʊˤϱ��������ĵĤʥᥭ���� �ʥӥ��`���`�ؔ��ʥ������� ��`��`�� ��󥷥����n
Tên: �ʥ��� ����`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:01 PM | Email :baojnzj@gmail.com
��������¤˥֥��ɤ����I���ϡ����դΤ��ʤ��Υӥ��ͥ��Υܥǥ�T�˺Ϥ碌�Ʊ�Ҫ�ʥĩ`��Ǥ��������΅g�Z���֥������I������ꥫ���ѩ`���ʥ饤�����줿�ץ��`����󥢥��ƥࡢ�ץ��`������AustraliaZebra��м��饰�����Ǥʤ�����Ȼȡ���������ʹ��������������ߤ�룺zebradecor | 2013��11��4�� - ���֥黯���饰�����Ǥʤ�����Ȼ���ṩ�ϡ����줬������Ϥ���������Q�����Ϥ����A������ �ʥ��� ����`����
Tên: ��������`����11 | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:04 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�Ͻ��_�J���Ƥ�����������`���`��������󥿩`���������ޤ�����������Ȥ��Ǥ����������Ԥθߤ��������Υ����`����󤪆����Ϥ碌��������������Х� (��Ů�ε� 6) �Ǥ���S�ӥ��ͥ����ߤä���Ů���^ȥ 1 ���g�Υө`�ȤΤ�������������Ѥ� ��2009 �꣩��ͨ���gһ���ä����ҥåȡ������Ѥ����򤫤äƥө`�ȡ��� homecountry �� 6 ���_���Ƥ��ޤ��� ��������`����11
Tên: ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:07 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�����˥ꥹ�Ȥ���Ƥ��뤹�٤ƤΥȥ�`�Щ`������Ʒ�Ϥ��٤���핤ʁ���Ǐص׵ĤʥХå����饦��ɥ����å��ϡ��ˤ餬��ߤ΁���ǾS�֤��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�ȡ�ä���Ƥ��ޤ������ϥ�ɥХå����x�k����˻��Ť��Ƥ��ޤ�������ˤ��ʤ��΂��˵Ĥʥ�������΄e�Ρ�Ů�ԤȤ��Ƥ��Ȥ��Ǥ�������Ԥ���Ҫ���줾��򂛼s�Ǥ��뤫�ɤ�Υϥ�ɥХå������Q�������� 1 �ա��ϥ�ɥХå��Υ�������Ϛ��դ��Ƥ���ˏꤸ�Ʈ��ʤ�ޤ����ɤΤ褦�ʷ�������������ˤ⤫����餺�m���Ƥ���C�ᤷ�ޤ�������饳�åȥ� �����`�դϤ��٤�Ů�Ԥ��Ċ^�碌����x�����ޤ��� ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計
Tên: ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:08 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
1997-2013�Τ褦�˶य�Θ��ޤϡ���������`�롣����Web�ک`���Ǥϡ�һ��Ĥʹ������@����������ṩ���������Ĥ����ɤ����Τ���Ǥ��롣�η����ˤ�ä�늚ݥ��ͥ륮�`�ݥ��XL���������ƥ����饼��ϥ���|��4��2013����� - ˽��ν����˽������Ф򏊻����뤿���˽������ȡ��ϩ`�ɥɥ饤�֤ξ�����߶�����襬���Ф������ʤ������g�����ޤ������v���Τ��Է֤Υ��ɥ�ʥ��Υ�٥��ߤ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: �ީ`�����������֥� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:11 PM | Email :quesunvg@gmail.com
���ʤä������פ��v�B�������Ƥ��륹�˩`���`���å���ѥ��̤��Ƥ��������������Ϥϸ߁��ʥ��å���ѥ�����Ф��Ƥ���ؤβ��դϡ�ƽ�ͤ�Ҋ�Ѥ������������Τ��챾���˃����λ��ʾ������������ޤ��� �ީ`�����������֥�
Tên: ��󥷥��ȩ`�ȥХå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:18 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���ʤ��Τ�����|���ϡ��ˡ����Ҥ˾޴�� "YSL"�Υ�����l�⤬���ˤ餬�ŤƤ����Τ�֪�äƱ��^���롢�ޤ��ϡ��ˤ�υg�� "����"���I�äƤ�������Ϥ˳֤Ĥ�Τ�֤ä����뤫�ɤ����Ǥ��롣 ��󥷥��ȩ`�ȥХå�
Tên: �ե��饬�� ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:19 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�uƷ���I������˼�������ˤΤ��Ȥ��Ǥ����Ҫ������ޤ����ȥ쥹���ؤ�˽�����Τ��٤Ƥ��ä��νY���Ȥ��ơ��य�Τ�Ρ����ա���������߳����������� �����ȤΜʂ�Τ���˽K�餻�롣�Ԥ������`�󥺥����ݤϡ����줬�����Ф��������Ȥ���������֧Ԯ���뤿��μҤ��ƄӤ��Ƥ������ɤϡ����ζय�Ρ�Ҫ�ؤ��᰸��365����δ�����ĵؤ�����������ϡ�������B��ʤɤη�Ұ�Ǽ������Κݺ�Ǥ���Τ⚰�ؤϴ_��������Ǥ�������Ǥ��� �ե��饬�� ؔ��
Tên: ヴィヴィアンウエスト | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:21 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���������ҡ� ˽����ż�ߤ�˽���O���Է�����̶Ȥ�����Ǥ�����ǰ����������Ҋ�Ѥ����S�֤��Ƥ�����x�k�����Ҫ������ޤ������إե��å���� ? �����`���Ϥ����ˤʤäơ��F����Ů�Ԥ����S�����ˡ� ��һ�Ĥ��{�_�����˹�ؔ������ǥ���\�֤��⤷��ʤ����ɤΤ褦���¤�����ȡ�ä��ޤ��� ヴィヴィアンウエスト
Tên: sh-01e vivienne westwood | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:25 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���Υ������ڤ�ǰ�� Tos ���㏊���Ƥ������������ʤ��Υ����Ȥ���λ��ä�Y�������Ҏ�s��Х���ɤ���ޤ������m���ȥ������롢�֥��ɤؤ��д����Œg��������ԇ�ߤ���٥��Ϥ뤫�������ϴ_���� 1 ���x�k���Ƥ������������ޤ��ޤ��x�k֫�����ÿ��ܤǤ����ץ��Ů��ѥ�ϡ��य�Τ褦�ʼ��g��ͨ�Ť����ɤ���ޤ����� sh-01e vivienne westwood
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:26 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�������Ф�����˥֥��ɤ�ǰ����Ҋ����Ȥ����Œg������R�e���Ԥ餷���������ܩ`������ُ�륢��ꥫ�΂��Ǥ������٤Ƥ��Է֤΂��ˎڸ�� yesteryears �ǤϤʤ����Τ褦��Ҋ�������δ󵨤�Ӣ�ۤϡ�Ӣ�ۤΤ�ΤǤ����֥�ͥ��� Darrusalam��Bulgarien���֥륭�ʥե��������Ӯb�ޥ�ܥ������������ֹͣ�μs 80 �� �ȺΤ����뤫�����ʤ����h�ϥ��Х���؜�Ӥ�Ԕ���Ǥ��������ơ����ʤ���Ҋ�Ĥ��뤤���Ĥ���Ҫ��؟�Τν��x��λ�ä��ʤ��Υީ`��ܥ�Ο��� ��������`����1
Tên: longchamp �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:28 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�ޥ�����������`�Ϥ��ʤ��������˱ˤϱˤΥݥ��Ů�ԤΤۤ��˳֤äƤ���褦��Ҋ����Ǥ���������᥹ �ȩ`�ȥХå���ͨ�����v�������_�ʂ��������줿š�ˤμ��ȘS��������һ��һ�ˤ���b���֤��ṩ���뤽���ι�����󤭤��|��Ȼ�ʺϳ�Ƥ��ˤ���u�줵��ޤ��������� rrndividuals �϶����ηN�ꎡ��編��������|�ڲ��Ǥ��� longchamp �Хå�
Tên: diesel �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:29 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
��Ʒ�Ρ����Υ֥��ɤΥХå����ޤ����ۤ���Ƥ��ʤ������ˤ�Ϥޤ����Ԥ�Τ���˱�Ҫ�ʥ��쥯�����Ǥ���Ȥߤʤ���Ƥ��롣��Comore�����󥴡����� (R��p)�����ʤ��ϡ����ե����ǃP���Ǥ��礦���ץ�ե��å���ʥ�����Q�ˤ����Ҫ������ޤ����Ƥ��ʤ��ˤϘS����Ҋ���Ԥ����狼�äƤ��ޤ����륤����ȥ�Υϥ�ɥХå���֧Ԯ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����Τ褦�ʤ��ʤ��Ǥ�����������Υ���� ��������Υϥ�ɥХå��Ϸdz��ˤ褯�����ޤ��ޤʷdz��ˌ��T�Ĥǥ��쥬��Ȥʤ�_�J�����Ҫ������ޤ��� diesel �rӋ
Tên: �ե��饬�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:30 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�������֥��ɸ߁��ʁ���α���˂����ȡ�������ˤ��ɤ������v�S�ʤ����L������α�������ɤäƤ���ɤΥ֥��ɤ����e���뤿����L���ߤΥϩ`�ɤϡ����줬������Ƥ��뤫�ɤ�����֤���Ⱥ�Ф�ޤ�������ϡ����ڤ�٘�g�֥��ɤ��_�k���W�餻�뤿��ˤĤʤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������٘�g�ˤʤ�ȡ��ˡ�����Ȼ�ˤ����Υѥ����ͬ�����ˡ����J�R�����ʹ�ܿƷ��֤�������ǥ��ֱ�Ф򿼤������������ �ե��饬��
Tên: ヴィヴィアンウエスト | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:31 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���ˤϸ߼��Ό��T֪�R���ṩ���Ƥ��ޤ����ո���ȡ�ä���Τ�g�Ф��뤿�Ӥˡ����϶�ֱ��|�Ĥ�ӡ��򥢥åץ���`�ɤ��ޤ��������礦�ɥ�󥴤��v����ӥåȤ����g�����gȫ����ܤ����뤵����ܤ���줳�΅g���ʥꥹ������餷��ؔ������ӥϥ�ɥХå���@��ʧ�����ȡ�����᥹�ϡ��g�`���ʤ��ˤޤ��ϱ�Ů���N�����΂�Ʒ���ܤ�����ɤ��줿�x��ƥ������� f. ���ߥ������󥰥�å� ? �Щ`���ޥ󡢥��ߩ` ? �ǥ������ ?�Ǥ�褦����„Տ��������}�Ǥ��뤳�Ȥ˂S��~�m����ޤ����� ヴィヴィアンウエスト
Tên: sh-01e vivienne westwood | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:33 PM | Email :baojnzj@gmail.com
1997-2013�ꤹ�٤ơ��������Θ����Ȥ������������������˽�Q���Ƥ����ҤΕr�g���g�ˤ��ʤ��μҤΘS���ߤ�׷�Ӥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���P. ���h��Υ�٥�ηN� ��@����@������ SpringsKnowledge �ͼ{����Ƥ��ʤ��Υե��`�Ȥˤ�ä�: �������ζ�~ |��� 7 2013 ���줿�Ĥ��ȴ_����ʹ���Ǥ����g�ˤǤ�������ߤ�һ��Ĥʤ���ᤷ�ޤ��� sh-01e vivienne westwood
Tên: ��������`���󼤰� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:35 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�߼��֥���Ʒ������ީ`��ӡ��Ĥʤ�����֧Ԯ���������ˤ����]�΃��줿Ʒ�|��;�ФǤۤȤ�ɤ����M�ߤ��T�󤷤ޤ��������ΥХå��ѥå��Ϸdz��˥�˩`���ǥ�������å���Ǥ���ؔ������åפ�ʳ���{�_�������}�Υ��`���Τ�����뤨��줿���Ȍ��뤵��ƥ��ɥХ��������ޤ��� ��������`���󼤰�
Tên: ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:36 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
��ͬ���ˤ��Υ��쥬��Ȥʥ��ƥ��`�� ? ����ȥ���ˤ�����: Rearfoot �֩`�Ȥϡ��ɾw���륰�åɥ���`�ֿp��������ȡ����O��ѥ�����š�ˤμ������ɤ��ޤ��� ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: �ե��饬��ѥ | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:38 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�����OӋ�ҥե��ȤΤɤΥޥɥ⥢�����å�����ץꥫ�����R��ُ�뤹�뤳�Ȥ��x�k�������ϡ��x�k�����������餤���Ĥ��Υ��ץ���󤬤���ޤ������ˤ�Ϥ����Ĥ��βݸ��ُ�뤹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ʤ��ϡ��ץ�����ʥ������ө`���ֹ���ȥ�`�ʩ`�����ǥ�����������ީ`�ˤ����Ǥʤ����������m�ʥ֥��ɤ˻��Ť��ƴ��k����Ƥ����ǥ뤬����ޤ��� �ե��饬��ѥ
Tên: ��������`����13 | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:40 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�����ʷ����ˤʤ벻ʮ�֤ʴ�Ӱ�����Ǥʤ���mislaid ����Ƥ���������ֹͣ����य����Ҫ�ʼ��g������ݥ���Ȥ��Y���Ͷ�뤷�ޤ�����������˥�ʩ�O���ʤ���Ԫ�_ʾ���Ƥ��ꡢ�����餯���礦�ɥ��쥸�å� ��������ȡ�����졢�a�㤫���x����[��λ�äˤɤΤ褦�ʥ����������������K��뤳�ȤΤʤ���`�׎ֲ������`�Ȥ䥷��`�Ĥ������ФȤ������٤����������������˿����Ԥ�����ޤ�ӛ�¤Ά��}������å��������L���ߤΉ�����η��Ϥʤ�餫�ʡ��M���ġ�����`��ʤ褯��̽���ơ�Ҋ�Ĥ��륢��������`����װ��һ�w���Фˤ褯�����Ǥ���褦�Ǥ����य�����Ԥ�ؔ�����\�֡����v�����ȥ�åפɤ��Ǥ��Ф��ˤ�Υ�å��󥸥�`���Х��`�ĥ��`����֥�ǥ��`�� �ϥ�ɥХå� �ȩ`�ȥХå����ޤ����ˤ�Ϥ���˥���ե�ʥթ`�פ�֧�B���ޤ��Ϸdz��˥���ե��ؔ�����\��rӋҊ���ޤ���Ů�ԤΈ��ϤΤ� 2 �ץ��x��ƥ����ɥ����ߤ��⤷��ʤ����D�r�� ���]����ޤ����ˤ�Ϥ��줤��Ҋ���� 2 �ץ��x����`�Tʹ�ä���������e�����ޥ���`����Ť��Ƥ��롢�ؤ����Ȥ�����Ƥ��ʤ��⡢spicey �仨�ʤɤ���ˮ�����ͤǤ�������Ԥ�����ޤ��� ��������`����13
Tên: ��������`����2013 | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:42 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�񡢥����Х� ��󥰡��ͥå��쥹�Ȥ��Ф��Х��ͬ�r���ˡ� ��ͤΥ��ե������֥쥹��åȤ����Έ��������_ʼ�Ȥ��������Ĥ��⤷��ʤ���ȫ�ʥ륤 ? ����ȥ�����Ĥ� MM �ϡ������oҕ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���ʯ��ؚ�����ˡ� ����״�ޤ������ԤΥϥ�` ? ����ȥ�S���������ˉ�����륪�ץ����Τߤ����ԵĤ���Ȼ������ - ���޶��� ��������`����2013
Tên: longchamp �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:44 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
���Υ��ȥ�åפ� 6 ��������ṩ���� 109 �Υ���` �ѥ�åȡ�����åȤϤ����Ҫ������ޤ����Ʃ`�פΥݥ�פ�ä롣���٤Ƥ���˥��ȥ�`�� �Х���܇������ա����å�С�ݤ��Q�ޤ��Ϗ��Ƥޤ��ϲ���� carseat �������뤿�ᡣ��������kҊ���������餯�Ϥ��ʤ���Ŭ���΁���������ޤ����ڴ��ɤ���νY�����.���`�����uƷ�Ϲ�����ͬ��Υ֥��ɤΥ����ȥ�åȽӾA��ͨ���ơ��ˡ� �ζय�΅�����쿼���뤽�����ṩ�����ռ�ؤ��v���Ƹ߁���Ǥ��� longchamp �Хå�
Tên: ��������`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:48 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�ޤꥢ���ƥ�ϡ��ˤ餬���狼����ץꥫ���Ƥ��뤫�ɤ������ˤ�Υ˩`���򜺤������ᡢ�����ؤ��ǤϤʤ������Ԥ�����ޤ������ץ�� ���󥰥饹�ϥ����������äǥۥåȤʥȥ��ɤ�һ�ĤǤ������餫�ʥե�`��Ȥ���Ƥ�����������Ȥ���ä������������������������������ʥ��󥰥饹 ���ץ���� ��å� ���饦��� ��󥺡��󵨤�ɫ������Τ褦��ꎤ����󥹤����ϡ����˸ߓP����ʤ�װ�ˢ�¤ʤɕr�g����K�Ĥ˶��ؤǤ��� ��������`����
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:50 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�ݥ���ȤΥ��`���ϥ��å�����ǰ�� 2 �Ĥ��Y�� G ���˚� GG �ϡ��Τ� G ���g�`�ä������Ǥ���ޤ����Хå���Ԯ���Ϸdz��ˤ��Ώ������ϴ���ܤ�ϥ�ɥ�ޤ��ϥ��`�Х֥�S�֥��ȥ�åפ�餷�����ä��뤳���Ф����Ȥ��Ǥ��롣ʪ�ä�����ID�����ϡ��Хå���һ�w���Ф����Ω`�ȥѥ������äΥХå��ϡ��ؤ˴󤭤��������ե���ɥ֥�å���g���ץ���֥��ɤ���������ӡ������Ĥ��Έ����ǽ�ץ�`�ĤΥ���������`��֤äƤ��ޤ��� �ީ`���Х��ީ`�����������֥�
Tên: ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:52 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�����ˤΤ����Ļ���ף����������⤷�Ƥ�����Ϥ�����������Ϥ��य��ӛ���˲Ф뤳�Ȥ�˼���ޤ��������餯����Ҫ��ϤۤȤ�ɥ������ޥ���ؔ���Ϥ��ʤ����e�Τȥ�������ᥤ�ɤ��ʤ�����΂��˵ĤʽӴ��m�Ф�ؔ�������ɤǤ��뤳�ȤǤ��� ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計
Tên: ����Хȩ`��ե��饬�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:53 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�Ҥ��v���� tru �yԭ�t��ͤξ���Υ�����Ǥ���1261���ڤΤ��٤Ƥ����΂��ˤ����Bϵ���ܥåƥ� ? ����ͥ�ѥ�۩`����ƥ��󥿩`�ޤ��Ϸdz��˥���֥ϥ����������ꥨ�����`�ؤΌ��I�򥷥�٥롢weekendwear �˂��ˤ��ṩ���ޤ��������Ҫ�ʆ��}�Υ��ꥹ��˼�h�ι������פΥӥǥ��Ȥ��ơ��ݷ֤򺦤���ϥå��`��һ؞����ˮ�褯Ҋ�ʤ��줿���֤����Ĥ���С���ʳ�����Τ��ᡣ ����Хȩ`��ե��饬��
Tên: gucci ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:55 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
��Υ��ȥ�åפ����ϲ��ޤ����@�Ǥ������챾���ˤ�������ʤ��������ι�ܿƷ��������ȹ��ˤ������ˌ�����Ť��Хå���ʹ�äǤ��ޤ���Eurohandbag��������Ф� 1 �Ĥθ���ϤΤ��Ȥ�ָ�����뤳�Ȥϲ����ܤǤ��������Хȥ�����Ƥ���š��إӤΥե����`�ɡ��ȩ`������ˤ�����Ĥȥ����祦 �ե����`���Y�ܥå�����Υ��ץ���󤫤���ӤǤ��ޤ��� gucci ؔ��
Tên: ��������`����11 | Ngày gởi :11/15/2013 5:04:56 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���ɤϡ������ʳ�٤뤳�ȤΥ����ǥ�ƥ��ƥ���Ԕ���ϡ����͘��Υ��쥸�å�_���`���Ԓ���ɤΤ褦��ֱ�������ץ�`�򤢤ʤ��ηdz������������줫���a���ӛ�h�򱣳֡���֡���`�ƥ���ƥ� �٥�ȽK��뤳�ȤΤʤ���`�׽����Ύֲ������`�Ȥ䥷��`�� �ѥ�Ĥ������Ф������餯�_���ˡ�����ˤ⤫����餺�����Ԥ�����ޤ�ӛ�¥ץ�����˽ӾA���롢�����������ӤΉ�����η��Ϥʤ�餫�ʡ��M���ġ�����`��ʤ褯�Ϥ������̽���Ƥ��롢���M�ߤβμӤ���A�򤬤��뤿��ˤ褯����������`��һ�w�ˡ��ǥ���������ä����������ΤۤȤ�ɤ��\������ؔ������ʷ����ȩ`�ȥХå� �֥�`���Υ������`�� �ȥ�åפ����ޤ�Ƥ��뤷�����å��󥸥�` �ȩ`�ȥХå��ɤ��Ĥ��Ǥ����ˤ�Ϥ����餯������ե�ʥԩ`����ʹ�ä��Ƥޤ��Ϥ��Ф餷��ؔ�����Ф��rӋ��Ҋ���뤫�⤷��ʤ����ä뤢�ʤ���Ԫ���ˤΥХå��Ϸdz������D���줿���� 2 �Ĥ�Ů�Ԥ������x�������ɥ����ߡ�2 �Ĥ�о���`�T�������С�ݤ�������`�ʩ`Ҋ�Ƥ��ޤ��� ��������`����11
Tên: ���`�ॳ�`�ө`8 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:00 PM | Email :quesunvg@gmail.com
���դΥ����ǥ�����˥�`�� ����åפǥѥͥ饤ҕ�����M�С����g�Ĥ��������ҙ�Ά��}�υg�����ä��v�S�θ�����ǥ����󤷤ޤ����ѥͥ饤���뤤�ϸ߾��ȥᥫ�˥���ˤĤ��ơ������� �ե�󥹺�܊�ʤ��郞�줿�i�ߡ������ԤˤĤ��Ƥ��J�R�Υ��ץ饤��`�Ȥʤ�ޤ���/���m�ԡ��� 1 �ĥѥͥ饤 �֥��ɤ���ѧ��Ӌ��: �������Όgװ�ȥ����ꥢ�Z�OӋ�S�օ���ʅ���������֪��Ϥ��ˤʤ뤳�Ȥ����m�Ԥθߤ��rӋ���_�k���ޤ��� ���`�ॳ�`�ө`8
Tên: d&g ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:02 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�����α���Υ����ѥ������ޤ��य�Υ��󥹥ȥ饯���`�ǤϤʤ������󥿩`��� ���� G ��Ԕ���ʥ饤�˥󥰤ν��ُ��Ǥ��ޤ�����˩`���ʵ�ϡ�ُ�뤹�륢���ƥ�α�Ҫ�ԤϤ���ޤǤμ�����Ԥ·���m�Ϥ򜺤����ޤ���������ʩ�O��ȫ���Τ�ϥ���饤��ȥ��ե饤��΁I���Υ꥽�`���Ȥ������ÿ��ܤǤ�����`�������ȥƩ`��`�ί���Ҋͨ����ʹ�ä��ƥ����å���ʼ��ޤ����\������`�����Ǥʤ�����Ǒ�ӡ��֥饦��ϴ�Ӱ����Ƥ����g�`���ʤ��C�ܥ��`����������˸�����ؤ���؜�Ӥ�ɫ�Ϥ��Τۤ��һ���Ǥ��� d&g ؔ��
Tên: sh-01e vivienne westwood | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:04 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���������ҡ� ˽����ż�ߤ�˽���O���Է�����̶Ȥ�����Ǥ�����ǰ����������Ҋ�Ѥ����S�֤��Ƥ�����x�k�����Ҫ������ޤ����ե��å���󥦥��`���ϡ��ܤ�˥�`��Хå����뤿�Ӥˡ���ǥ�ϥ����������ˤ�ΘS����ؔ����һ�Ĥ��֤ˤ��뤿��ˡ��g���ˡ���ϣ���ι����٤Ƥ��ܤ�ΤۤȤ�ɤ�Ů�Ԥ�����ޤ��� sh-01e vivienne westwood
Tên: ����`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:07 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�ṩ����ץ饹����С�ޤ��֤��������ȥ�å� ���ȥ�åפϡ������Ԥ�����ޤ��Ȥ��ޤ��礦Ƿ��Ǥ��롢�g�H�˥��ȥ�`���Τ���Υ���ѩ`�ȥ��Ȥ��Ҫ�Ȥ��ʤ��}�j�ʤ��Ȥ��𤳤�ޤ���ʧ�������Ԥ�����ޤ������ˤ��ᡢ��Ҏģ��һ���ѩ`�Ĥ򜺤������Ȥ��Ǥ���褦�ɤ�ؔ�����ĤǤ⡢�����Ԥ�����ޤ���֞ĺ��m�åޥͩ`����`�Ȥ��ƥݥ��åȘ��ޤ�ʤ�������������������뤽�ä���ܥåƥ� ? ����ͥ�ؔ����ֹͣ�Τ�ꥳ���Ȅ����Ĥʶय����Ҫ�ʥƥ��˥å���������Ҥ����x��ƴ�Ӱ�ˤʤ뤳�Ȥ��顢���Τ褦�ʤ������`���` ��������ˤ����Ĥ��άF��򤹤��Ҫ������ޤ�����Ӱ�� mislaid�� ����`����1
Tên: �ީ`�����������֥� �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:10 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
��늈Rؔ�����}���ҡ� �l���˻��Ť��Ƥ��뤳���ƥ���Щ`���ɲ��Ӯb���������S�֤��ޤ����l�⤬������ˤ⤫����餺���������Ϥ����ĤȤ������؄e�ʡ��l���������ˤ�ε������F�������������g�`���ʤ�����ɤΥ륤 ? ����ȥ� ���`��� �� ����ȥ�Υ���å������Ĥ��ߘ˜ʵĤ��}�u��������_ʼ�����Ҫ������ޤ��� �ީ`�����������֥� �rӋ
Tên: ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:12 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
1997-2013�Τ褦�˶य�Θ��ޤϡ���������`�롣����Web�ک`���Ǥϡ�һ��Ĥʹ������@����������ṩ���������Ĥ����ɤ����Τ���Ǥ��롣�η����ˤ�ä�늚ݥ��ͥ륮�`�ݥ��XL���������ƥ����饼��ϥ���|��4��2013����� - ˽��ν����˽������Ф򏊻����뤿���˽������ȡ��ϩ`�ɥɥ饤�֤ξ�����߶�����襬���Ф������ʤ������g�����ޤ������v���Τ��Է֤Υ��ɥ�ʥ��Υ�٥��ߤ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: グッ�?財布 メン�? | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:13 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�ޤ��������Ĥ��Υ��󥿩`�ͥå�С�ӘI�ߥ����־A���ۤ��������_�˶य�αˤ�����}�Υϥ�ɥХå����������åȣ� ��@�������� SpringsKnowledge �t�ϵĉ���ƤĤ��Ȥˤ�äƵ���ѧ: ��������ζ�~ |2013 �� 11 �� 7 ���l���ˉ��줿�Ĥ��Ȥ���ˤ⤫����餺һ��Ĥʿླ��ʹ�ߤ�餦�����Ԥ�����ޤ������ġ��ɤ��ǡ��ʤ��ޤ��϶�֥��ĥ��ؤ��_�ɿ��ܤʥХ���`���v�ĤΥ�åȤˤĤ��Ƥ����_��֪�R���Ӥ��ơ� グッ�?財布 メン�?
Tên: vivienne westwood ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:14 PM | Email :baojnzj@gmail.com
˽�Ϥ���75�ɥ���¤˥���å��ȥǥ����ѥڥǥ����奢���x����ᡢ����όg�H�ˤ��줬˽�����¤Ǥ������ᣨ���ʤ����ɤ��Ǥ⤳�Τ��餤�������^���������ʤ��Τ���٤ʤ�����AA���һ��Ĥʥڥǥ���ä�٤��ǤϤ���ޤ��󣩤���˽���Ҥ����ä��Ǥ���˽�Ϸdz���ͬ���r�g�Ϗص׵Ĥ��L���Τ�����sybriatic���Ҋĥ�����ʤ䤫������Irea??lised�� vivienne westwood ؔ��
Tên: diesel �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:15 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�������������ˡ� ������������_ʼ�ˤĤ��ƤΌg�����I�r�g�Υ֥��ɤ��狼��ʤ��������Τ��٤Ƥ��Ҥ�Ŀ���������Υե��`��ȤΤǤ��ޤ�ˤ⃞������|��S����ǂ��ˤ���������Ԥ�����ޤ������å���unauthentic ؔ���˂����ָʾ��˥�ˤ���ɫ���v�롣�v�S�Υϥ�ɥХå��Υ֥��ɤ�������ޤ����ڲ����٥�� ����٤����դ�˼���롢���ʤ�����Υϥ�ɥХå������ĤȤ��������/�ޤ���ӡˢ���Ȥϥ��ȥ�`�ȤǤϤʤ�������Ϥ����餯���y�Ϥ��줿�Υå�-���ա����٤�˽�μ�����ˤȿ������Ƥ��롢�ޤ�����g�δ󸻺��ӥ�`�������ȥ�å������뤳�Ȥ��Ǥ��뤽�����٤����ޤ�ˤ⡣ diesel �Хå�
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:17 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
10steps-����` web �Ρ����Ȥ��Ǥ��ޤ����ʤ��������ṩ�˩`����ʹ�ä����ض�����󥿥֤ϼȤ˶य�ή��ʤ�Nǡ��Ј����y�����ʤ���؜�ӤΤ���Όg�H���愇�ˡ��ҡ� �Ϥ��٤�֪�äơ����Υ������Ȥ�һ�w��ȫ�傀�����Ф��Ƥ�����⤷�Ʒdz��˚��±�Ҫ���ض��α�ꓥץ�󤽤����뤨�ޤ���Flickr �ϡ�VISA ���`�ɡ���s����Ƥ��뤤���Ĥ������ɤ���ä�������������о���ʼ��ޤ������¤Υө`�� �ޥ�� �����ޥ�ˤ��ȡ�Keku �� 2700��r�ޥޤΤȤ������Ƥ��ޤ�����Ů�Υޥ����ä���ͥ������ڤ˥�åפ��졢��Τ��륹����٤��v����֥�� ������ �ө`����Q����饦�ɤ˰��ޤ�ޤ����� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: ��������`����11 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:19 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�ǥ����ʩ`���Q�׌��T�Ҥδ��ϡ��ǥ����ʩ`�άF��I����B�j�ȤȘS���ߤ�֤äƤ��롣�����ʤ�unusal�����䤢�ʤ����׃����m�Ԥ��v���������ѧ�ֈ��Ϥϡ�ҽ���ޤ�������ҽ�����T�ҤȻᤦ���������Ȥ����ä���ǰ�ˡ�TOS���㏊���Ƥ������������ʤ��Υƥ��˥å��Υ���������Ҏ�s��ʹ�ä��ƥХ���ɤ���뺆�g�ʷ������ʤ���agreeement�� ��������`����11
Tên: ��������`���󼤰� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:23 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�ե��`���Ȥ�������ե��� ��`�����ÿ��ܽY���Υ��`���Ǥ���Web ���ȥ��ǤΥ���åԥ󥰡����դȾ��rӋ����ܤ��ޤ��٤����g���ṩ�Ǥ��ޤ����r�g�򿼑]�����Ҫ�Ϥ���ޤ��󤢤ʤ��Υ֥��ɤ��¤����ǥ����ʩ`����ǥ��`�� �ǥХ��� ����饤��ͬ���ˡ���װ; �ˤĤ������䤹���Ҫ�Ϥ���ޤ����̘I�ƥ�Ӥ�Ӱ���[��Ǥ��礦�ɤ��ʤ��Υѥ���ޤ��ŤƱ�ʾ�Τ���˥���饤���ُ�뤹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� ��������`���󼤰�
Tên: ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:25 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
ͬ�������뤳�Ȥ�Ǥ��ޤ����������������ʤ�����ζय�Τ�Τ��g�ˤ��ʤ��� abs ��֬;�̄t dvd ���ʾ��������ȩ`���� ? ��`�������Ȥ�ä�ˤ����⤹���`���`������ˤ���Ƥ��ʤ��������ˡ� ���餤���Ĥ��ο��餬�𤨤Ƥ��뤽���Ҋ�Ĥ��뤿��ˤ���˳ɹ��������ä����Cе�ۥ��åפ��뤳�Ȥ���Ҫ�Ǥ��Τǡ��ӥǥ���ҕ—���뤳�Ȥ�_�J���Ȥ��Ǥ��ޤ���Ҋ�Ĥ��ޤ��� ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計
Tên: ���å� ؔ�� ��� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:26 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�ƥ����_�k������Ǥ�������̤�Ʒ�N�������������֥��ɤ����Υ��������^�ˤ���Ϥ뤫�������Ĥ��Ј�����rӋ������˽�����`����ΤΥ��ߥåȥ��Ȥ�֤äƤ��뤽�����g�����M����������ʤ��Υᥤ���ѥ��������ˮ���Ĥ�ʪ�ä���„���ȥХ������롢ʪ�ݤ����������ԑ������뤨��F�ڤβ��Ϥ���������������ϡ����åפ���„�䥿����Ǭ������X�����ƲФ���ѥ�٤����ȥ�å����뤪�ց���������Ů�ԤΤ����׷�ӤΥ��˩`���`�dz��ˤ褯�᰸�� ���å� ؔ�� ���
Tên: ���å� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:27 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�Ͻ���ܤ�����ޤ�����`���`�Cе���ε������������Ȥ��Ǥ�������Ԥ�����褦�ʈ��Ϥϡ����Υ����`�������v�B���뤪�����Ϥ碌��������������Х� (��Ů�ε� 6) �Ǥ���S�ӥ��ͥ����ߤä���Ů���^ȥ 1 ���g�Υө`�ȤΤ�������������Ѥ� ��2009 �꣩��ͨ���gһ���ä����ҥåȡ������Ѥ����򤫤äƥө`�ȡ��� homecountry �� 6 ���_���Ƥ��ޤ��� ���å� �Хå�
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:32 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���н����ޤ��Ϥ��ʤ���С�������Υե��åȥͥ����v����ɤ��������Ф����ϡ�ҽ���䤽������ҽ���v�S�ߤ򜺤�����Ҫ������ޤ����ˡ��ϥ�ɥХå���Ů�Ԥ�Ҋ����Ѻ�����돊���ʥ����������Ф��롣����ϸߤ���٥�Ά��}�ǤϤ���ޤ��󡢥����ȥ����Ȥ����ѥ󥯐ۺüҡ��Ļ��ˤ�g�����˻��𥷥�ץ�ʥ饤�ե��������ʳ����ե��å���󥫥��󥿤Ϥ��٤Ƥ����h�Τ���κΤ���֤äƤ��ޤ����ϥ�ɥХå��ϡ����ޤ�ˤ�g���ˤߤ�ʤ��餢�ʤ����x����뤨���ĤǤ��⤿�餹�� ��������`����1
Tên: longchamp �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:33 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�������ܤ�˥�ˤȤ��Ƥ������᣺ �����Ĥ���Pohjois-�n�����n�� (Etel?)���������`�ȡ��Rѩ�륤 ? ����ȥ� Jongleur �����Ͽ��m�Ǥ����ˤޤ��ϱ�Ů�� persiste;�ҡ� �Ϥ��줬�g�`���ʤ�˽������Υ��ǥ� ? ����ȥ� Jongleur �ڤθ��ȸ������ꤳ�ȿ����Ƥ����֪���ޤ�����������������g�`���ʤ�ͨ�����ȷ֤���낀�ˤǤ��� longchamp �Хå�
Tên: gucci ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:35 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�����餯��g�������`���˥��å��ʥ����ƥब�����य���ˡ� ���������M�ä򜺤����Ƥ���Τǡ��g�|�ĤʬF�g������ޤ������줫�顢�����������ϥϥ�ɥХå���Ů�Ԥ�׷�Ӳ���Ƿ�ʚ��դ������ä롣�m�Ф�Ԓ���Θ��� �ʥ���������{�ͤ��Ƥ�����������ʲ��Ϥ��ξݤ�����Ʒ���ˡ� �ϱˤ����ȫ�����Ƥ뤳�Ȥ��Ǥ��������η�����ʾ���ޤ��� gucci ؔ��
Tên: ヴィヴィアンネックレス|ヴィヴィアンマフラー | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:37 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���Ԥϡ�ͬ�����Υ֥��ɤ��v�B�������Ƥ����ץꥫ �Хå��ؔ��ʥ���ͥ�����}�Υϥ�ɥХå����Щ`�Х�`�Υ���������`���¤����ǥ����`��ΥХå����ե���ǥ��Υϥ�ɥХå��˼Ӥ��ơ��g�H�ˤϡ��ۤȤ�ɶय�˰kҊ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ� verity ��赤ʮb�I�Τ����ν����Ĥ������֤äƤ��ޤ��� ヴィヴィアンネックレス|ヴィヴィアンマフラー
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:39 PM | Email :baojnzj@gmail.com
��Britanski Devi?ki otoki��Brunej Darrusalam��Bolgarija��Ŀ��С��ۤ�ߤ��ӥ����åȤ����귽���v���륻�󥿩` ���ƥåפϵ͵��פ�С��ۤǤ����ѥ󡢥ڥ��ȥ�`����ɡ�Ҫ��΅������ߥ��ߥ��Ậ���ϟo�������ζ�����Τ褦�ʥ٥���`��һ�Ȱk�ͽ�ĸ��ʹ�ä����OӋ���uƷ�Τ������Ʒ����С������ѥ��|������������ǥ����Ϥ뤫�˶य����餫�����ṩ���ޤ��� ��������`����1
Tên: ��󥷥��Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:41 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�ʤ��l�⤿������r���^������뿼�]���������Ԥ��U���_�˕r�g�Τ����줫���t�����h�����K�������Ԥ����ʤ������Εr�g�Ǥ������`����10 �¤Υߥ�Τ��΃��줿����ƥץ���ˤ�äƽ�Ť��줿�F�ڡ�Ӱ푤��뤨����`���ʤ����ϥߥ� �ǥ������å���� �ե��`����֤äƤ���ϥ�ɥХå� �ץ�� ����᥹ ����`���������ݥ��å� �֥å��򤷤ʤ���Фʤ�ޤ���Ǥ����� ��󥷥��Хå�
Tên: ��������`����2013 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:42 PM | Email :quesunvg@gmail.com
���դǤϡ�ؔ���Ȥ��Ƥߤʤ���Ƥ��낥����˸��ӳ���Ƥ����˚ݤΥ���ܥ�Υ�٥�򿼑]���ޤ�����������С����״�B��С���ʤ������Ҋ���뤬��������Ҫ�Ԥυg�˶य�ΤޤȤ�ʡ��F�ڤ���Ƥ��⤷��ʤ��Ǥ������٤Ƥδ_�ʤǤ��ʤ����˸����������Ԥ�������ߤ��˜ʤ��٤Ƥ��ˡ��ޤ��Ϥ��礦��ؔ���ˤ�äƌg�H�˥ϥ�ɥХå��ˤ餬ʹ�äƤ��ޤ���UNIX �ϡ����饤�����/���`�Щ`�ڤǤΥ��`�Щ` �����ƥ�����뤿������ץ�`��`�g�H���_���롣�_���ˡ��u�Ф��������� UNIX�����`�ץ�ӾA��ɢ�ץ����� ����`�ʤ��٤ʤ����ṩ���߁��ʥ��`�Ф��x�k�򤯤��������Τ��_���Ƥ��륳��ԥ�`���` �����ƥ�Ϥ������⤹��ˤϡ������ƥ��ƽ������Τ��������Ҋ�Ƥ��������� ��������`����2013
Tên: ferragamo ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:43 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�¤������˥��������� HuangXiaoFu ���������٤����ʤ��ν��������A��ͨ�Ÿ��¤��Z�ä����٤Ƥ��ܤꤹ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�������֧���]�����U sac ����ͥ� pas cherto"2 �Ĥ����Ǥ���100 ��޴�ʸ�ä� LAN ����ϱܤ��Ƥ��������������Ĥ��֤��J��"�������p"���ä����ṩ�趨"���Ԉ��ϥץ饤�Х��`"�����ˤ����i���������������餯���M���ä���Ո����~�ޤ��ޤ��ޤ��������֤ϡ��ҥ�ɥ��`�̤���Ԓ��������֤äơ����ʤ��μҤǥש`����` �ޥ�ǥ��`���S�֤��뤿��˺äߤޤ����ש`���� �ޥ�ǥ��� ��`�����åɤȤ����_ʼ����dz��ˤ褯�Ф����`���ЙC�Ĥ�����Ȼ���ϥ���ɤ�š�����h�K���ޥ����`�_�k�L���gһ�w�ˡ� ferragamo ؔ��
Tên: HERMES �����`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:46 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
Tod �ǥ����ʩ` �ȩ`�ȥХå������य�������Ӱ������ˡ� ���ե�������Ǥ����ˤ�äƷdz��ˤ褯�R�e���줿�����𤳤롣10. ��ץꥫ ���`��ؔ������һ���Υ��`���ǥ륤 ? ����ȥ���I������ϥ��������x���ͨ������ˤ�� exactnesses ���v������������������˚ݤΤ���ģ��Ʒ���b��ͬ����ʹ�ä��Ƥ��ޤ����Ф����ϡ�����ˤ⤫����餺���������Ϥ����äƤ��ƽ~���ˤ��ʤ��΂��˵ĤʺΤ����l��������ϕr�� �}�j�ʴ��d�����٬F����Ҫ������Ɂ���ꑤΥ륤 ? ����ȥ�Η������_ʼ�����Ĥ��ߤ�����ȥ륤 �� ����ȥ�Υ���å����ޤ��� HERMES �����`��
Tên: �ӥӥ��󥦥����ȥ��å� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:47 PM | Email :baojnzj@gmail.com
ʧ��ʤ��ͨ��������� mislaid �����Ф���Ӱ�Լ��Ϥ�������Υڥ���ˬF���ä����Ȥ��Ǥ��뤳�Ȥ��ʤ���ֹͣ���ޏͤ��뤿��θ߁��ʶय��Ҫ�ʷ����Ǥ�������Έ�����ʳ�٤롢�ʤ��� id ����ʾ����ޤ������ᤪ���餯�_���˿����Ԥ�����ޤ��a�㥳��ԥ�`���ץ�󥿩`������`�ƥ���ƥ� �٥�ȽK��뤳�ȤΤʤ���`�׎ֲ������`�Ȥ䥷��`�� �ѥ�Ĥ⡢��������������ɤΤ褦�ʘ��ɤ���Ƥ����Υޥ����`�Ή�ؤΥϥ��ѩ`��󥯤��������Ԥ�����ޤ��ϡ����ʤ����J����߶����������Фˤʤ�ޤ������η��Ϥʤ�餫�ʡ������餷�������줤�ˤ褯�Ϥ������̽���Ƥ��롢�ˤ��ͨ���ީ`���ƥ��󥰃A�򤬤��륭���ک`�� ����������`�����ѥ���һ�w�˺Ϥ碌�Ƥ⡣�r�� �ˤ�ς������ؔ�����\�֥ȩ`�ȥХå����������` �Хå����}�j�ʤޤ��Ϥ����餯��å��� ����` �Хå����줾���Ф������������ˤ��ͬ���˥���ե�ʥХ�ɤ�ӡ��Ĥ�ؔ�����\ܞ�Ф��L���rӋ��Ҋ���ơ�ͬ������허��Ϝ��������⤷��ʤ���������ȶ��� 2 �ץ��x��ƥ����ɥ뤬��ߤǤ��礦��2 �����x�������ɥ��kҊ������֧�B�������줤��Ҋ���롣 �ӥӥ��󥦥����ȥ��å�
Tên: vivienne バッグ|vivienne 財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:48 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
������ܤ�ȡ�ä��ᡢ�ץ��`�����򥷥󥰥�Ⱥ�Ф�ޤ�������ǥ� �ѥ�ȡ����������������������ؤäƥ��������ӛ�h�g�H�� 2010 ����^�ˤ���� 2010 �� 11 �� 23 �դ˱�Ů�� 2 ��Ŀ�Υץ�������Ȥ��Ť��ޤ�����`�� ���󥰥��U�Y�����Ȥ����Œg��Ͷ�C�g����Ƥɤ��餫��˽�Ϥ��äȱˤ��ä�"��å�����ޤ��Ϥˌ����Ƥ� Rasheeda ��ʾ��"���ʤ�Ԫ�Q�פ���"���å���ʾ���̼�����gһ�Ρ��w�֡�����ӛ���� 11 �� 6 �� 09�� vivienne バッグ|vivienne 財布
Tên: longchamp �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:49 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�����Υե�å� ? ����ȥ� ���Ʃ`�˥帶��˽�ض��θ�ʾ����Ů�ԤˤĤ��Ƥθߤ�ζ���Ԥ�����ޤ������ι�g�Τ��륯��å��ˤϥ��饹�פ��Ӱ�����륤 ? ����ȥ�Υե�å��]�i�����ޤ�ޤ��� longchamp �Хå�
Tên: �ե��饬�� ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:52 PM | Email :afbzrj@gmail.com
���줹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��L���Ļ��ı������ṩ����ޤ����Υ֥��ɤ����e���뤿��ˤ���Ǥ�Τ������餹�롢���줬�g�˸߁��ʁ���α���ˤ��돊���ʥ֥��ɤδ󤭤��ޤȤ�ʤ��Ȥ��Ǥ����Ф�뤫�ɤ���������ϡ����ڤ�٘�g�֥��ɤ��_�k���W�餻�뤿��ˤĤʤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������٘�g�ˤʤ�ȡ��ˡ�����Ȼ�ˤ����Υѥ����ͬ�����ˡ����J�R�����ʹ�ܿƷ��֤�������ǥ��ֱ�Ф򿼤������������ �ե��饬�� ؔ��
Tên: diesel �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:54 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
���α�Ҫ���Фä����Τ�һ�w�ˤ��ʤ����L�r�g���v�����^ȥ����Ʒ����ܤˤ��ޤ���������Υե��`��ʤɤ����g���x�k���뤳�Ȥǡ��ˤ�Ϥ����һ�w�ˤ��⤷��ޤ��� diesel �Хå�
Tên: vivienne �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:55 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�e�����N��v�B����˽�η����ˮ�򿼑]����Ȥ�����Ť��Ƥ��롢�����ǥ����������ؤ����ե�`�ƥ��`�ޤ��ϻ����ȡ����줽�ä���ܥåƥ� ? ����ͥ�ؔ���ˤĤ����������Ȥ��ṩ���뤳�ȤϤ��Ф��Ф����Լ����X������С��ä뤳�Ȥ��Ǥ���ޤ��϶��Ƿ�㡢�Ȥ����Œg�Τ���˥��ȥ�`�� ? ����ѩ`�ȥ��Ȥ�ͨ���}�j���l���ޤ��υg��ʧ���ȳ֤Ĥ��ȤΤǤ���ݩ`�������Ҏģ��ȫ�ץꥢ�륿�`�f��������Ͻ𲿷֤Ǥ��������ˤ����餯�ʤ����������ƥݥ��åȤϡ��ޥͩ`����`�˛Q������ĺ����Ƥ������Ǥ��뤿�ᥳ�ߥåȤ��ޤ����́���k�ӤˤʤäƤ����ض���������ֹͣ����य����Ҫ�ʼ��g���ʤ��������Ԥ��ʤ���Ӱ�򿼑]���Ʒdz���������ä������������Х����� vivienne �Хå�
Tên: ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:57 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
ͬ���ˡ�������dz����˚ݤΥ������ͥ�å쥶�` ���쥯�������ФäƤߤޤ��礦�������uƷ��ʾ��������줿����θ�٩`�� �ץ�� �ѩ`���ʥ饤���`�����˴󵨤ˡ���˥��`����ҕλ�ä򘋺B���Ƥ��ޤ����ȥ�Τ���Υǥ�����țQ������Ҫ�ʏ��I�T���ÿ��ܤ����m�Ǥ��륪��饤��С�ӘI�ߤ��ͤ���ֳ��������ؔ�����ṩ���뤤���Ĥ������ԤΥե�åɤΥ륤����ȥ�Υϥ�ɥХå�����ℿ���Ĥ��x�k��׷�Ӥ��ޤ��� ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計
Tên: ��������`����13 | Ngày gởi :11/15/2013 5:05:58 PM | Email :quesunvg@gmail.com
��ʹ�v�S���Ԥä��� Yu�����٤�줿������¼��Ǥϡ����h�ߡ���ǥ����Υ����åդȽY�Ϥ��뤳�Ȥǥإ�פ��h���ˏ��äƷ�ӳ���뤿��˾S�֤ι����ߡ������ߤ�λ��ؔ��Ҏ�t��ָʾ����ǥ��쥯���`�����P�δ��ʤɡ���ȫ���{�ˤ�Ҏ�t����ޤäƤ�������������ޤǡ����b����Ƥ��롢����Ϸ��Τ褦�ʤϤ뤫�˄I�P�g�`���ʤ��Ǥ���12 �ա�ͨ�Ŵ�����å�ؔ��������`�ʥꥹ�Ȥ�ȡ�ä��ʤ��Υ��󥿥ӥ�`�ˤ��ȡ��й���ʽ����Τ�����礤���A���v�B�O�����򤫤äƽ��Q�����v�B�ΰk���ֱ��������ЄӤ� companys �ȹ���һ�¤���Ĥ��Ϥʤ���ΤΤ���������ߤ�ȡ�ä��ޤ�������Ǥϡ�؜�ӤǤ����^��ʤ��Ȥ�ʹ�äέh���Ǥϡ��L��Ŀ��Ҋ��С����^�ͼ{�����Ű���℺�P�`���� 13 Deckie ���٤ƤΥǥ����ѥå��������Ф���������ƥ��M������ʽ�ˤʤ�������֪�餻�ʤ��麬�ޤ�Ƥ��ʤ�֥��� �ĥ��` �Х�ؔ����֪�äƤ���: ���å� ����������`�y��ȫ����{�ˡ�13 �ϡ����ڡ���ͯ���P����˰����Ĥʥ��󥱩`�� �ե��`���І��x�k���v���륨��᥹ ����åԥ� �Хå� 2010����Ş�����å���ȥ����� �������ƥ��H�ܤ��v�S�ϳ��L�ǽY�Ф�Փ����Q���I�򄺃P�̎�ؔ����֪ͨ���뤿��˻�Ϥ��_�ߤ��ޤ����� ��������`����13
Tên: ���å� ؔ�� ��ǥ��`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:03 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
Ů�ԤΥϥ�ɥХå����Ҫ�Ȥ��Ƥ��ޤ������Ԥ�ͬ���ˤ����Ҫ������ޤ����ˤ⤫����餺�������Ј��Ƕय�δ��η�װ�򤹤�Ů���ӤΤ��ᡢ���ԤΥϥ�ɥХå��⤢��ޤ������դǤϵ�늈R�Υ�ץꥫ�Υϥ�ɥХå��Ͼ��O������餷��������餷��ζ�Ȥ��ƶय���в��ʤ��_�ɤ��뤿��˾A����Ȥˡ�Ů�Ԥϡ���ℿ���Ĥ� swish ؔ���ˤĤ��ƿ�����������������ˤ����Υץ�������\�֤��ޤ�����������������Ҫ�ʁ�������ǤۤȤ�ɤ����ߤΉ�Υ��åץ�������Ƥ��뤽����X��.�����ؤ� 1 �ĥ��å� ���쥸�å� ���`�ɤ�������Υ��`�ɡ����Ρ����Ʃ`�ȥ��� ���쥤�����ꥹ���y���������ÿ��ܤʤ򱣳֤��뤳�Ȥˤ�ä����u���ޤ����� ���å� ؔ�� ��ǥ��`��
Tên: ���å� �����ȥ�å� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:07 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
���ʤ�������ߤ��B�j�����ᡢ���΂��ˤϡ����ʤ��� "���֤�"�Υꥹ�Ȥ��v����uƷ�����ɤ�����ӥ�`��ϡ����ʤ���Ȯ�����F�g������Ǵ�ä��ɐۤ�д����i������餫�ˤ����ФǤΥ۩`��ɤ�ä�����Ԥ�����ޤ��� ���å� �����ȥ�å�
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:08 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�Ȥ��ơ��ˤ�ϱ���Ǥ��뤫�ɤ��������ʤ����Ŀ��Ҫ���򜺤����Ƥ����ޤꡢ�ޤ����}�u�����y���������ؤ�Ҋ�Ĥ��롣���ץ�� ���󥰥饹�ϥ�����������ʾ�ˤ�����ᤤ�A��� 1 �ĤǤ���ϴ�����줿�ե�`�ब��������Ȥ���������ƽ̹�����������ҕ�������Όg�H�����עĿ���٤����󥰥饹 �Х��� ��å� ���饦��� ��󥺤򺬤ࡢ�šݤ�����ɫ����Τ褦��ɫ�Ϥ��Ȥ���Ƥ��������������N���ʡ������Ԥθߤ�������װΥ��`���Ǥ���Ǖr�g��ӛ���ء� ��������`����1
Tên: ヴィヴィアン | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:09 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���ˤϸ߼��Ό��T֪�R���ṩ���Ƥ��ޤ����ո���ȡ�ä���Τ�g�Ф��뤿�Ӥˡ����϶�ֱ��|�Ĥ�ӡ��򥢥åץ���`�ɤ��ޤ��������礦�ɥ�󥴤��v����ӥåȤ����g�����gȫ����ܤ����뤵����ܤ���줳�΅g���ʥꥹ������餷��ؔ������ӥϥ�ɥХå���@��ʧ�����ȡ�����᥹�ϡ��g�`���ʤ��ˤޤ��ϱ�Ů���N�����΂�Ʒ���ܤ�����ɤ��줿�x��ƥ������� f. ���ߥ������󥰥�å� ? �Щ`���ޥ󡢥��ߩ` ? �ǥ������ ?�Ǥ�褦����„Տ��������}�Ǥ��뤳�Ȥ˂S��~�m����ޤ����� ヴィヴィアン
Tên: �ե��饬�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:10 PM | Email :afbzrj@gmail.com
������Ǥϡ��ɤ��ǥ��ߥ�˥��`�������I�������礦�ɼs����������餷�������ϥץ���Υ٥���`�ȽY���v�S���_�k����ӵĤ�ĥ�Ĥ��Ƥ��ޤ��� �ե��饬��
Tên: ���å��rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:11 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�����ʵ�����Ʒ�J���I�ߥ���᥹�򺬤ॸ����ߩ` ? ����ȥ󡢼�ͥ�̎����ץ���Υץ饹�ϡ��ܥåƥ� ? ����ͥ�׷�ӥۥå� �饤�� �����祦 �Хå���������u�줵�줿�����Τ����Ĥ��Υ��`�����ޤ��������祦��Ƥ�w�ϡ��ۤȤ�ɤΤۤȤ�ɤ��g�Ǥ����������������å��ʥ쥶�`�Υե��å���� ��`���`�ˤ�äƎڤ�ʹ�äǤ��ޤ���ä��Ȯ�����`���һ���Ѱ��ȬF�g�Ĥ��;��ԡ����θ�Τ褦���uƷ���������뤿�������Ĥʲ��ϤΥ֩`�ġ�ѥ������åԥ� �Хå����ǥХ����ȥ��Щ`���륹��åɤ��ޤ��� ���å��rӋ
Tên: ����`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:15 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�g�H�� python �ϥ�ɥХå��Υ륢�`�Ϸdz��������ĤǤ��������L���֥ƥ��å����󤭤ʥ�`���`���С��r�ˡ�python �����뤬���ʤ�ޤ����������˱�ʾ����륦����ɥ��򤪄�ᤷ�ޤ���Python �ΥХå��ۤȤ��ɫ��������������Ĥ�ɫ�����ФǤ���ޤ����ީ`������������Ԥθߤ�����η���ϡ�Ͷ�Y�Ҥ��о@�����Τ�ʼ��Ƥ��룿�����1/4�Ή��Ͼt�����ʤ�72�Ǥ�������һ�w��1���ϡ��ޤ�73�Τ��ʤ����F��??��2012���1�İ��ڸ�������䤷�Ƥ��롣 ����`����1
Tên: �ۥƥ��󥷥�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:17 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
Ҋ�Ĥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ� 2 �Ĥ������ʤ���� 2 �ĤΥ���᥹ ����å�������`����Ĥˤϡ�1930 ����˵Lj����Ƥ��ޤ�����Ȼ������餷������`���j�I��д���Ӱ�Ǵ����ŤƤ����Ȥ��ˡ������˚ݤ������Ƥ�������ͬ�ǥե�󥹡���Ů��ȫ�����ͤΥƥ�Ӥ˱�ʾ���졢�ݥ�ΤǤ��뤳�Ȥ���F��Zӭ�������Ĥ˸�굱�Ƥ�줿������Τ��ޤ��ޤʤ��ṩ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���������륬��ϡ�2�Ĥή��ʤ롢�·����¤˹��ܵĤ� '�����P.'���ꥢ '����å��󥰜�����ݤ����ɤ���Ƥ��ޤ���'��Ů�ϡ������餯�ե�󥹤Υ��եȥɥ�󥯥��ˤη����ǎڈ󵣵��ߤǤ��롣 �ۥƥ��󥷥��
Tên: ��������`����2013 | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:21 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�����ΤǤˤ�äƤ⤿�餵�֩`��һ��Ĥ˥֥��ɤ����ؤ��ߤ�Ո�󤷡��य�Ϥ������뤨�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ist Ihr ����᥹ Handtasche authentisch ���`�ǥ� nicht �Ǥ���������᥹ Handtaschen ������� der Modewelt bekannt��Sie schauen einfach��aber ���쥬��ȤǤ��������� ����᥹ Handtasche ist eines �ǥ� beliebtesten Handtaschen fr Ұ�ե饦���� ��������`����2013
Tên: ���å� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:22 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
-���˥������Υ���� �ޥ������`�زĥ��`�� �쥶�` �٩`�� ���Щ`��-�ե�å׿��������Υ۩`��ɤ�ȡ�롣Ů�ԥϥ�ɥХå���Ҫ������ޤ������Ԥϡ�ͬ���ˤ������Ҫ�Ȥ��ޤ����ˤ⤫����餺�Τ����פ����ÿ��ܤʴ��������ܤ���Ů���Ӥϡ����ԤΥϥ�ɥХå���kҊ���Ȥ��Ǥ��ޤ���˽���������Υ�ץꥫ LV �Υϥ�ɥХå�ͨ���ǤϤʤ��A������K�Ĥ�냇�ݤȸ߁���ζ�ˤ���ۤɶय���в��ʤ��_�ɤ��ޤ����ˤ�Ϥ����� swish �ִ��ΤۤȤ�ɤ�Ů�Ԥ��य�ʤꡢ���}�Τ���ӛ�¤��\�֥�˩`���������ˤ��Y��򹩽o�����˼�ä��� ���å� �Хå�
Tên: �ʥ��� ��������`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:25 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�ޥ���`��ǧ�������L�������� toCreteto �ץ쥤���ܤ꤫����������ޤ��k����������������������ζ�C��ʯ��װ�������ۥ���Υ����Y�Фä�����Ů�ϥ���Υ� �����ǣ� �ȽY�餷�������B�ϤϬF��줿�Τ���K�Ĥ�Ԫ�ΰ���`�� ������ݥ����� �Ȥ��य��Ů��ˤʤäƤ���������Υ����y�ν����Υ饤�Х���ų����뤿��ˡ��ӹ�����������礤 5 ����z������������νYՓ������Ŀ���������ɤ������쥢�ϱˤ��Y�Фä��� �ʥ��� ��������`����
Tên: ��󥷥����n | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:27 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
���ˡ� �ϡ�����ϱ����˱ˤ�ϥ�ץꥫ�Υ륤����ȥ�ΥХå����Է֤����Υǥ���������¤Ǥ��ꤪ�����Ϥ碌؜�Ӷय���u�Ф��ߤ�����饤�󥦥��� �����Ȥ����뤿��ˡ����ˤ�äƥɥ�åפ�����ˤĤ��Ƥϡ��ѥ˥å������Ҫ�Ϥ���ޤ����Է֤Υϥ�ɥХå����v���֥�������θ����Ĥ�Ҫ�ؤȤʤäƤ��뉈���Ƥ���ʤ��餦�뤵���ȤʤäƤ��ޤ��� ��󥷥����n
Tên: ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:28 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�����뷽����ѧ�֤����������m�Фʥ��ץ�`���򤳤Τ��ȤˤĤ��ƴ��ڤ��ޤ�����Ҫ�ʥҥ�Ȥ�ҙ���Ƥ������؜�ӤǤ��ΤDZؤ����⤽���ُ�뤷������˼�����⤷��ʤ��Ȥ����Œg�Ǥ���ޤ��������`�ॺ ? ����ȥ��m�Фʥϥ�ɥХå���Ʒ�|����ȫ�˶य�Υǥ����ʩ`�˷����Ƥ���״�B�Υܥ��`���Ԓ���ޤ���������������� LV ���v�B�������Ƥ���ɤΤ��餤�Εr�g�����p�ۤˤ�äƐ��ä���Ƥ����֪�äƤ��뱯�������Ǥˡ� ヴィヴィアンウエストウッド|vivienne westwood バッグ|vivienne westwood 時計
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:30 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�ݥ���ȤΥ��`���ϥ��å�����ǰ�� 2 �Ĥ��Y�� G ���˚� GG �ϡ��Τ� G ���g�`�ä������Ǥ���ޤ���Thes �ΥХå��ϡ���ߤ򎡤Ӥ��ĥ��� ���ꥲ�`���` �ϥ�ɥ�ޤ���ȡ���⤷���ܤʥ������`�� �ȥ�åפ�餷����Ӱ�dz����\�Ф�ޤ������å� ID �������Хå���������ޤ����磻�󥰥�� ���եȤΥХ����åȤϡ�����������`�򥴩`��� �ץ�`�Ĥ����Ȥ����ˤϡ�˽�����\���ɥ��롢�ؤ� thes �ץ�� ����ܥ�ؤ��������Ϥ�׷�ӡ� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: �ʥ��� ����`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:34 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�������ϡ��֥쥹��å� Kornerup ʹ���ʤϷdz������פʥө`�������������ʤ��λ��A��������ɤ����礽���Ҷ˥��`������ (���`������) grn ʯ���뤳�Ȥ���˽�Ϥޤ��यŮ�Ծ���򲶫@���ޤ����� �ʥ��� ����`����
Tên: ��������`���󼤰� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:35 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�륤 ? ����ȥ�Ϥޤ��gһ��С�����ʤ����ɹ��θ�ϥ�ɥХå����u��Τ��ᡢ���ä��������Ԥ��ߤ������Ĥ��Υ��ȥ�`�� �ީ`�������������`�Υϥ�ɥХå����य�΂Τδ����ФǤϡ����ӥå���5���٤���ơ�6�����å��󥷥�롢7����Ȼ�����Ǥ����Τǡ��ˤȥ��܇�I���ֹ���륨�ͥ륮�`�ˤʤä����v���ơ��ˤϽ��O 25 �֥����`�Ͽ��m���g�õĤʤ��Υ��쥬��Ȥʡ��ҤΥ��`�� - ���쥯�����α���ˤ��륭�`����Ӌ���Τ���Τ�����C�ᡣ ��������`���󼤰�
Tên: �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:40 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�������������β����ȫ����ߥ륤 ? ����ȥ� ��Υ�����ϥ����`��������` PM �g�ˤؤΤ����ФΤ��ᡣ2�� �oʹ����ͥ� �ϥ�ɥХå� 2 �ĸ����Ƥ���Τǹ�ʽ����ͥ��������`�ɤ�ȡ�ä��ޤ�������ϥӥ��ޤ��ϥޥ����` ���`�ɤ��ƤƤ��ꡢͨ���ؤ˥���ܥ��ӹ����`���󥷥�뷬��ӡˢѧ�g�����Ф��Ƥ��ޤ��� �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: marc by marc jacobs �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:41 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�p�����ʤ��Υ��`�Ȥ������ܤ��������Ҫ�ʤ��ȤϤ��ʤ�����դ��Ƥ���������ʧ������ˤϡ������ԇ�ߤ�٤�ǰ�˾��������Ƥ��ޤ������Ȥ��Ǥ��ޤ����������å� �����Ȥ˸��С�����L���ѥå��Ȥ��ƹ��H�Ĥ˥��`�Ȥ��ޤ������ʤ���ɫ�����Q�Ǥ����줫�Τ�������ڤ��ޤ����u��饤��ε��ť���᥹��ä�Y���քӾ���_���ˁ��y�Ĥʥ�����θ������������v�B�������Ƥ�������� marc by marc jacobs �rӋ
Tên: air jordan 1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:43 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�ڸ�ĩ`����OӋ����٤��Ǥ��뤫�ɤ������ϡ��ѥ�ե�åȳ�����M��ڸ�ץ쥼��ȤȤʤ륭��`�֤Υѥåɤ��ʤ��Υ�����⤷��ʤ��˜I���ڤ����餫�Ǥ��� 1 �Ĥ�Ҫ�ء��֥쥹��åȤ����Έ��������_ʼ�Ȥ��������Ĥ��⤷��ʤ���ȫ�ʥ륤 ? ����ȥ�����Ĥ� MM �ϡ������oҕ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���ʯ��ؚ�����ˡ� ����״�ޤ������ԤΥϥ�` ? ����ȥ�S���������ˉ�����륪�ץ����Τߤ����ԵĤ���Ȼ������ - ���޶��� air jordan 1
Tên: ��������`����1ͨ؜ | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:47 PM | Email :baojnzj@gmail.com
ָ�����줿Ԕ���ʲ����ṩ����ޤ��϶�֥��ѩ`�ȡ��g�ڤ������è�Ǥ��ʤ��՚ݤˤޤä����ˤ���l���ˤ��Ƥ��ޤ��󡣱�Ů�α��Ф�����ΤǤ��ʤ���è�Υ٥ө`���`�Ϸ����Ǥ���ޤ����ˤ��O�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��ޤ��Ϥ��٤��Ԥ�ʤ��٥ө`���`��餷�ưkҊ�֤餯�ե��ȤΥ٥����ȤȤ�˥�ʥ��ˤĤ��Ƥ򳬤��Ʊ�Ů����è�����μ���΄������������Ԥ�����ޤ��υg���g�`���ʤ����Ԥˌg�Ф���Ȯ��S�֤��ޤ����쥶�`���ʥ������ܡ�������Ȥ˸���줿�ӺϹw����å� ���ƥå��νY�Ϥ��O������ޤǴ��ζˤ����ϲ������ͤ��z�ߤϥϥ�ɥ� �Хå�����٥åȡ����ä�����¤Υѥǥ��󥰤����餫�ˡ����ȥ�åפϡ����ڤ������ӥ󥰤�һ�w�����ơ����ʤ��μ�ˤ����äƤ���һ���˥ѥǥ��󥰤Ȥʤä��Ф���٤��Ǥ���ޤ��� ��������`����1ͨ؜
Tên: �ե��饬�� ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:49 PM | Email :afbzrj@gmail.com
���ʤ���ж�ӥ֥쥹��åȤ���Ҫ�ʈ��ϡ�����饤���ُ�뤹�뤳�Ȥ��������ӥ��ͥ�����⥢���ǥ��Ǥ��������Ǥʤ������ʤ��ϡ����󥿩`�ͥå�С�ӵ�ǥӥ���`�δ󤭤��x�k��Ҋ�Ĥ��뤳�Ȥ������ʤ���Ҋ�Ĥ��������Ϥϡ����ե饤�󥵩`�ӥ��Ј��ڤ�����Τȱ��^���Ƥ��ޤ��� �ե��饬�� ؔ��
Tên: ドルチェ&ガッバーナ|ドルチェ&ガッバー�?時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:50 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�����뷽����ѧ�֤����������m�Фʥ��ץ�`���򤳤Τ��ȤˤĤ��ƴ��ڤ��ޤ�����Ҫ�ʥҥ�Ȥ�ҙ���Ƥ������؜�ӤǤ��ΤDZؤ����⤽���ُ�뤷������˼�����⤷��ʤ��Ȥ����Œg�Ǥ���ޤ��������`�ॺ ? ����ȥ��m�Фʥϥ�ɥХå���Ʒ�|����ȫ�˶य�Υǥ����ʩ`�˷����Ƥ���״�B�Υܥ��`���Ԓ���ޤ���������������� LV ���v�B�������Ƥ���ɤΤ��餤�Εr�g�����p�ۤˤ�äƐ��ä���Ƥ����֪�äƤ��뱯�������Ǥˡ� ドルチェ&ガッバーナ|ドルチェ&ガッバー�?時計
Tên: ��������`���󼤰� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:51 PM | Email :quesunvg@gmail.com
������`���`�������ϡ������˿����Ԥ�����������Ȥ��Ǥ���Ȥ����Œg�����Υ����`�������v�B���Ƥ������Ϥ碌�������������¤�������Х� (��Ů�ε� 6) ����S�b�I�ˑ��ä��뤨��줿 2009���Ů�η���˷����Ѥ��ʤ���ө`�� ��2009 �꣩�����Υǥӥ�` ���󥰥��������ޥå��� �ҥåȡ������Ѥ����򤫤äƥө`�ȡ��ҡ� �ϡ����٤Ƥ� homecountry �� 6 ���_������ ��������`���󼤰�
Tên: ���å� �����ȥ�å� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:52 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�Ҥ�ѥ���Τ������m�Ԥ��ṩ����ŵ�Ĥ���α��o���ṩ�����Ǥ��礦������᥹ ��å��󥸥�`����Τǥ��`������`�� haldi ��֤äƤ������ˤ�ʼ�᤿ gulab ��������餫�ˡ����`������`���ί�����⤬�ʤ��Ǥ��� ���å� �����ȥ�å�
Tên: �ʥ��� ����`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:54 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�F�r��Ǥϡ��g�H�Υ���᥹ �Щ`���� �Хå����Lj��ηdz��˥����ǥ��������`�� ? �Щ`������ջ��ʹ�����֥� �ե�å����h�Ӥ�����Ԓ�˥���᥹�Υ�`�� ����åפ�����д����ޤä����\���Ĥʿ՚ݥ��ɥ󤫤��`�ޤ����Ф��롢�ե�󥹡����¥���᥹ ���`�ե��������ƥ��֥��ե����` �ǥ�ޤ⤿�餷���Щ`����F�ڤ��OӋ����֬������ǰ���뤳�Ȥ��Ǥ�����Ϥˌ��ͤ��ˤϡ�15 �ޤ������������x�k�Υե��å���˥����Τ��٤Ƥ� �l�⤬����ʯ�򤳤Ȥ��Ǥ��ޤ������ʤ��ϡ��ե���å��� ? ����` Osbourne ��ζ���ޤ����ɤΕr��ǥݥ���Ȥηdz��˥����ǥ��Ϥ��ʤ��μ���Υ���᥹ �Щ`���� �Хå����������Ƥ��ޤ��� �ʥ��� ����`����
Tên: HERMES �٥�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:57 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
��늈Rؔ�����}���ҡ� �l���˻��Ť��Ƥ��뤳���ƥ���Щ`���ɲ��Ӯb���������S�֤��ޤ����ʤ뤳�Ȥ��l�⤬�ǥ����ʩ` �ϥ�ɥХå��Τ����Ĥ�����������ǰ���{������Ů�ԤΉ��g�F���ܤʥϥ�ɥХå�����e�����趨�Ǥ������å��� 1 �Ĥˤ��Τ褦��Ů�ԤΥϥ�ɥХå����g�ǡ��_�ɤ�ʾ���褦�ˤϺ��g�ʚsʷ�Ȥ��ʤ��Υϥ�ɥХå��ΙC�ܤ��ޤ��� HERMES �٥��
Tên: �ե��饬�� ѥ | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:58 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�������`�ȡ�Kirguizist��n���饪���������ʥꥹ�Ȥ��ӑ������ϡ��ϥ����ɤ�˽�ϣ���Ҫ�ʘS���������ʩ`�Ǥ���������Ʒ��֤äƤ��ޤ������}�ϡ�˽�ϡ����줬ʳƷ�Ǥ����v܇���������M�䤷�������һ�w�˥ȥå��Q�⥹�ݥåȤΤ����Ĥ����ӑ�����Τ�Ҋ�˘��B�M�䤷�Ƥ����� �ե��饬�� ѥ
Tên: vivienne westwood 財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:06:59 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���ե��å���� ? �����`����ܞ����Ȥ�����־������ۤܤ��٤Ƥ��ܤ��Ů�Թ���g�ˤ�������˼���ޤ����ΘS����ؔ�����\�����������ǥ�� 1 �Ĥ��֤����ޤ��� vivienne westwood 財布
Tên: ��������`���󼤰� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:02 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�ˤ���^��Ҋ���뤳�Ȥ����^����Ҏ�ץ������ѥ�Υ��åץ�����ä�����ϡ��������ŤƤ�;����ʤ�����Ǥ�����Ϥϡ��_�g��Ҋ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������Ĥ�����֤ʡ����ʤ���ģ��Ʒ���뤤�ς����Ԯ���򥭥�å�����ʤ��Ǥ������1997-2013���٤�??����Ԫ���줿�����ǡ�����Web�����Ȥϡ������һ��ĤʷN������ṩ����������Ψһ�������ȡ�뤿����OӋ����Ƥ��ޤ��� ��������`���󼤰�
Tên: ���å� ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:04 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
����Τ����Ĥ��Ώ��ȤȽ~���Ύڸ�ΥƩ`�ޤˤĤ��Ƥ�ؔ�����˚ݤ˥���`�Х�˓Ĥä����k���Ǥϡ��ץ���� 1983 �ꡢ�ߥ�ΤˤĤ��Ƥαˤ�� uppr �֥ƥ��å����_���ޤ���������Ϥ��礦��һ���; ���ʤ���һ�¤��롢���ʤ��Υ��`�ե�`����֧Ԯ�ɥ쥹ѥ�������ڥ��򤿤���˼���ޤ����ߥ���त����餷����ѥ�{�_�Ǥ��������˲Ҥ�Ǥ���򤷤ޤ����ǥ���`��ѥ�����������Υ��ץ����ϡ��g�ʤ�ɥ��Ĥ�ѥ������߶ȤʺΤ⡢�ץ���Υ��ѥ���������ޤ��� ���å� ؔ��
Tên: ���åȥ��� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:05 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
����˥쥶�` �ȥ�ߥ󥰤����ԡ���Ҏģ�ʼҥե����ʩ`�ݥ��å� ���٥���Lؔ����һ�w�˥ԥå���Ǥ�������ˡ�����r�� ��ʾ��ʤʼ�ˤ�����\�֤��Ȥ��Ǥ���ޤ��ϱ�Ů������य����ǰ������ Radieux �������` �Хå� �륤 ? ����ȥ� Suhali �ե��֥�å����夽���Τ��ʤ��Υ��쥯�������¤������Щ`�����������ޤ����� Radieux �����Ʒ�·������֤ο����� Suhali �쥶�`�ȥ륤 ? ����ȥ� ��Υ���� ?���S���Y�ء� ���åȥ���
Tên: ��������`����13 | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:07 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�l�������ʤ�����ε��Ҋ��ж���ڤ�؜�Ӥ���Ƥ��ޤ����å���ѥ���ṩ���ơ��ޤ��_���ʥ֥��ɤΤ���ˌg�H�˥ϥ��饤�Ȥ��ṩ���ʤ���Фʤ�ޤ��� ��������`����13
Tên: ��󥷥��ȩ`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:08 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
����������˽�ϵ�������S���ि�ᡢ˽���ˤν������w�ЙC�����a���Ф����Ф�㿤�ޤ����य�΂��ˤϤ��٤��¤��������ΘS���ߤ��������Ф���΁���������ޤ������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����ʤ���Ƿ�礽��餬�����Ƥ���륤 ? ����ȥ� ���˥������Υ�����ϥ����`��������` PM �ᤢ�ʤ��δΤ����Фǡ� ��󥷥��ȩ`��
Tên: エアジョーダ�?013 | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:10 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
��������1 �ĤϤ����Τ��٤Ƥ��x�֤��ȤϤǤ��ޤ���1 �Ĥ��I��򤹤�Ȥ����򤭤ˤ����Ĥ������Υ֥��� �륤 ? ����ȥ󤽤��ˤ�ä��u�줵�줿�}�����uƷ�ϱ����˴󤭤���Ƿ�����ʤ�������Ʒ�|�θ��Ҋ�ƻؤ�ˤϡ���K�Ĥˤ϶����Υ�����������餷�����`���󥹥ǥ����ʩ`�ϥ�ɥХå���Ҋ�Ĥ���������Υ륤�ηdz��˵��n���L�������Τ�ɫ�ϡ��ǥ����ץ쥤����ǰ��A������ エアジョーダ�?013
Tên: ��������`���� ͨ؜ | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:12 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�����å������� 5 ˲�g�ζय�Ƕ��ԤΥɥ�`�פ򃞤����ۓᤷ�ޤ������νY�����ζय�Υ��`���ˮ�˷g�䤫��ʯ�x��ʹ�ä���������ϴ���ޤ������ؤä���v���������Ĥ�ˮ�Τ��֤��򤹤����Ǥ���������;����ʤ�혷��˥ץ�Κ����ݺ��g�ʈ����ϡ��˚ݤΤ��륱�`����ͨ���ͥ��ө` �֥�`�ޤ��ϥ���`�����`���Ť륳�`�Ȥ�һ��˰����Τ�һ�¥����`�դ�ُ�뤹�륹���`�դ��v�B�������Ƥ����ُ�뤹������� 1 �ġ� ��������`���� ͨ؜
Tên: �ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:14 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
������֤ʤ��Ȥ򡢌g�H�Υ��󥿩`�ͥåȤؤ�Ͷ�Y�ϡ�����᥹�ΥХå����ؤˉӤ��֤Τ��٥ƥ��ȡ���٤ʤ���������ɤ��ޤ��� �ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: ���å� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:18 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
���ޤ��Y���Ҋ���ˤϤ��ʤ�Τ򤹤뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ů�Υ֥饤�ɥᥤ�ɤǥ���` ���ʩ`��һ�w�ˤ��ޤ������΄ӵ��ڲ�������ޤ�Ԕ����˻��Ť��ƥ꥽�`�����С��ǥߥ����`���ե��åĥ����ꥢ����`���`: ����ꥫ���\����������С����`���`��ʧ������ԡ�Ҥ����Ĥ���ζ���ؤ��Է֤Υ��ȥ��Υ��ꥶ�٥������������ؕ�פ��Ƥ��ޤ��� ���å� �Хå�
Tên: ��������`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:19 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�ķ��ϡ���ӛ�ν��Q��ʹ�ä�ͬ���ˮ��ʤäƤ��뤬���ˤ�϶��������C�v܇�Ό��󤬤�������Ǥ��ޤ��������쥭������`�ޥ� �����`��Υ�ǥ�ϱˤ�Ϥ��礦�����Хө`����݆����ɫ����åȤ˚i����褦�ˤʤ�ޤ���ͬ���ˡ��ޥ����� ? Koors ��ߥ��`�ƥ�������ᘥ�����뼡ɫ��ǥ���~���ǡ����ݥå� �饤�Ȥˤϡ��]�Ǥ򿼑]���ޤ�����ɫ��݆���ˤ������Ů�Ԥ����~ - ̫ꖤ��ܤ��Ҋ����Τǡ����Υ��ץ�`���ϡ�����ˤ��ʤ�������ۥåȤʙC���ڲ���������Ȥ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� ��������`����
Tên: �ۥƥ��󥷥�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:20 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�sʷ�Ҥξ޴�� St �DZˤΰkҊ��ڤ���Ǥϴ󤤤˱ˤ���ǰ����Ԓ�ؔ��ʥإå� �ӥ��ͥ� ��`�ޤϥӥ��ͥ� ���ꥷ����Ԓ�DZˤ���ǰ�Ǥ�������ˤ⤫����餺ڤ���ǥإåɤ��Ȥ��еتz���ʤ����\�֤Ȥ����ζ�Ҏ�����뤷���Ф�˼������Ƿ���Ƥ���Υ�����`�ϥ�ɤ��ͤǤ���ޤ��� �ۥƥ��󥷥��
Tên: ����`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:21 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�륤������ȥ�ϡ����Ǥ�LV�ϱ����ˡ�����Хʥݥ쥪��Ϥ��άF�ڤ��ꥸ��󡤥���ȥ󥪩`���ȥꥢeluxury�����`�ॺ������ȥ�ΥХå���ܞ�ޤ��v���륨�ꥢ�ˤʤ�ޤ����� ����`����1
Tên: �ɥ����&���åЩ`�� �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:22 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
��������餫�ˤ��ʤ��Τ���Υݥ���Ȥυg�˥���������Ȅ���ĤǤ���Τ�������_�ʷ��x���ߥͥ����ˤ�äƤĤ���줿��ѧ���v����ˤ��ȡ�ͨ���Υ���������٤��Ť�������ե��`�ޥåȤ��ޤ����߶Ȥʥȥ��ǥ���ѧ�������δ��η����ѧУ�饤�� ��å��� ����` �Хå����dz��˵ͤ��dz��˘S�������ޤ�ϴ�����줿���Q�Θ��� �ʤ����Ĥ����ⲿ���Ф��ޤ������ΥХå��ϡ������� 2 �ĤΥХå���򱣳֤���Ƥ���ǰ��ˤ���ͬ�����ݥ��åȤDZ���Υե�åפ�ʹ�ä��ơ��ݥ��åȤ�䤨�Ƥ��ޤ��� �ɥ����&���åЩ`�� �rӋ
Tên: ���å��rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:29 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�鷿������z�ि��˛Q�����뤫��Ͷ���ߣ� �ǥӥå� ? �����`�� |2013 �� 3 �� 3 �� - �褯�äޤ�Ƥʤ����ʤ������ˤ��鷿������x�k�����ˤ�ϴ_���ˤ����ض��Τ��٤ƤΥ������ǤϤ���ޤ��󡣥ϩ`�ɡ����I�˸��椹�륹�ƥ쥪�����פȷe�����åȤ��x���ˤ�Ů�Ԥ�ä�: �ؤ��_�k���ؤ��_�k�N�ء��ҥ�`���ȥ� �ҥ�`���ȥ��N�����g��إåɥ饤���Ŀ�ηʤ���Ӌ����ä븹���γ� - ���˥��DZ�Ҫ�� houstonYoutube���ƥ饹�μҾߤΥǥ����ʩ`����ե��`����A�ʻ�sָ݆�˥��󥹥ԥ�`�����ʤ���Ȼ���Q�줷�ޤ�����ɥꥲ�� |2013 �� 4 �� 3 �� - �����ɤ����ʤ��Τ��줾�쥪��饤�����I��򤹤�褦�� 1 �ĤϤ�����������ɤ�Ҋ�Ĥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����dz��˥��������ƥ��󥰤ʤΤ���Ƥ��륷��åԥ󥰡��۩`�� ���󥿩`�ƥ����� ����饤��Ǥ�ʹ�ä򿼤��Ƥ���Ȥ����ˉ��Ӥ��ޤ��� ���å��rӋ
Tên: �ީ`�����������֥� �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:30 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�����ʵ�����Ʒ�J���I�ߥ���᥹�򺬤ॸ����ߩ` ? ����ȥ󡢼�ͥ�̎����ץ���Υץ饹�ϡ��ܥåƥ� ? ����ͥ�׷�ӥۥå� �饤�� �����祦 �Хå���������u�줵�줿�����Τ����Ĥ��Υ��`�����ޤ��������祦��Ƥ�w�ϡ��ۤȤ�ɤΤۤȤ�ɤ��g�Ǥ����������������å��ʥ쥶�`�Υե��å���� ��`���`�ˤ�äƎڤ�ʹ�äǤ��ޤ���ä��Ȯ�����`���һ���Ѱ��ȬF�g�Ĥ��;��ԡ����θ�Τ褦���uƷ���������뤿�������Ĥʲ��ϤΥ֩`�ġ�ѥ������åԥ� �Хå����ǥХ����ȥ��Щ`���륹��åɤ��ޤ��� �ީ`�����������֥� �rӋ
Tên: ヴィヴィアン財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:31 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
��ͬ���ˡ����ޤ��礦??���g�H������������˚ݤ����롢Gaufre�Хå������󥳥쥯�����Ǥ������`�ĥ��`���Τ��Υ��`���ϡ������ϴ���ܤ������Ϥ˳ɤ��������ô󵨤���ǰ����λ�Õr�g�����`��ץ���ΥХʩ`��֤äƤ��ޤ����ʤ��ʤ顢�������OӋ����Ҫ���_�k�ߤ����äǤ��롢���󥿩`�ͥåȡ��٥���`���������}�¤��ä��ꥫ������ؔ�������ԥǥӥåɡ�����ȥ�Υϥ�ɥХå��ϡ��x�k����ȫ�Ǥ����Ҋ���Ƥ��롣 ヴィヴィアン財布
Tên: ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:36 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
���礦�ɤ��ʤ� LV ballewick �ڤ��ͤ��ȥ�����Ҫ�Ϥ���ޤ��󡣥ѥ饪���͹���Pal?stina���ѥʥޡ����ζ�ʽ���όg�H��������x�k֫���˵Ĥʥ����ϡ�����ȫ��Ǥ������٥�ȤǤ� 60 ���Α��������r��������äߤ�Ⱦë��󊥵����ɫ�إ˩`���Τ����ʹ�äˤĤ���֪�äƤ����Τ�Q������Ȥ��� ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: �ީ`�����������֥� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:39 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�񡢥����Х���������ͥå��쥹��ͬ�r��Ů�Ԥ����Ԥ�ͳ��J��󥰤����ɤ���ޤ����֥쥹��åȤϬF�����Ĥʸ���륤 ? ����ȥ����ĥߥ��`�ȥ뤫���_ʼ�Ȥ���ʹ�äǤ���g�ʤ����Ԥ��]���z���줿����`�����ʤ� - ���礦�ɱ�ʯ�Ƿ���Ƥ�����Τޤ��ϙC�܉��ȡ����ɫ�֥��ɥ� ? ����ȥ�S�����Τˡ� �ީ`�����������֥�
Tên: ��������`����13 | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:40 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���ʤ��ϥץ�����󥰥饹�ץ�������@���٤��߶Ȥ˱�Ҫ�Ȥ�������ɤ˳����魯�Ǥ��礦�F�����Ј������׷�����뤫�ɤ�������Ӣ���ǎڤ��ܤ������Ƥ���Щ`���� bsmt С�ӘI�ߤϡ��ե�����`����ݸ��Y����.���Υǥ���������ȵ�ώڤ������`��܇�\ܞ�����Ĥ��Υ٥���`��Ҋ�Ĥ���ޤ������ե�����`��ε��¤�ֱ�椷�Ƥ������ʥ��٥�ȤϚ���ȥå����֤ʤȤ��ƶ��x����ޤ��� ��������`����13
Tên: vivienne westwood 財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:41 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�Q�줹���P��Ǥ��������`���Υ��ץ���󤬤���ޤ����ҤˤĤ��Ƥ�����Ф����Ȥ�ͨ���ơ�ͬ����؜�Ӥ���ƶय�Έ��Ϥ���Ҫ��Ҏ�t�Ϥ����ُ�뤹�뤳�Ȥ�ä�ʾ����Ƥ��ޤ��󡣥륤 ? ����ȥ���ϥ�ɥХå�Ԓ���|��Ʒ�|�ȥǥ����ʩ`�य����^����Ȥ���״�B��Ԫ�ˑ����ޤ����������ϡ�������� LV ������ȡ�ä������ԤϷ����ߤˤ�ä�ʹ�ä���뱣�֤���դ��Ƥ��������˱��������ǥХ�������졢��⏊���� 1 �Ĥϡ��g�H�Υ륤 ? ����ȥ� vivienne westwood 財布
Tên: Ferragamo�Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:43 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�_�ɤ��뤿��� HuangXiaoFu ���Ԥä������A�k����˥������������줿���ɤ�̤��ơ��˥�`��`����ascertain ֧�����ֱ���U sac ����ͥ� pas cherto"2��10 �|�θ��줿 LAN ���󥹥��󥹾޴����ˮ�ܤ��ä���"�� ascertain ���X�����롸�������p�������ԥץ饤�Х��`���v���롹���o�����V������Ȥּ�����ޤ��Ƥ������Ȥ�ޤ���ä���ä�������Ů�ԡ��ض��Υ���ԥ�`���` �Хå��������ĤʽYՓ���o���놖�}.����� 1 ����������Ʒ�Ǥ����Ҫ������ޤ�����åץȥåפ� netbook ����ԥ�`���`������äơ��ޤ��ޤ��य��Ů�Ԥ���������Ј��Ϥ��Ȥ�ꥹ������å���ǥȥ��ǥ��ʥΩ`�ȡ��¤����Ј��򿼑]���ƴ󤭤��ҥ�ǥ���{������x�ʤ�����ޤ������dz��ˤ����Ĥ��Υ�˩`�������פ����ä��٤����ѥ��`����ż�ߤκäߤλ��Υ٥åɡ��~�ޤ��϶�֥�󥰤��x��Ƥϡ����줬��������ȅg���N����������᥹ �ϥ�ɥإ�ɤο����ʼ����ëƤ�Υ����󥰡��ϥ�ɥХå�����᥹ �Хå�������Τ褦�ʿ��m�Ǥ��ꡢ���y�����륽�եȡ� Ferragamo�Хå�
Tên: ��󥷥��ȩ`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:47 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
���Υ��ȥ�åפ� 6 ��������ṩ���� 109 �Υ���` �ѥ�åȡ��ˤĤ��ƤΤ��٤Ƥ��ܤ��P��ǥӥå� ? ����ȥ���������ʤ������`�����W�줺�ˤ�����T��Ƥ��륪�`��饦��ɤʸ������ϴ_�g�Ԥθߤ��囷�C��ע�Ĥ��뤬�t���Ǥ��� ��󥷥��ȩ`��
Tên: �ե���ե��� ָ݆ | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:48 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�ݥ���ȤΥ��`���ϥ��å�����ǰ�� 2 �Ĥ��Y�� G ���˚� GG �ϡ��Τ� G ���g�`�ä������Ǥ���ޤ�������Ԯ�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��dz����\�Ф�뤽����ߤ򎡤Ӥ�����ϴ���ܤ����ϥ�ɥ����äޤ��ϥ��`�Х֥� �����ƥ��� ���ȥ�åפ�餷�ơ�ʪ�ä��� ID ���� �Хå���һ�w���Ф��ޤ�����åץȥå� �Хå� ���`��� �ץ�`�� ����������`��ꥰ��ީ`�����\����g���ؤ� thes �ץ�� ����ܥ��׷�Ӥ��뤤���Ĥ��Έ����Ǥϡ� �ե���ե��� ָ݆
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:53 PM | Email :baojnzj@gmail.com
��������ɥ�����@�؎��Ȥ���Ƥ���ȫ����Ф��ݥ���Ȥ����礯˽�����Ĥ����ä� (120 KM/�r�Ǥ������\ܞ���Ƥ���) ���٤Ƥ�܇��Ŀ���餻�Ƥ������ä������������ڤ��ʤ��ɥ饤�֡��ҡ� �� Schwarzenborn ��һ�w�ˤ��ʤ��΂��˵Ĥʥ��`�ǥ�ܥ󽵤ꤿ���������򤫤ä� 30 �֤���@�؎��Ǥ��ä��� ��������`����1
Tên: ���å� �Lؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:55 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�ҡ��Ϥ��٤Ƥ����y�ˈR������ƽU�Y��������ӑ���뤿��˱�Ҫ�ʤۤȤ�ɤ��l��������ۤɶय���ˡ����륤����ȥ�Υ���������`���J�R���Ƥ���һ���ǡ������Τ��ʤ����ФΥ�`���`��ͨ���������ƥ��璅���Ƥ��ޤ����������������λ��ߤϡ������������ʻ��������򹩽o���뤢�ʤ��Υ֥��ɤ�֪��ޤ��� ���å� �Lؔ��
Tên: �ե��饬�� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:56 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�������`�ȡ�Kirguizist��n���饪����������˥�`���v�B���Ƹ�ԭ��Ҋ�Ĥ���ޤ�����ӳ��ӳ�� (һ��Ĥ˘S�����Ǥ������ʩ`)���ɤ���ʤ�������ˤϺΥȥå��Q�⥹�ݥåȡ����ʤ���˽���v܇����ʳƷ�Τ�������ˤ�����M�䤷�Ƥ��뤤���Ĥ��Υҥ�Ȥ�Ҋ�Ƥ��M�䤷�Ƥ����� �ե��饬�� �Хå�
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:07:57 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�Ͻ��_�J���Ƥ�����������`���`��������󥿩`���������ޤ�����������Ȥ��Ǥ����������Ԥθߤ��������Υ����`����󤪆����Ϥ碌��������������Х� (��Ů�ε� 6) �Ǥ���S�ӥ��ͥ����ߤä���Ů���^ȥ 1 ���g�Υө`�ȤΤ�������������Ѥ� ��2009 �꣩��ͨ���gһ���ä����ҥåȡ������Ѥ����򤫤äƥө`�ȡ��� homecountry �� 6 ���_���Ƥ��ޤ��� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: �ʥ��� ��������`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:07 PM | Email :quesunvg@gmail.com
δ�B���¼s�}�����ܤꁻ�y�Ĥ����Z��Ӣ�Z�����줾��य�Οo������ζ��δ�Bꎤ�݆�����褯��������~�򤿤äפ�ʹ�äơ��ض��ΤǤ����ե�åׂȤ��ܤ�ɼs�}�����إ֥饤�Z�����Z���ڹ��ʅg�Z��ʹ�ä������~�\�Ӥ�Ʒ�|�ώڤ���ζ�ι��줷�ޤ��� �ʥ��� ��������`����
Tên: エアジョーダ�?013 | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:08 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���ˤϸ߼��Ό��T֪�R���ṩ���Ƥ��ޤ����ո���ȡ�ä���Τ�g�Ф��뤿�Ӥˡ����϶�ֱ��|�Ĥ�ӡ��򥢥åץ���`�ɤ��ޤ��������礦�ɥ�󥴤��v����ӥåȤ����g�����gȫ����ܤ����뤵����ܤ���줳�΅g���ʥꥹ������餷��ؔ������ӥϥ�ɥХå���@��ʧ�����ȡ�����᥹�ϡ��g�`���ʤ��ˤޤ��ϱ�Ů���N�����΂�Ʒ���ܤ�����ɤ��줿�x��ƥ������� f. ���ߥ������󥰥�å� ? �Щ`���ޥ󡢥��ߩ` ? �ǥ������ ?�Ǥ�褦����„Տ��������}�Ǥ��뤳�Ȥ˂S��~�m����ޤ����� エアジョーダ�?013
Tên: ferragamo ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:09 PM | Email :afbzrj@gmail.com
����᥹ϴ���ܤ�Υϥ�ɥХå��Τ褦�ʥ���᥹�������եȿ�����ţ��ëƤ�ν�ϡ���餫��������˿��m�Ǥ���Ӣ�������L����`�륺��10�ϡ����磨BBC����Ӣ��Ͷ�������åȥ��ɥ��å����ե�å�ChanelweatherӋ��ץ�����򾏺ͤ��뤿���Ҋ�����å������g�H�Υ���ͥ��\���Ф뤳�ȤϤ���ޤ��󡣤���BritishSac����᥹���ȥ�`���ǥХ�����u3000According��U3000���_ʼ�r�ˡ��ˤϤ����Ĥ������󤬡���󥭥󥰤�10�����ϡ�����`�륺��̫�Ӥ�������Τ�������󥳩`���ˤ�äƥۥ��Ȥ���Ƥ��뤫�⤷��ޤ��󤬡��ˤ��behindsac�ϥ���᥹PAS�����`�룥U3000�ե��ʩ`�컭���nufactured�Ф����Ȥ��Ʊˤ�ֱǰ��״�B�ǡ��O��ƌ��T�Ĥʥ��åȥ��åס�ȫ��Ĥ�����Ǥ��� ferragamo ؔ��
Tên: ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:10 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���ʤ��ϥ��ѩ`�Ȥ�ޥ󥷥���ס��Ǥ�����ϡ�weare'rsè���l���˿՚ݤˤ����줫�����뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ä���è�Υ٥ө`���`�ϡ����ʤ����Ҥα�Ů�����Ф��뤳�Ȥ��Ǥ���褦������餷�������Ǥ������ʤ��ϡ��ɤΤ褦�˱ˤ����μ���è�����Ԥ����롢�ޤ��υg�ˌg�Ф�ʹ�ä���Ȯ���ṩ����Ǥ��礦�kҊ����adition�ǥ٥ө`���`���򤫤äơ��s��ʥ����뤤�ϥե��ȥ٥�����Խ������I����è���O�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: ��������`����13 | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:15 PM | Email :quesunvg@gmail.com
����Ϥ��ʤ�������ϣ��������Ϥϡ����ө`�Ȥ�ͬ����]�����˥��ƥåפ��OӋ����Ƥ�����Ƥ� "���礦��˽������"�� "˽��Ѩ���v�B������줿�ȥ�å��ϡ�"�졩�˥ѥե��`�ޥ�һ��thieved�O���ˑ��ä�„���ƥ�ץƩ`����󥺤��ݏ��Ȥ����뤬���ϤǛQ�������줳���Υ��ѥ��crooners�� ��������`����13
Tên: vivienne バッグ|vivienne 財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:16 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���ԤϤ��ޤ���ץꥫ�Хå�����ͥ��}�u�ϥ�ɥХå����Щ`�Х�`����������`���¥ǥ����`��ΤΥХå����ե���ǥ��ΤΥϥ�ɥХå��˼Ӥ��ơ������v�B�������Ƥ������Υ֥��ɤ�ͬ���Ǥ����g�H�ˤϡ�����餬�F���������֤ä���g����赤ʘI��Τۤܶय��kҊ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� vivienne バッグ|vivienne 財布
Tên: �ʥ��� ��������`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:18 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�ؤ���1997-2013�ۤȤ�ɤ��٤ƤΘ����������Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�ϡ��ˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ���������ޤ�׿Խ���Ƥˤ��뤿��ˡ�����ϥǥ����ʩ`��늈R��ץꥫ��ؔ�����_�ߤ��뤳�Ȥ��ͤ��η����˃Aб���Ƥ��롣�@���٤����Ȥˡ����󥿩`�ͥå�Lv�Τդ�ؔ�����I���郎����Υ륤������ȥ�Υѩ`����ͨ���Ƥ��ʤ���������ɫ����`�ȥ륤����ȥ�Хå��u��methodThe�M�������ڥ륤����ȥ�ˤ��ä��������핤ʁ���dz֤ä�ʹ�ä��Ƥ�150����Ȥ������Ȥ��Ǥ��ޤ��Ф��ȥ���`�ʩ`�����������ȥ�ǥ˥�attemping�_ʼ�ȥ�󥯤ϡ�������N���ʥ������L���ߤ��v���륹�`�ĥ��`���Ǥ������Τ��ᡢ�य����I�ϡ��ˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ���������ޤ�׿Խ���Ƥˤ��뤿��ˡ�����ϥǥ����ʩ`��늈R��ץꥫ��ؔ�����_�ߤ��뤳�Ȥ��ͤ��η����˃Aб���Ƥ��롣�@���٤����Ȥˡ����󥿩`�ͥå�Lv�Τդ�ؔ�����I���郎����Υ륤������ȥ�Υѩ`����ͨ���Ƥ��ʤ���������ɫ����`�ȥ륤����ȥ�Хå��u��methodThe�M�������ڥ륤����ȥ�ˤ��ä��������핤ʁ���dz֤ä�ʹ�ä��Ƥ�150����Ȥ������Ȥ��Ǥ��ޤ��Ф��ȥ���`�ʩ`�����������ȥ�ǥ˥�attemping�_ʼ�ȥ�󥯤ϡ�������N���ʥ������L���ߤ��v���륹�`�ĥ��`���Ǥ������Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�ϡ��ˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ���������ޤ�׿Խ���Ƥˤ��뤿��ˡ�����ϥǥ����ʩ`��늈R��ץꥫ��ؔ�����_�ߤ��뤳�Ȥ��ͤ��η����˃Aб���Ƥ��롣�@���٤����Ȥˡ����󥿩`�ͥå�Lv�Τդ�ؔ�����I���郎����Υ륤������ȥ�Υѩ`����ͨ���Ƥ��ʤ���������ɫ����`�ȥ륤����ȥ�Хå��u��methodThe�M�������ڥ륤����ȥ�ˤ��ä��������핤ʁ���dz֤ä�ʹ�ä��Ƥ�150����Ȥ������Ȥ��Ǥ��ޤ��Ф��ȥ���`�ʩ`�����������ȥ�ǥ˥�attemping�_ʼ�ȥ�󥯤ϡ�������N���ʥ������L���ߤ��v���륹�`�ĥ��`���Ǥ������Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv ��ͬ��ؔ������饤�� ���ȥ��ϡ�ȫ���Τ����Ĥ���ʹ�ä��ƥ륤 ? ����ȥ� �ѩ`�����ĥ륤����ȥ�ΥХå����֤���ʁ���Τ��٤Ƥ�ɫ���뤨�� web ����핤ʁ�����u�Ф��������M���ϥ륤 ? ����ȥ��Q�� 150 �Ȥ����_ʼ�ӥ��ͥ� ����`�ʩ` ������ߩ` ? ����ȥ� ���`�ǥ��� �ȥ�󥯤���ӥ��`�ĥ��`���ʤ��N�����L���ߤˤʤ�Τ�����ڤ��Ƥ��ޤ������Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����äƶय���ˡ� ���Aб�Ǥ������� Lv ��ץꥫ���ν��դǤ����ǡ��g�F���뤿��˱ˤάF�ڤ��դȤ����ض��ΐ����ǥ����ʩ`��g�Ф��ޤ����@���ۤ� Lv ��ͬ��ؔ������饤�� ���ȥ��ϡ�ȫ���Τ����Ĥ���ʹ�ä��ƥ륤 ? ����ȥ� �ѩ`�����ĥ륤����ȥ�ΥХå����֤���ʁ���Τ��٤Ƥ�ɫ���뤨�� web ����핤ʁ�����u�Ф��������M���ϥ륤 ? ����ȥ��Q�� 150 �Ȥ����_ʼ�ӥ��ͥ� ����`�ʩ` ������ߩ` ? ����ȥ� ���`�ǥ��� �ȥ�󥯤���ӥ��`�ĥ��`���ʤ��N�����L���ߤˤʤ�Τ�����ڤ��Ƥ��ޤ������Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ����Τ��ᡢ�य����I�΃Aб�ϵͤη����ϱˤޤ��ϱ�Ů�άF�ڤ��դ��_�ɤ��뤿��˥ǥ����ʩ`��늈R��ץꥫؔ���򤳤���_�ߤ����Ȥ␙�����@���ۤ� Lv �դ�ؔ�����ʤ�������ɫ�̤��륤����ȥ�ΥХå� �륤 ? ����ȥ�Υѩ`����ʹ�ä��ƽ���򵱤ơ���핤ʁ����u�Ф��������M�������ФǴ��ڤ��Ƥ����뤨���I������Ф����󥿩`�ͥå��ϥ륤 ? ����ȥ���ǰ 150 ����_ʼ�r�Υ���`�ʩ` �������� ? ����ȥ� �ǥ˥� �ȥ�� ���`�ĥ��`���N���ʥ����Ȥ��L���ߤˤĤ��Ƥϡ���Ů�ϥ���Υ� �����ǣ� �ȽY�餷�������B�ϤϬF��줿�Τ���K�Ĥ�Ԫ�ΰ���`�� ������ݥ����� �Ȥ��य��Ů��ˤʤäƤ���������Υ����y�ν����Υ饤�Х���ų����뤿��ˡ��ӹ�����������礤 5 ����z������������νYՓ������Ŀ���������ɤ������쥢�ϱˤ��Y�Фä��� �ʥ��� ��������`����
Tên: ferragamo ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:21 PM | Email :afbzrj@gmail.com
���Τ褦�ʥݥ�Ȥηֺ񤤕rӋ����᥹�rӋ�Ŀ�m�ä��֤��z�����ӥ��ͥ� ������ �����󥤥���[�Ф������Ȥ�ʾ������1975 ��ˡ�����`�ΕrӋ���Ĥޤ������ϥ�ɥХå�����k�Ť��줿���A�ʸ��¤�ُ�뤹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�������ꥫ �ϩ`�ͥ� �ǥ����ʩ`������᥹��ȫ����g�˳ɹ��˻ᤦ���T֪�R���Фγ����Έ��ϡ��ۥå��`;�·�����������ȕrӋ�����ΥإåɥХ�ɤȥ�����ҤΥ����ƥ�򱣳֤��ޤ��� ferragamo ؔ��
Tên: vivienne westwood 財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:25 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�����˥ꥹ�Ȥ���Ƥ��뤹�٤ƤΥȥ�`�Щ`������Ʒ�Ϥ��٤���핤ʁ���Ǐص׵ĤʥХå����饦��ɥ����å��ϡ��ˤ餬��ߤ΁���ǾS�֤��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�ȡ�ä���Ƥ��ޤ������ϥ�ɥХå����x�k���뤢�ʤ��Υ�������Ȥ��ʤ��΂��˵ĤʽY�������椷�ޤ���Ҫ���ο����Ԥ�Ů���ӤΥϥ�ɥХå������Q���������ʤ����������󤢤�ޤ������`����݄��Υϥ�ɥХå��Ϥɤ���ס����Ф��Ȳ���ʤ���C����m���Ƥ���ͨ���Nˤ�äƚ��ծ��ʤ�ޤ������٤Ƥ�Ů�Ԥ��Ċ^�碌�뤳���Υ����ץ� �����`�դƤ����� vivienne westwood 財布
Tên: �ީ`�����������֥� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:27 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
���ΙC�ܤ����뤿�ᡢ�����Υϥ�ɥХå���Ҋ�뤿���ϴ�����줿���M�ߤ�٤��� "�ؕ��Υϥ�ɥХå���"�Ҿߡ�����ϽU��ꇤ��ץ�Х������_�ɤ�Ŭ��Ƥ��ޤ����Ե�̽�ˤ������ޤǤǤ������νY����ԣ���ʡ�ϴ�����줿���ˤ��Ϥ뤫�������⤿�餹�ȤȤ�ˡ����η����֤�Ⱥ���äƤ��롣 �ީ`�����������֥�
Tên: ��������`���� ͨ؜ | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:29 PM | Email :quesunvg@gmail.com
���ʤä������פ��v�B�������Ƥ��륹�˩`���`���å���ѥ��̤��Ƥ��������������Ϥϸ߁��ʥ��å���ѥ�����Ф��Ƥ���ؤβ��դϡ�ƽ�ͤ�Ҋ�Ѥ������������Τ��챾���˃����λ��ʾ������������ޤ��� ��������`���� ͨ؜
Tên: �ʥ��� ����`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:30 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�ʤ䤫���졢�������ĥ����Əص׵Ĥ˘S���ޤ��٤� sybriatic 2 ��Ŀ�λ����L����ʹ�ä��ޤ���������ɥ�����@�؎��Ȥ���Ƥ���ȫ����Ф��ݥ���Ȥ����礯˽�����Ĥ����ä� (120 KM/�r�Ǥ������\ܞ���Ƥ���) ���٤Ƥ�܇��Ŀ���餻�Ƥ������ä������������ڤ��ʤ��ɥ饤�֡��ҡ� �� Schwarzenborn ��һ�w�ˤ��ʤ��΂��˵Ĥʥ��`�ǥ�ܥ󽵤ꤿ���������򤫤ä� 30 �֤���@�؎��Ǥ��ä��� �ʥ��� ����`����
Tên: vivienne westwood 財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:35 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���ϸ߼��νU�Y���ṩ���ޤ��������ä��뤳�Ȥ��Ǥ�����礦�ɼs�������դ��\������Ҫ��ӡ��򥢥åץ���`�ɤ��ޤ������礦�ɥ�󥴤��v����ӥåȤ����g�����gȫ����ܤ����뤵����ܤ���줳�΅g���ʥꥹ������餷��ؔ������ӥϥ�ɥХå���@��ʧ�����ȡ�����᥹�ϡ��g�`���ʤ��ˤޤ��ϱ�Ů���N�����΂�Ʒ���ܤ�����ɤ��줿�x��ƥ������� f. ���ߥ������󥰥�å� ? �Щ`���ޥ󡢥��ߩ` ? �ǥ������ ?�Ǥ�褦����„Տ��������}�Ǥ��뤳�Ȥ˂S��~�m����ޤ����� vivienne westwood 財布
Tên: ��������`���󼤰� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:36 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�߼����Z��ʯ�����ä�Ҋ�Ĥ���ͽ�ܥƥ� ? �ե��ͥ��n�}�ȤʤäƤ��ޤ���"�����򁻤��롢���Ӥˤʤ뤳�Ȥ�֥�å���ͨ���ƥ���`�ˤʤ��������������ϴ_���ˡ�"��ܹ��O��? �ե��ͥ� ������`���r�ʸ߼���ָʾ���������ꥹ�Υե��å���� ���ߥåȤ��ޤ���Comite ����٩`�� equals 75 �ե�����ɸ߼���ǥ�˲ФäƤ�����������˼Ҥޤ����v�B���¤ΙC��Τ���� 10 ����������������T�¤����������v���르�`��ɥ��ߥ� ���ȥꥨ�Ǥ��� ��������`���󼤰�
Tên: ����`���� ���˩`���` | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:37 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�����`�󡤥Щ`����ϡ��Ԓ�����¤Υ���٥�`�ײ��ܥ��֥�ե�å��u�����ä�������Υ���᥹�Υ�`������åפ��д�����Ƥ�������Ԥ�����ޤ����ǥ���g�˥ѥꡢ�ե�󥹡�����᥹�˥��ɥ�Ǥ����I��ͨ���ƥ��`���\����һ���¤νY��ϡ��ˤ�ϱ�Ů�Τ����������˳��������ǰ�򸶤��뤳�Ȥ��Ǥ���Ќ��ͤʤ���Щ`���󤬥ǥ������@�äޤ����� ����`���� ���˩`���`
Tên: Ferragamo�Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:38 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�����������L��������������ä� 2007����v�B�������Ƥ��륰��`�Х�ν����äѤ����� 50 �� ���Ϥγ��L����ë����I�硣���˷����Ťơ����ʻ�ѧ���|�Ϥ����M�ߤΥ����ޤ��o���밲ȫ���ߤ��Լ��ȥ����ƥå���Ҏ��������Ƥ���˷dz����ռ������Ј������νY����`��åѷdz���ͬ�r������׹����ЙC�ԥ֥��� �����ƥ�������Щ`�Τ�����äƻ���Һ���ЙC��ʤɤο��S�uƷ���󥹥��󥹤Τ���η����ޤ��� Ferragamo�Хå�
Tên: �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:39 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
3�� �¤������ꥢ�뷬�Ť��Ϥ˥ϥ�ɥХå��ڤ˴��ڤ����رܤ������m�Ԥ��_�ɤ����Ҫ������ޤ���Ҫ�Ǥ����F�r��Ǥϡ��S�ɤ���˽��˽�ν������ѳ����뤳�Ȥ�������S����Ȥ����ڲ��ˤ����Ф�ä뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��Τ�˽�ϴ�������Ǥ��ޤ������ʤ��ζय�����Ф�ϲ�Ӥ򤫤��뤳�Ȥ����ꡢ�����ۤܤ��٤Ƥ��¤���ðꓤ򤪘S���ߤ��������� �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: ヴィヴィアン | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:43 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�����˥ꥹ�Ȥ���Ƥ��뤹�٤ƤΥȥ�`�Щ`������Ʒ�Ϥ��٤���핤ʁ���Ǐص׵ĤʥХå����饦��ɥ����å��ϡ��ˤ餬��ߤ΁���ǾS�֤��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�ȡ�ä���Ƥ��ޤ������ϥ�ɥХå����x�k����˻��Ť��Ƥ��ޤ�������ˤ��ʤ��΂��˵Ĥʥ�������΄e�Ρ�Ů�ԤȤ��Ƥ��Ȥ��Ǥ�������Ԥ���Ҫ���줾��򂛼s�Ǥ��뤫�ɤ�Υϥ�ɥХå������Q�������� 1 �ա��ϥ�ɥХå��Υ�������Ϛ��դ��Ƥ���ˏꤸ�Ʈ��ʤ�ޤ����ɤΤ褦�ʷ�������������ˤ⤫����餺�m���Ƥ���C�ᤷ�ޤ�������饳�åȥ� �����`�դϤ��٤�Ů�Ԥ��Ċ^�碌����x�����ޤ��� ヴィヴィアン
Tên: �ե���ե��� ָ݆ | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:45 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�����Υϥ�ɥХå����Ϙ��� �δ��ڤϴ󤤤������Čg�H�˿����Ԥ�����ޤ������ޤ�С�ӼҾߤΥϥ�ɥХå��ե��å����ū�_�Ǥ���Ů�Ԥ��顣������С�ӘI�ߤΤ����줫�η����ǤϤʤ������٤Ƥ������m�Ǥ��롣�����Ĥ��ϡ��g�H�����õͤ�������ץꥫ�ץ����ؔ���������� �ե���ե��� ָ݆
Tên: ����`���� ���˩`���` | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:46 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�g�τ��ץ�ɽ�ηdz���Ŀ�ˤ��뤪��ĩ��Ů�Ԥ�һ���Ȥ��ƒQ���롢Ů�Ԥ����~���Ф�����Ů���ӹ��Ǹߤ�ֱ�ӱ���ĸ������Υ��åȤ�����ޤ������饦 �ץ� �����ΤǾܷ������ޤǤ���ޤ���Խ�������ζय�η����Ѥ��ʤ����Ů�Υ���Х� (��Ů�ε����� ����S�I��˵��Ť�������Υ��`���� ��2009 �꣩ ���Ƥä������Ώ����Υ��󥰥� ���ޥå��塸ƽ������˥ө`�ȡ����ä������Ǥʤ����äƱ�Ů�ιʹ��� 6 ���_������ ����`���� ���˩`���`
Tên: d&g �rӋ ��� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:47 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
������g�`���ʤ���F����å����������ʤ���������� 12 �Εr�� (���) ���ڤǤȤ�櫓���줿���ץ����Ǥ������ϥ��󥬥ݩ`���ȥ��������Ф��uƷ��ͬ���Υ��`���γ�������LV���ե��`�ީ`���åȥ���å�����ӥ��åץ�`�ɣ��Ǥ��롢�ǥӥåɡ�����ȥ�ѥꡢ��`��åѡ��ե�󥹡�ܞ�ͺ���73�Τ��٤Ƥˡ� d&g �rӋ ���
Tên: �ե��饬�� ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:48 PM | Email :afbzrj@gmail.com
��������ե���޳��󻯤ϳ��ˡ��Ф���ѩѥ�ޤ��ϥ֩`�ĤΤ��٤ơ���ѩ�֩`���ӹ��Τ���Τ��٤Ƥϡ�����������o�����Ҫ��������Ϥ����Τ��ӹ������ϵ�Ȼ���Τ���U�ɤ���Ŀ�L������������g�|�Ĥʴ編�ϡ��ˤ����ˤ�ä��Ф��ޤ��� �ե��饬�� ؔ��
Tên: ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:49 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
ڤ���Ǥϡ��य�Υӥ��ͥ���`����Ԓ�����ޤ��إåɤ˱ˤ���ǰ�ϡ��ӥ��ͥ����ꥷ����Ԓ�DZˤ���ǰ�Ǥ�������Ǥ�ڤ���Ǥȥإåɤϡ����ʤ��ΰ��\�֤�֤Ĥ�ζ�Ҏ�����ꡢ�����еتz�Τ���ˡ��ˤϤɤ�ʚݳ֤���˼������Ƿ��������`�ϥ�ɥ����פǤ��� ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: ヴィヴィアンウエスト | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:52 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
����λ�äǺΤ˺Τ��ʤ��ʤ�����Ԥ򥢥��ȥ� �ե��`�ह�����ӛ������Υ�����ɤ�@�A�Ĥ�Ů�Ԥ��g�����_���p�m�����ɣ������Ů�Ԥ��J�R���ƤɤΤ褦�˥���ץ�ʥե��å���󤬱�ʾ����ޤ���ӤϤ��ʤꥷ��ץ����Ʒ�ʥ���������`�Ǥ����ɤ�������å���Ů�Ԥ����ˤǤ����������顢��ѥ����ζ���뱾���ˤϺΤ���Ů�Ԥθ� 1 �Ĥψ��Ϥ�ä뤳�Ȥ��dζ������ޤ������٤Ƥ�Ů�Ԥ����ȹ��ˤ��٤�ُ�뤹��ѥ�Ϥ������ʽ֤Υե��å���� ヴィヴィアンウエスト
Tên: �ե���ե��� �ͥå��쥹 | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:53 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�ϥ󥿩`wellies�Ρ����`���ե����ȥ�`�ɤ����ballerin��ͨ�����𾴥����祦 "��"���פΥ��ѩ`����󥰤��뤤��Ҋ�¤ʥ��åȤΤ��ηN������������Ǥʤ����M�� t. �g�Z�򥿥����Фˤ�ס�ޤ��ΘS���������ϤǤ��ޤ�: ��@����@�������� SpringsKnowledge �����ˤĤ��Ɖ��줿�ˤ�낀��: ��������ζ�~ |2013 �� 11 �� 7 �Չ��줿�Ĥ��Ȥۤɱ����ߤ��ϤۤȤ��ʹ�ߤ�餦������һ��Ĥ�״�B�Ǥ��������ߤϥѥե��`�ޥ󥹤�Ŀָ�����Ȥ��ʤ��ե��å���ʥ֥�ʥ��`�եܩ`�ɤ�ȡ��������ᡢ���`�եܩ`�� �ѥɥ� ���쥯�ȥ�˥å� ? ���`�Ĥ�ُ���s�������Ҫ������ޤ��� �ե���ե��� �ͥå��쥹
Tên: ����Хȩ`��ե��饬�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:57 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�¤������L���з��� HuangXiaoFu �Ԥ�줿��Ҫ�ʬF���A��פ��v�B�������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���ԇ��֧���m�Ф��U sac ����ͥ� pas cherto"һ���Ǥ���10 �|�ɥ�ξ޴�ʸ�ä� LAN ����������V�A�Ͽդäݤ��ä������ȥ饤���뽻������ä�"�������p"��"�ץ饤�Х��`������"���i��������Ǥⱻ���ˤ���ä��Ϥ˴��ڤ���, �S���������ޤ���Ƥ��ޤ���Ů�ԤΤ�������Υӥå� �ܥå��� �۩`�� �Хå� ����`�� �ȥ�å��Υ���ԥ�`���`�α��o�˱�Ҫ������ޤ����ƊX����������`�Ǥ���Ů�Խ��դˤϥΩ`�� �ѥ������ͥåȥ֥å���ُ�뤹���H�ζय��ꥹ������å������Ʒ�ʥΩ`�ȥ֥å��Υӥ˩`�����ǥ�ˤ�äƅg���{�����뤳�Ȥ���Ҫ�ʤΤǡ��¤����F�ڤ��Ј����ޤ����ͥ����פˤ����δ������ä����Ҫ������ޤ��������ѥ��`�󡢻����~��ǰ�˥�󥰤��N�����򿼑]������������Υե�Ǥ�������᥹����������ţëƤ�ä��ϥ�ɥХå� ����᥹���ϤΤ褦�ʿ��m�Ǥ���ä륽�եȡ� ����Хȩ`��ե��饬��
Tên: ��󥷥��ȩ`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:08:58 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�ҡ� �Υϥ�ɥХå��Τ��٤ƤηN�؜�Ӥ��������Ĥ����؄e�ʥ쥹�ȥ�������ƽԤ����ϟo�Ϥ�֤äƤ��ޤ����ҡ� �ϡ��ɥ�����Ʒ���դˤ��ޤ������dz��˸��٤�֧�B���I����S�ݤ���ޤ������Ԥ�Ů�Ԥϥ��ܥ�� �٥å��� 10 ����᥹ Birkins �����ޤ�Ƥ�����Ԥ��ޤ����l�����٤�˽�Υ��`����׷���Ĥ��ƥӥ��ȥꥢ�Ȥ����Œg�Τ����Ů�ΥЩ`���� ���åȤˤϡ���ä��� 10 �����g�Фˤ���Ĥ��Ϥʤ��Ǥ��� ��󥷥��ȩ`��
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:01 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
���Υ������Ȥ�˽�������˽��դ���褦�ˤ��� knowning ��Ҫ���ض�����������m�ù����dz��ˤ��ޤ�����Flickr�Ρ�VISA CARD����sһ�������ɤ���������������о��Τ����ʼ��롣���ʤ���Keku��2700�r�Υޥޤ��Ƥ���Ȥ������¤Υө`���Υޥ�Ȥϡ������ޥ�ˤ��ȡ����Щ`��������Ů�Υޥޤϡ����ä���ͥ������ڤ˥�åפ��졢�֥�������Ȥ������������٤��v����ө`����Q����饦�ɤ˰��ޤ�Ƥ��롣 �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: sh-01e vivienne westwood | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:02 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���礦�ɤ��Ȥ�_�J���ޤ������ʤ��Υ����Ȥ���ȁI�����ʤ��Υȥ�å��򤷤ʤ��䲼����ςΤΥХå����å� �ǥ����ʩ`�����Ҫ������ޤ������ʤ��Ϥ�����Ф����Ȥˤ�ä������Ĥ˟o���Υɥ��Ȥ����Ȥ��Ǥ��롣���ʤ����������ˤ����ޤ��ϡ����Υȥ�`�˥󥰤Τ���ˡ��ҡ��ϥϩ`�ɤ˥ץå��夹��褦�ˡ���Ů��ˤΥ��ɥ�ʥ���٥��ߤ��������Ĥ��⤷��ʤ��� sh-01e vivienne westwood
Tên: �ե��饬�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:09 PM | Email :afbzrj@gmail.com
���_�ˬF��Ȥ��Ƥ���ŭ��ȑ���Ϥ��ʤ��ν�����Υ��`�ީ`���g�DZ�ʾ������ޤ���������褦�ޤ��϶�֤�����ޤ���ʮ�֤ʤ���˽�Υ���`���åȤǤ��줷���������Ф��ˤ����Ҫ������ޤ� (���Τ褦�ʥե��`�ɡ���ͥ�ޤ��ϴ󤭤����Ф�U�Y)����ͨ�ʤ롢���Ȥ����ꡢ�Q���ƬF�����赤ʡ��ˤ�Ϥ��Ǥ˴�Ӱ�󤭤����դ��ӹ������äǤ���ʤɡ��������v�뤷�Ƥ������ɤΤ褦�˱�Ҫ�Ϥ���ޤ����𤳤뤽���Ή���Ť���ʮ�֤ʤ��� �ե��饬��
Tên: ��󥷥��Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:10 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�����`�ȥХ����ܩ`�Ȥޤ��ϱˤ����g�����ݤ�һ�����N��������ˤϱˤϱˤ�֪�R������Ů���������Ф��Ƥ��ޤ�������᥹ �ȩ`�ȥХå���ͨ�����v�������_�ʂ��������줿š�ˤμ��ȘS��������һ��һ�ˤ���b���֤��ṩ���뤽���ι�����󤭤��|��Ȼ�ʺϳ�Ƥ��ˤ���u�줵��ޤ��������� rrndividuals �϶����ηN�ꎡ��編��������|�ڲ��Ǥ��� ��󥷥��Хå�
Tên: vivienne バッグ|vivienne 財布 | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:11 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
���ʤ��μ��˥��륯�Υ����`�դΤ�������Υǥ�����ϡ��˚ݤδ𤨤��ṩ���ޤ��������Ĥ��Υ���饤�� ����åפǤ΁��񹠇�ǥե��å���ʥ֥�ʥݥ�פΤ��������򤹤뤿�������餷���C�᤬����ޤ����ȥ�` ? �Щ`���t��ʤ����ȥȥ�`�ʩ`�Τ褦�ʤ����Ĥ��¤����ȩ`��` �ȥ�`�Щ`�� ������� �꥾�`�ȡ��ȩ`��` ? �Щ`���ߤ����Ȥ����x��ƥȥ�` ? �Щ`�� midle ���ץ���`���ʤɤ����äǤ��ޤ�����饤�� ����åפǡ� vivienne バッグ|vivienne 財布
Tên: ���å� �Lؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:14 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
-���˥������Υ���� �ޥ������`�زĥ��`�� �쥶�` �٩`�� ���Щ`��-�ե�å׿��������Υ۩`��ɤ�ȡ�롣Ů�ԥϥ�ɥХå���Ҫ������ޤ������Ԥϡ�ͬ���ˤ������Ҫ�Ȥ��ޤ����ˤ⤫����餺�Τ����פ����ÿ��ܤʴ��������ܤ���Ů���Ӥϡ����ԤΥϥ�ɥХå���kҊ���Ȥ��Ǥ��ޤ���˽���������Υ�ץꥫ LV �Υϥ�ɥХå�ͨ���ǤϤʤ��A������K�Ĥ�냇�ݤȸ߁���ζ�ˤ���ۤɶय���в��ʤ��_�ɤ��ޤ����ˤ�Ϥ����� swish �ִ��ΤۤȤ�ɤ�Ů�Ԥ��य�ʤꡢ���}�Τ���ӛ�¤��\�֥�˩`���������ˤ��Y��򹩽o�����˼�ä��� ���å� �Lؔ��
Tên: ��󥷥����n | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:18 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
Ҋ�Ĥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ� 2 �Ĥ������ʤ���� 2 �ĤΥ���᥹ ����å�������`����Ĥˤϡ�1930 ����˵Lj����Ƥ��ޤ�����Ȼ������餷������`���j�I��д���Ӱ�Ǵ����ŤƤ����Ȥ��ˡ������˚ݤ������Ƥ��������Υե�å� ? ����ȥ� ���Ʃ`�˥帶��˽�ض��θ�ʾ����Ů�ԤˤĤ��Ƥθߤ�ζ���Ԥ�����ޤ������ι�g�Τ��륯��å��ˤϥ��饹�פ��Ӱ�����륤 ? ����ȥ�Υե�å��]�i�����ޤ�ޤ��� ��󥷥����n
Tên: ��������`���� ͨ؜ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:19 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���ʤ������¤Υ�`����ͨ��Ǥ�������ϡ���������Фˤʤ뤷�����������ޤ˻��ä�������˼���ޤ����Τߥǥ������`���]���ޤ������`���� ? ����󥺡��������`��������I��򉈤䤹���˴��˥��դ���᤿���ˤ�Ů���Ӥˤ�ä� 1995 ����_�k��Web ���ȥ��ǤΥ���åԥ󥰡����դȾ��rӋ����ܤ��ޤ��٤����g���ṩ�Ǥ��ޤ����r�g�򿼑]�����Ҫ�Ϥ���ޤ��󤢤ʤ��Υ֥��ɤ��¤����ǥ����ʩ`����ǥ��`�� �ǥХ��� ����饤��ͬ���ˡ���װ; �ˤĤ������䤹���Ҫ�Ϥ���ޤ����̘I�ƥ�Ӥ�Ӱ���[��Ǥ��礦�ɤ��ʤ��Υѥ���ޤ��ŤƱ�ʾ�Τ���˥���饤���ُ�뤹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� ��������`���� ͨ؜
Tên: gucci �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:20 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�鷿������z�ि��˛Q�����뤫��Ͷ���ߣ� �ǥӥå� ? �����`�� |2013 �� 3 �� 3 �� - �褯�äޤ�Ƥʤ����ʤ������ˤ��鷿������x�k�����ˤ�ϴ_���ˤ����ض��Τ��٤ƤΥ������ǤϤ���ޤ��󡣥ϩ`�ɡ����I�˸��椹�륹�ƥ쥪�����פȷe�����åȤ��x���ˤ�Ů�Ԥ�ä�: �ؤ��_�k���ؤ��_�k�N�ء��ҥ�`���ȥ� �ҥ�`���ȥ��N�����g��إåɥ饤���Ŀ�ηʤ���Ӌ����ä븹���γ� - ���˥��DZ�Ҫ�� houstonYoutube����������� �ҩ`���`��I���ο՚ݤ�ˮ��kҊ�����˱�ʾ������Ϥ�����ޤ�������ϡ�ͨ���󤭤����_�ʾ��x���׷��������ܥ��ͥ륮�`��ȡ�ä����Ҫ������ޤ�ȼ�Ϥȴ��楬����˽�������Ԥ��ų��ų��g�`���ʤ��Х��� �ܥå������������Ԥθߤ����޴�ʱ���⤦һ�ȡ� gucci �Хå�
Tên: ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計 | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:22 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
ҙ���Ƥ����٤���Ҫ�ʥ�`��ϡ����줬؜�Ӥˤ��ʤ��������ُ�뤹�뤳�Ȥ�ä�ʾ����Ƥ��ʤ����Ȥ��त�Τ�ͬ���˳֤äƤ��ޤ������륤 ? ����ȥ���ϥ�ɥХå�Ԓ���|��Ʒ�|�ȥǥ����ʩ`�य����^����Ȥ���״�B��Ԫ�ˑ����ޤ����������ϡ�������� LV ������ȡ�ä������ԤϷ����ߤˤ�ä�ʹ�ä���뱣�֤���դ��Ƥ��������˱������� ウエストウッド|ビビアンウエストウッド|ヴィヴィアン時計
Tên: marc by marc jacobs �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:23 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
10steps-����` web �Ρ����Ȥ��Ǥ��ޤ����ʤ��������ṩ�˩`����ʹ�ä����ض�����󥿥֤ϼȤ˶य�ή��ʤ�Nǡ��Ј����y�����ʤ���؜�ӤΤ���Όg�H���愇�ˡ��ҡ� �Ϥ��٤�֪�äơ����Υ������Ȥ�һ�w��ȫ�傀�����Ф��Ƥ�����⤷�Ʒdz��˚��±�Ҫ���ض��α�ꓥץ�󤽤����뤨�ޤ���Flickr �ϡ�VISA ���`�ɡ���s����Ƥ��뤤���Ĥ������ɤ���ä�������������о���ʼ��ޤ������¤Υө`�� �ޥ�� �����ޥ�ˤ��ȡ�Keku �� 2700��r�ޥޤΤȤ������Ƥ��ޤ�����Ů�Υޥ����ä���ͥ������ڤ˥�åפ��졢��Τ��륹����٤��v����֥�� ������ �ө`����Q����饦�ɤ˰��ޤ�ޤ����� marc by marc jacobs �rӋ
Tên: ��󥷥������ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:27 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
2�� ��������ͥ� �ϥ�ɥХå�������ʽ����ͥ����å��`���ˤ�Ů�Ԥ������Ƥ��롣���쥸�å� �饤��Τ褦��Ҋ���뤷��ͨ������ܥ����ṩ�����B�A���Ť�ӡˢ���ޤ������ꥢ�뷬�Ť�������Ϥ����Ҫ������ޤ� 3) ���Ӥ��������`�ɤ򜺤����٤��Ǥ��뤳�Ȥ�ͬ���˥ϥ�ɥХå���������ߤΥץ����������Ĥ��}�j�ʽ��⡢�������ء�������ե�ࡢ�褦�����ͬ����ˤ�ä����ɤ����Ҫ������ޤ����������՚ݡ����ۤηY������륹�Τ褦���䤿��Ϣ�Τ褦�ʴ̼��Ϥ�����ߤΥץ������̼����ޤ�������餫���x��Ƥ���Ϥ�ޤ����WĤ��ʹ�ä�����ޤǤǤ���×�ᥬ�ͤ˓p�����뤨�ޤ�������λ�ΰ�H�Υ�ޥ���å��ʥ�ޥ���å���Ŭ���ϥܥ�ǩ`����Ƿ���Ƥ�����ۤ��ޤ��� ��󥷥������
Tên: ��������`���� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:28 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�Ԅ�܇����ꡢ�����Ԥ��������������Ȥ��Ǥ���Ȥ����Œg�����Υ����`�����ˏ����v�B�Τ������Ϥ碌��2009��˱�Ů���¤�������Хࣨ��Ů�ε����Σ��ө`�ȣ�2009�꣩�η���ˤդ����Ť���S�I��ˑ��ä��뤨��줿�����󥰥�ǥӥ�`�ϡ��ҡ��Ϥ��٤Ƥ�homecountry 6���_���� "�ө`�Ȥ��򤫤äƷ����Ѥ���"��ҥåȤ������Ƥ��ޤ����� ��������`����
Tên: ���å� ؔ�� ��ǥ��`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:29 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�Ȥ˰k������य�Τ�Τ�ُ�뤷���^ȥ�˥��`�� �����ȥ�åȡ����ʤ��η����Ǥ����Ҫ������ޤ����ӾA����Ƥ���ץ��`������ȡ�ä����T�����`�� ��å��`���ޤ��Ϥ��ʤ���Я���Ԓ�á����Τ����ä����Ȥ��ʤ����ϤϽ��ڥ��󥻥�Ȥ�������Υ���ƥ��ƥ����I�ä��Ȥ��ˤ����Ҫ������ޤ����ϥ�ɥХå���׿Խ�Ԥ�A�Ф��ޤ������������ߥ���å��ϸ߁��Ǥ��������ĤȽM�ߺϤ碌�ƥ�`���`�νY���Τۤ��������ˡ� �ρ��񤬤���������Ҫ�ˤĤ�����ͨ�θߥ����Ȥμ����򱣳֤��ޤ�������ˤ⤫����餺�ˤ��������ͤˤʤ뤳�Ȥ򤢤ʤ��ζय�Υɥ뤫�⤪���֧�����v�����Ҫ������ޤ��� ���å� ؔ�� ��ǥ��`��
Tên: エルメス スカーフ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:32 PM | Email :muqhedyka@gmail.com
�i��Ŀ�Τʤ������Ȥϡ���ʯ�Хå��ѥå��Ϸdz��˰����ʥϥ�ɥХå��Ǥ����������Ϥ����य�Υ��ץ����ڤǷ��ͤ�����Τ�֧�֤��Ʒdz��˥��ץ饦���� �ե�` 2 �ȥ�`�Щ`����--���ä������ץȾd Revas ��ɫ�ޤ��ϻ�ɫ�֤̤����ȩ`��`��ˤ�ϡ�7 �¡��ȥ�`�Щ`������ȫ�������ϥ��쥯���������ɡ�6 8 ��������򺬤त���Ĥ���ϴ�������Ǥʤ������u��̫�늳إѥͥ롣 エルメス スカーフ
Tên: marc by marc jacobs �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:33 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
10steps-����` web ��ģ�����ޤ������Ȥ��Ǥ��ޤ����󥯥�`�Ȥ�����ȫ�ṩُ�뤹���Ҫ������ޤ����ʤ��άF�ڤΤ��ʤ��������뤳�Ȥˤ�ä��軭���֤�ͨ��ͨ���愇�˶य�Υ����פ�ȫ���؜�ӤΤ�������y��ʤ��ީ`�� ���ա�����Ϥۤܤ����낀�ˤ򥢥����� �ץ饹�����Ĥ��Τ����dz��˚��±�Ҫ�ʱ�ꓤ��ض��ν�������򤽤��򁻤��ޤ���Flickr �ϡ�VISA ���`�ɡ���s����Ƥ��뤤���Ĥ������ɤ���ä�������������о���ʼ��ޤ������¤Υө`�� �ޥ�� �����ޥ�ˤ��ȡ�Keku �� 2700��r�ޥޤΤȤ������Ƥ��ޤ�����Ů�Υޥ����ä���ͥ������ڤ˥�åפ��졢��Τ��륹����٤��v����֥�� ������ �ө`����Q����饦�ɤ˰��ޤ�ޤ����� marc by marc jacobs �rӋ
Tên: �ӥӥ��󥦥����ȥ��å� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:38 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���Υ������ڤ�ǰ�� Tos ���㏊���Ƥ������������ʤ��Υ����Ȥ���λ��ä�Y�������Ҏ�s��Х���ɤ���ޤ������Ͷ��ˤ�ä�����: �ޥإ��� ���ީ`�� ? ��ǥ� |2013 �� 4 �� 4 �� - ˽�����Ϥʤ� 1 �Ĥ�ֱ��؜�Ӥ����¥��ե��� ������ �����Ȥ򤷤ʤ���Фʤ�ޤ���Ҫ�󤹤��p�ۤʤ��μҤΤ���� 100 �� �C���Ҋ�Ĥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� �ӥӥ��󥦥����ȥ��å�
Tên: ��������`����1ͨ؜ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:39 PM | Email :quesunvg@gmail.com
ʹ�ä���׷�Ӥ���ӥե��`���ϴΤΤ�Τˤʤ뤳������I�Ϥ��Τ褦���ߥ�˥ƥ������ɤ��ޤ���˽�ϡ����ޥ��奢�ΥӥåȤȉ���Υإ�פ˽Y�ӤĤ�����ä����Ȥ����륵���Ȥϡ��ߤ�����ζय��ʾ���Է����������ϡ����`�ɤ��줾�줹�٤�˽�Υ���ǥå���/�۩`��ɥ�����ȤΤ��νM�ߺϤ碌��׷�Ӥ��Ƥⰲȫ�������ष��˽�ο����ԥޥåפ�Ф��Ƥ��ޤ�������ϡ�˽�ϡ��\�Ӥؤ�ͬ�������������ե꥽�`����Ů�ԤȤ��Ƥ�k�Ӥ���ޤ����� ��������`����1ͨ؜
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:43 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
���٤ƤνM���Ȥʤ�ͻȻ��״�r���k�������@������դ��Ƥ������������Ԥ�����ޤ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽��˽�Υޥ���������I�Υ���ꥢ�򤷤ʤ��顢˽�����ο��ܤ��x�k֫���о����뤳�Ȥ�ѧ�����˽��˽��˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�Ƥ�ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ���ؤ����y��Ŭ����׷�󤹤�possiblility��֧�B�����Ȥ�����������`������ɤ���ܤˤ���״�r���Ҫ�Ȥ��Ƥ��ޤ�����˽��˽�Υޥ���������I�Υ���ꥢ�򤷤ʤ��顢˽�����ο��ܤ��x�k֫���о����뤳�Ȥ�ѧ�����˽��˽��˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�Ƥ�ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ���ؤ����y��Ŭ����׷�󤹤�possiblility��֧�B�����Ȥ�����������`������ɤ���ܤˤ���״�r���Ҫ�Ȥ��Ƥ��ޤ�����˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ���˽�������ÿ��ܤ��x�k֫�ϡ�˽�����¤Υ���ꥢ��ޥ����`���ʤ����о���ѧ�����˽������˽�Υ˩`���˺Ϥ碌�ơ���������`���ޤ�˽��˽��������˵Ĥʉ� (�ؤ����y��Ŭ���� ��׷�󤷤�������Ԥ�֧�B�������Ԥ�����ޤ��Τ�������ɤˤǤ���״�r����Ҫ�Ǥ������`���`�ᥤ�� �����ȥ�åȤ����h�ˤ��ʤ�������Υ�˩`���ʥ�����ȥ�˺Ϥ����ʤ��α�Ҫ�Ԥ򜺤�������ˡ��a���Ĥʷ����Ǥ����ޤ���������ʩ�O�ˤ��Ф˥���饤��ȥ��ե饤��΁I���Υ꥽�`�������ޤ�Ƥ��ޤ��g�`���ʤ������J�Τ���Υ�`���� ����`�� �Ʃ`��`���u�Ф����������ͨ���ƥ����å����_ʼ���ޤ��� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: ���å� �Lؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:44 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
��ȫ��Ů�Ԥ餷����Ӥ���ä�˩`����Υ���७���Х��ѥ���GM handbagsIf��˽�ϥ�Υ������|�ѥ��⹫ļ�ϥ�ɥХå��Ϥ��ʤ��x�k֫�Ǥ����ڡ��ե��å���˥����ϡ��ؤˤۤȤ�ɤΈ��ϡ��˚ݤοդΤ���Τ���˱ˤ���֤�LV���򥵥ݩ`�Ȥ��Ƥ��ޤ��� ���å� �Lؔ��
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:47 PM | Email :baojnzj@gmail.com
һ���������ʥޥ�������Ŀ�������ϥ�ɥХå���������ɫ�����äǤ���������ء����������� ? ���ꥹ�ȤΤ褦�ʥ��������å��ʥ��Щ`�����ޤ�Ƥ��ޤ�������϶�Ŀ�ĤǤ���ΤǕr����Խ����λ�äΤ褦�ʤ��Υ���`�Υ��åפ�ڤ��Ǥ��ޤ��� ��������`����1
Tên: �Щ`���� ����᥹ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:51 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�����Υϥ�ɥХå����Ϥ˘����δ��ڤϡ��g�H�˶य�Τ��Ȥ������뤫�⤷��ʤ������ؔ���Ů�ԤΥϥ�ɥХå���Ҿ�С�ӘI�ߤ���ե��å�����ū�_���l�Ǥ�������η����ϡ����٤Ƥ�����С�ӘI�ߤ����m�Ǥ��ޤ��������Ĥ��Όg�H�����ä��������ޤ�������ץꥫ �ץ��ؔ���� �Щ`���� ����᥹
Tên: gucci ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:54 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
���य��GDP��֧���������p��ʮ�ѩ`����Ȥϡ���������ɡ��ݥ�ȥ��롢�ݥ�ȥ��롢�ե�󥹤Τ���L����ʹ�ߤ�餦�������ˤ��^�����ޤ������ʤ��΂��˵Ĥ�������ФǤ���ϐ�Ӱ푤Υ�`���ŗ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� gucci ؔ��
Tên: ��󥷥��ȩ`�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:56 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�ˤ�Ϥ��äȱ��^�İ������񡢤���ӹ���ӡ������ɤ���Τ�ƥ�����ƛQ����Ʒ�|�����롣���Ȥ��С����󥰥饹 ��ץꥫ�ؤΟo�Ǥʥ������롸A8 MP8279�����뤳�Ȥ��Ǥ��롢�ش󥷥�ͥ���������뷽�����饹 �������� 6022Q����˽��˽��˽�ν����ΤĤޤ�����������S���ߤޤ��礦�Ȥ���1�Ĥ����ƄӤ��뤢�ʤ������¤�㿤�롣���ʤ��ζय�ϡ�����ˤ⤫����餺������Ҋ�ˤϡ��¤�һ���¤����ä�S���ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ��������������Τ�����һ��Ƿ�����赥륤������ȥ�Υ�Υ����puple�Υ����`��������`PM�Τ��Ф����ʤ��g�� ��󥷥��ȩ`��
Tên: ��������`����1ͨ؜ | Ngày gởi :11/15/2013 5:09:57 PM | Email :baojnzj@gmail.com
�⤦һ�Ĥ����ϡ�5�¡��ˤ���ض�����С�ޤΡ�С���ʥ��ݥåȤΤ��ä��ꤵ��ܥåƥ�����ͥ���ؔ���������Ȥ��������Ů���Ӥ�����Ť��Ƥ����ˤ���ˮ���������뤳�Ȥ������ʤ��Ϲ⤬����ؤ���spicey�Τ仨������˼��ʤ����ʤɤο����Ԥ�����ޤ������С����ȥ�`������ѩ`�ȥ��Ȥε��¤ޤ���˽��ʧ���Ɯy�g���ʤ롢�����Ƥ��ʤ�������ᡢ���`��Υϥ�ɥХå���ؔ�������Ԥˤ��ʤ����ݤŤ��޴�N�Ʒ���ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥˤ���������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����Ȥ򿼑]�����ץ饹��Ƿ��Ǥ��뤳�Ȥϡ��M����ʤ�����Ҫ������ݥ��åȤ�soely�ޥͩ`�����֤äƤ��뤳�Ȥˤ�äơ�����Ξĺ����С� ��������`����1ͨ؜
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:00 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
���󥿩`�ͥåȤ�ȫ�����ä��֥�å��य�����M�ߤε�䥯�`�ݥ����ä��Ƥ���ɤΤ褦�˶य�����M�ߤȉ��äƤ��ޤ����Х�����` ���`�ɤϡ�����Ŀ�ˤ϶��ڵĤ˼{��I�ߤȤΥ��󥿩` �ͥå� �����ȤǤ���򹝼s����ΤϤ��ʤ��¤������ᤤ�����Ǥ������󥹥��󥹤Τ���Υ��`�ݥ��ʹ�ä��ơ��¤����gһ�ǤϤʤ��������`�ݥ��m�ä���뤳�Ȥ�ʾ���ޤ����å����ƄӤˤĤ��ƥ���åԥ󥰤θ������`�ɤ���äƤ����� �ީ`���Х��ީ`�����������֥�
Tên: �ե��饬�� ѥ | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:06 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���ʤ����Ŀ�򜺤����ޤꡢҪ�����ˤ餬����Ǥ��뤫�ɤ����ޤ��ϥ�ץꥫ�ˤ��������������������롣�ץ�� ���󥰥饹�ϥ����������äǥۥåȤʥȥ��ɤ�һ�ĤǤ������餫�ʥե�`��Ȥ���Ƥ�����������Ȥ���ä������������������������������ʥ��󥰥饹 ���ץ���� ��å� ���饦��� ��󥺡��󵨤�ɫ������Τ褦��ꎤ����󥹤����ϡ����˸ߓP����ʤ�װ�ˢ�¤ʤɕr�g����K�Ĥ˶��ؤǤ��� �ե��饬�� ѥ
Tên: ���㥹���åɥ��� �ȥ쥤�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:08 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
10steps-����` web ��ģ�����ޤ������Ȥ��Ǥ��ޤ����󥯥�`�Ȥ�����ȫ�ṩُ�뤹���Ҫ������ޤ����ʤ��άF�ڤΤ��ʤ��������뤳�Ȥˤ�ä��軭���֤�ͨ��ͨ���愇�˶य�Υ����פ�ȫ���؜�ӤΤ�������y��ʤ��ީ`�� ���ա�����Ϥۤܤ����낀�ˤ򥢥����� �ץ饹�����Ĥ��Τ����dz��˚��±�Ҫ�ʱ�ꓤ��ض��ν�������򤽤��򁻤��ޤ���Flickr �ϡ�VISA ���`�ɡ���s����Ƥ��뤤���Ĥ������ɤ���ä�������������о���ʼ��ޤ������¤Υө`�� �ޥ�� �����ޥ�ˤ��ȡ�Keku �� 2700��r�ޥޤΤȤ������Ƥ��ޤ�����Ů�Υޥ����ä���ͥ������ڤ˥�åפ��졢��Τ��륹����٤��v����֥�� ������ �ө`����Q����饦�ɤ˰��ޤ�ޤ����� ���㥹���åɥ��� �ȥ쥤��
Tên: ���å� �Lؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:11 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
��Υ��ȥ�åפ����ϲ��ޤ����@�Ǥ���7 ��� �磻�� - һ��Ĥ� 50 ����Θ��� �ʱ����˥������դ��ä���50 ����ΰ滭��һ�w�ˤ����Ĥ��ιŴ��Υ�ǥ�ԇ�ߤ봬����Ф��ʤ����Ȥ�_�J���ޤ��� ���å� �Lؔ��
Tên: Ferragamo�Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:13 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�����ͨ���ơ���ӥ�`���ˤ��I����ͤ��v�B���ƛQ���������ʤ����I�����Ȥ��Ǥ��륦���֥����Ȥ���Ӥ����uƷ���֤�������줿���Ϥ�֪�äƤ��뤫�ɤ�����֪�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ������ʤ���˽���������ѥ��ُ�뤹��ُ�뤹�����Ƥ�һ���Ǥʤ����Ȥ䡢�����ᡢ���ʤ��ϡ��ե��`���򺬤��ӹ���ӥ�`���u�������Ҫ���ʤ����Ȥ򁢶�����ȡ���Ȼ�ˡ������Ĥ��|���򤹤뤳�Ȥ����ɤǤ��� Ferragamo�Хå�
Tên: ��������`���󼤰� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:16 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���å��ϡ����y�Ĥʚ���ڤۤȤ�ɤ��⤷��ʤ��g���ե�`���һ����������󥺤�ǰ�����������ɤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����ˤ�Ϸdz��˥ե��å���ʥ֥�ʤ��Ȥ��Ǥ���ΤǤ��ʤ����å������ʁ���Υ����������ϡ����ܤ����褯�J�R����ԣ�����ˡ����x�k����ޤ��� ��������`���󼤰�
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:17 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
10steps-����` web ��ģ�����ޤ������Ȥ��Ǥ��ޤ����󥯥�`�Ȥ�����ȫ�ṩُ�뤹���Ҫ������ޤ����ʤ��άF�ڤΤ��ʤ��������뤳�Ȥˤ�ä��軭���֤�ͨ��ͨ���愇�˶य�Υ����פ�ȫ���؜�ӤΤ�������y��ʤ��ީ`�� ���ա�����Ϥۤܤ����낀�ˤ򥢥����� �ץ饹�����Ĥ��Τ����dz��˚��±�Ҫ�ʱ�ꓤ��ض��ν�������򤽤��򁻤��ޤ���Flickr �ϡ�VISA ���`�ɡ���s����Ƥ��뤤���Ĥ������ɤ���ä�������������о���ʼ��ޤ������¤Υө`�� �ޥ�� �����ޥ�ˤ��ȡ�Keku �� 2700��r�ޥޤΤȤ������Ƥ��ޤ�����Ů�Υޥ����ä���ͥ������ڤ˥�åפ��졢��Τ��륹����٤��v����֥�� ������ �ө`����Q����饦�ɤ˰��ޤ�ޤ����� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �rӋ
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:20 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�g�τ��ץ�ɽ�ηdz���Ŀ�ˤ��뤪��ĩ��Ů�Ԥ�һ���Ȥ��ƒQ���롢Ů�Ԥ����~���Ф�����Ů���ӹ��Ǹߤ�ֱ�ӱ���ĸ������Υ��åȤ�����ޤ������饦 �ץ� �����ΤǾܷ������ޤǤ���ޤ���Խ��Libanon��Zavjetrinski otoki��Lesoto�����W�Ф��餷���쾚���������֥�`��Ů�ԥ���饯���`Maguؚ�����Ȥۤܥܥ��`��o�g�Ǥ��뤳�Ȥ��ФäƤ��ʤ��ڤ��g��ȡ�긶���ޤ�������Ů�ԤϤޤ��������Ԥäƥ��ߥ�`��냇�ݡ����Ԥ��ҤΤ��٤Ƥ����h���Ӥɤ�����L����Ů�Ԥ�������ǃP���Ƥ������ڤ����ե��`��ե��`���Ů�Ԥ����¤򤷤ʤ�����ȸ��������L���²����㏊�󤭤�Magu��׷�ä��� ��������`����1
Tên: ���å� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:22 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
�����Ʃ`���⥹�`�ĥ��`������؜���v���� eBay ���Ϥ�Ҋ���ޤ����L��һ�ȤΥ֥��ɤؤΌ��I����I�Ό��å�˥åȤ�I������Τǡ��ض��λ��������x�ֱ�Ҫ������ޤ��� ���å� �Хå�
Tên: �ե��饬��ѥ | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:24 PM | Email :afbzrj@gmail.com
������Ǥϡ��ɤ��ǥ��ߥ�˥��`�������I�������礦�ɼs����������餷�������ϥץ���Υ٥���`�ȽY���v�S���_�k����ӵĤ�ĥ�Ĥ��Ƥ��ޤ��� �ե��饬��ѥ
Tên: ��������`���� ͨ؜ | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:25 PM | Email :baojnzj@gmail.com
���ʤ��ι��o�ϥ������`�ˤ���լ�䥪�ե��������Ť���ޤ��������Ƥ����å��� ����` �Хå������ʤ��Τ����m�ФǤʤ����Ϥϡ������Ĥ����뤨��ݩ`�ȥե��ꥪ ��������ΥХå��ȿ������Ƥ��ޤ����ǥ�����Ȥ����Υȩ`�ȥХå� ��å��� ����` �Хå���֥�`�ե��`���g�ɤ����˲Фꡣ ��������`���� ͨ؜
Tên: �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:27 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
2�� �����˥���ͥ�Υϥ�ɥХå����g�`���ʤ� 1 �Ĥε���������ʽ����ͥ����m�ԥ��`�ɤ�ȡ�ä��ޤ�������Υȥ�֥�ˤ��ƤƤ����ͨ��������ܥ��ӹ�����Ӥ��񥷥ꥢ�뷬��ӡˢ��3�� ���ꥢ�뷬�Ťϡ������ˤ�����Ϥ����Ҫ������ޤ����å��ő{�� zynga �λ𤫤����һ�¤����Ҫ������ޤ��Τǡ����ʤ��Υϥ�ɥХå�����������˽�ϵ�������S���ि�ᡢ˽���ˤν������w�ЙC�����a���Ф����Ф�㿤�ޤ����य�΂��ˤϤ��٤��¤��������ΘS���ߤ��������Ф���΁���������ޤ������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ����ʤ���Ƿ�礽��餬�����Ƥ���륤 ? ����ȥ� ���˥������Υ�����ϥ����`��������` PM �ᤢ�ʤ��δΤ����Фǡ� �ۥƥ��󥷥�󥵥åݥ�
Tên: ��������`����1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:28 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�߼��֥���Ʒ������ީ`��ӡ��Ĥʤ�����֧Ԯ���������ˤ����]�΃��줿Ʒ�|��;�ФǤۤȤ�ɤ����M�ߤ��T�󤷤ޤ���?�Other �Ǥ��������󥿩`�󥷥åפǤ�������̤ʤ٤��Ǥ���֥��ɽU�ӥ��󥿩`�󥷥åפǸ�������ä뤳�Ȥ��ػ��������Ϥ뤫�˶य�ηǁ��y�ĥѥ����⤷��ʤ������Υȥ�å��`���ց����򤹤뺆�g�ʷ����Ǥ����ϤΥ�������I���¤����ե��åȥͥ� �Щ`��ȡ�ä���)�� ��������`����1
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:35 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
����˥쥶�` �ȥ�ߥ󥰤����ԡ���Ҏģ�ʼҥե����ʩ`�ݥ��å� ���٥���Lؔ����һ�w�˥ԥå���Ǥ�������ˡ�����r�� ��ʾ��ʤʼ�ˤ�����\�֤��Ȥ��Ǥ���ޤ��ϱ�Ů���������Υ륤 ? ����ȥ� Suhali ��֤ĥ��쥯�����򥫥Щ`�����¤������Щ`�ηN�������塢�� Radieux �׶����������` �Хå�����ǰ��ʹ�äǤ��ޤ����Х�󥹤�ȡ�줿��״��Radieux ���g����ܛ�� Suhali ��Ȥޤ��륤 ? ����ȥ� ���˥������Υ���� �饤�˥󥰤ο��S�� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: gucci �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:36 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
������ѧ���ڤǤ���ˡ��y���Υ����ǥ���֤ä�����˥ǥ���� �����ƥ� �ƥ��˽������ʾ���Ƥ��ޤ�����ܥ�å�������ؤ�ʹ�ä������v�S�BЯ�ˤĤ���ѥ�������ʤ������פʌg�^���줿��Τ���ǰ�Ȥ˳֤äƤ����饤����Ȥμs 2 �ĤΉ������{�ͤ��ޤ�����Ҏģ����ѧ�Ǥϡ������`�ǥ��󥬩`�Υ��`���ȤΥѥ�ɥå��� * ���ե��`˽������֪�ޤ���δ֪���ڤǷdz����J�RՓ�ġ�����㤫���ѧ�Ĥʱ�ʾ�ǡ� gucci �Хå�
Tên: air jordan 1 | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:39 PM | Email :quesunvg@gmail.com
�Ԅ�܇����ꡢ�����Ԥ��������������Ȥ��Ǥ���Ȥ����Œg�����Υ����`�����ˏ����v�B�Τ������Ϥ碌���¤�������Х� (��Ů�ε� 6) ����S�b�I�ˑ��ä��뤨��줿 2009���Ů�η���˷����Ѥ��ʤ���ө`�� ��2009 �꣩�����Υǥӥ�` ���󥰥��������ޥå��� �ҥåȡ������Ѥ����򤫤äƥө`�ȡ��ҡ� �ϡ����٤Ƥ� homecountry �� 6 ���_������ air jordan 1
Tên: ��󥷥������ | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:40 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
Ҋ�Ĥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ� 2 �Ĥ������ʤ���� 2 �ĤΥ���᥹ ����å�������`����Ĥˤϡ�1930 ����˵Lj����Ƥ��ޤ�����Ȼ������餷������`���j�I��д���Ӱ�Ǵ����ŤƤ����Ȥ��ˡ������˚ݤ������Ƥ�������ͬ�ǥե�󥹡���Ů��ȫ�����ͤΥƥ�Ӥ˱�ʾ���졢�ݥ�ΤǤ��뤳�Ȥ���F��Zӭ�������Ĥ˸�굱�Ƥ�줿������Τ��ޤ��ޤʤ��ṩ���뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���������륬��ϡ�2�Ĥή��ʤ롢�·����¤˹��ܵĤ� '�����P.'���ꥢ '����å��󥰜�����ݤ����ɤ���Ƥ��ޤ���'��Ů�ϡ������餯�ե�󥹤Υ��եȥɥ�󥯥��ˤη����ǎڈ󵣵��ߤǤ��롣 ��󥷥������
Tên: marc by marc jacobs �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:43 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
š�ˤ���Τߡ������˥���᥹ �Хå�����ԇ�����Ȥ��Ǥ��ޤ������٤ƤΥѥå��`���ϡ������˼s 16 �� 1 �դ��Ӱ���Ƥ��ޤ����ҡ� ���٤Ƥ�ͨ�ڤ������ФΥ��������ƥ��󥰤ʈ����Τ����Ĥ��˽ӾA����ȡ�ä��ޤ������礬�����Ƥ���褦�ʈ����Ƕ����Ό��T�Ҥ��Ƅ��٤ʤ��Ȥ⺆�g�� rrn �����_�䤴���塣����˥ĥ��`���_�ɤ��뤿�����ȫ�����ʤ������Ҫ������ޤ������Ԥ�����ޤ����\�֤��ʤ��νY��ʽ�ˤ��य�ο��m�Ԥ��ṩ�����Ҋ�Ĥ����ޤ��� marc by marc jacobs �rӋ
Tên: ��������`����2013 | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:52 PM | Email :uqpunvdgq@gmail.com
Ů���Ӷɤ��줿Ԯ�����x��ƥϥߥ�ȥ� ���`�ӥ� kors �S����������2 �Ĥ�����ѩ`�ȥʩ` ���󥵥륿��ȱ�Ů�������Ĥʕr�g���L���ǤϤʤ��ӽ�αˤ�Ҋͨ���������Ц���򺬤� 1000����ڤȲ��դ�Ů����-��-��������⤷�Ƥ��ʤ��Ĥ��Ǥ��Լ�����դ����Ҫ������ޤ��������Ǥ���Ԓ���Ӥ������ȥ�`�Ȥʤ��\�Ӹ����OӋ����⤹�� restIf ��ȡ�ä���ҹ�g smt �ླ�g�`���ʤ�ͨ�ť��`�δ󤭤��`�����򤳤����v�����L�����ƥ��� 158 ���ܽӤ�Ҋ�ơ����繤���������� ? �����ɽ�}�Τդ�Ȥ˥�å���С����С����� 160 ���Ϥι��ιŵ�Ĥʥ���`�Х� �֥��ɤ�؜�ӾW����赤��_�k���ƥ������Є���λ�ä���¤����Τʤ����νY���򤵤�Ƥ��롢�ˤ�������gһŬ����ϧ���ޤ��ϥ��ƥ��uƷ�䥵�`�ӥ����߶ȤʙC�ܤ�һ�w��������Ϥ� R M �Υ��`�����Фˡ� ��������`����2013
Tên: �ե��饬�� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:10:53 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�����ЙC�v�Υ륤 ? ����ȥ����Lؔ�����uƷ���I���ȡ����������Ŭ���򳣤��ṩ���ޤ�����ꁻ�y�Ĥ��I����ͤϡ��ˤ餬��ֳ��ُ�뤷��˽�ϱˤ���¤��ΤΥ��Ʃ`��������ܥ��ʹ�ä����Ҥ��ˤʤ뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���Ǥ���֪�äƤ��롣 �ե��饬�� �Хå�
Tên: �ۥƥ��󥷥�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:00 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�z�Ԥ���ţ�θ浪��Ӿ��ɤʥ����å��ꥹ�Ȥ�ǥ������ʹ�ä��ƃ��줿Ʒ�|��ʾ���Ƥ��ޤ����ֿp�����åɥ���`���O����Ĥʺͽ⡢���ݩ`�Ȥ�����;��ԡ�����ӥǥ�å���ѥ�륤 ? ����ȥ�򺬤त���Ĥ��Υ֥��ɤ򤹤٤Ƥ��ؘؤ򤳤���혤����פˤ��ޤ���ͬ���ˡ����Υ��쥬��Ȥʥ��ƥ��`�֡�����ȥ�ߥ쥸�����㲿�֩`�Ȥ�š�ˤ�����ѥ���O�Β��á��U�ꥰ�åɥ���`�ֿp��������Ȥ�֤äƤ��ޤ��� �ۥƥ��󥷥��
Tên: marc by marc jacobs �rӋ | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:01 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
����Ϥ��ʤ��Τ���Υݥ���Ȥˤʤä��g�˥���������Ȅ���Ĥʤ��Ȥ��v���댟�T�Ĥʷ��x�Ϥ��ä����ߥͥ����ݤˤ����ѧ�ˤ������h�ߤ�������Έ̹P�Ϥ����餯���O���줿�����Ǥ����ȥ��ǥ��ʴ�ѧ���Έ��Ϥϡ����������餷��ѧУ�������Ƥ����å��� ����` �Хå��Ǥ��������䤨�ơ������Ĥ����ⲿ����������`��ޤ��ʤ�餫��Ҋ�Ʒdz��˺��g�ˡ����ΥХå��ϡ������� 2 �ĤΥХå���򱣳֤���Ƥ���ǰ��ˤ���ͬ�����ݥ��åȤDZ���Υե�åפ�ʹ�ä��ơ��ݥ��åȤ�䤨�Ƥ��ޤ��� marc by marc jacobs �rӋ
Tên: ����Хȩ`��ե��饬�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:04 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�٥��ե��� �ڥ������g�H���w�Х���ǥ����{�̎����Ɨ����ޥ��顢���_��ꎲҤʴ�Ҏģ���}�����饤������Фȥ䥮����ʽ���٥������ ����ʿ�� �_�ɤ�ȡ�ä��륰���ǥ�ϱˤ򚢤��ơ��_�ɤ������Y�߱ˤ������ǥ�θ������Ƥƥ��� �ߥ�����ͤ��ʤ���Фʤ�ʤ��ä����ӹ��Υ��`�ѩ` �ҩ`��`�Τ���΂��ˤΥ��쥸�å� ���`�ɂ����h�����g�إ饯�쥹�Εr�g���������٤Ƥθ�ϤΤ����_���˴����w�Ф� ���_���ˡ��Q����󥹥��`��ʮ�֤ʤ����Ĥ��Εr�g���^ȥ��š�I�򤵤�Ƥ�����x�k���ޤ��� ����Хȩ`��ե��饬��
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:09 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
��������餫�ˤ��ʤ��Τ���Υݥ���Ȥυg�˥���������Ȅ���ĤǤ���Τ�������_�ʷ��x���ߥͥ����ˤ�äƤĤ���줿��ѧ���v����ˤ��ȡ�ͨ���Υ���������٤��Ť�������ե��`�ޥåȤ��ޤ����߶Ȥʥȥ��ǥ���ѧ�������δ��η����ѧУ�饤�� ��å��� ����` �Хå����dz��˵ͤ��dz��˘S�������ޤ�ϴ�����줿���Q�Θ��� �ʤ����Ĥ����ⲿ���Ф��ޤ������ΥХå��ϳ֤äƤ����Ჿ�˽����ե�å� 2 �ĤΥХå���ˤ�äƽ������_�ߤȤʤäƤ���ե��ȤˤĤ��Ƅe���Ƥ��褦�ʥݥ��å� �ݥ��åȤ�֤äƤ��ޤ��� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: ��󥷥��Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:10 PM | Email :segtphcoz@gmail.com
�ҡ� �Υϥ�ɥХå��Τ��٤ƤηN�؜�Ӥ��������Ĥ����؄e�ʥ쥹�ȥ�������ƽԤ����ϟo�Ϥ�֤äƤ��ޤ����ҡ� �ϡ��ɥ�����Ʒ���դˤ��ޤ������dz��˸��٤�֧�B���I����S�ݤ���ޤ������Ԥ�Ů�Ԥϥ��ܥ�� �٥å��� 10 ����᥹ Birkins �����ޤ�Ƥ�����Ԥ��ޤ����l�����٤�˽�Υ��`����׷���Ĥ��ƥӥ��ȥꥢ�Ȥ����Œg�Τ����Ů�ΥЩ`���� ���åȤˤϡ���ä��� 10 �����g�Фˤ���Ĥ��Ϥʤ��Ǥ��� ��󥷥��Хå�
Tên: �ե��饬�� ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:12 PM | Email :afbzrj@gmail.com
�Ҥ��v���� tru �yԭ�t��ͤξ���Υ�����Ǥ���1261���ڤΤ��٤Ƥ����΂��ˤ����Bϵ���ܥåƥ� ? ����ͥ�ѥ�۩`����ƥ��󥿩`�ޤ��Ϸdz��˥���֥ϥ����������ꥨ�����`�ؤΌ��I�򥷥�٥롢weekendwear �˂��ˤ��ṩ���ޤ����ӥǥ��ʤɥ����`������ѧ�ι��Υ��ꥹ��ðꓤ������Ҫ�ʆ��}�Ǥϡ����ϥå��`�ϡ������Ĥ������������Τ����һ؞����ˮ�˶��u�����֤��ä����� �ե��饬�� ؔ��
Tên: HERMES �٥�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:17 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
������֤ʤ��Ȥ򡢌g�H�Υ��󥿩`�ͥåȤؤ�Ͷ�Y�ϡ�����᥹�ΥХå����ؤˉӤ��֤Τ��٥ƥ��ȡ���٤ʤ���������ɤ��ޤ��� HERMES �٥��
Tên: �ե��饬�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:21 PM | Email :afbzrj@gmail.com
���ʤ����Ԥ���A��Ҫ���C�v���ϼ���HuangXiaoFu�ˤǤ�����hollyscoop���Z�ä���com�Ρ�֧�䮐�ԥ�`�ɇ�����ͥ�PAS cherto�u�� "2 1��ɥ뤬�޴󥵥�LAN���m�ϸ��Ϥ��äƤ�����"�u�����_�k�� "�������p"�V׷���i�����ض��� "�ץ饤�Х��`�����b����"������ꥭ��ץ��㤷��ä���ä���ΤΡ� �����Υե�����ˤϡ��ޤ��Ƥ���褦��Ҋ��������Ů�Ԥζय�ǥޥ������Ϥޤ��YՓ���o����ؔ�ե��ץꥱ�`������Ҫ������ޤ�.����ϹŤ�����������`�򤹤��Ҫ������ޤ�������Ƚ��դǤϡ��Ω`�� �ѥ������Ω`�� �ѥ������ُ���ϣ������य��Ů�Ԥ�ꥹ������å���ǥȥ��ǥ��ʥΩ`�ȥ֥å� �Хå� ��ǥ�ˁ\�äơ��������¤����OӋ�����؜�Ӥ��{�����뤿��˱�Ҫ�Ǥ������ʤ������פ˶��������ä����Ҫ������ޤ���˽�����Υѥ��`��ǡ��Х顢�~������󥰤ǡ�����ϸ��N�����ȥ�������Υե롣����᥹ ���ԩ`�ǥ��ο�����ţ��ëƤ�Υͥå��쥹������᥹�ϳ�Ƥ��ϥ�ɥХå��Τ褦�ʤ���餫�������m�ʷ����Է�����򤷤ޤ��� �ե��饬��
Tên: �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:26 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�����ϡ������������ǰk������褦�ˡ���ΥΩ`�ȥѥ���������Ϥޤ��������ηN��M�Ф��뤨���Ƥ��롣����һ���ǡ����ʤ��Ϥ�����8��С���ʥͥåȥ֥å�����ԥ�`�������ꡢ�g�H��10�������12���������Ҫ��13������Υ���ԥ�`�������ƥ�ˤ�äƴ󤭤����ʤꡢ���٤�֪�äƤ����Ǥ��礦�� �ީ`���Х��ީ`�����������֥� �Хå�
Tên: ferragamo ؔ�� | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:32 PM | Email :afbzrj@gmail.com
���Τ褦�ʥݥ�ȥ��ޥͥ��rӋ����᥹�rӋ�����ƥ���m�þ��ɤʥ쥶�`�ӥ��ͥ�������ӛ�Ť��[�Ф������Ȥ�ʾ������1975�ꡢ����`�ΕrӋ�ϥϥ�ɥХå�����k�ť��`���㥹���¤�ُ�뤹�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��Ĥޤ������� ferragamo ؔ��
Tên: ����᥹ ����` | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:37 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
10steps-����` web ��ģ�����ޤ������Ȥ��Ǥ��ޤ����󥯥�`�Ȥ�����ȫ�ṩُ�뤹���Ҫ������ޤ����ʤ��άF�ڤΤ��ʤ��������뤳�Ȥˤ�ä��軭���֤�ͨ��ͨ���愇�˶य�Υ����פ�ȫ���؜�ӤΤ�������y��ʤ��ީ`�� ���ա�����Ϥۤܤ����낀�ˤ򥢥����� �ץ饹�����Ĥ��Τ����dz��˚��±�Ҫ�ʱ�ꓤ��ض��ν�������򤽤��򁻤��ޤ���Flickr �ϡ�VISA ���`�ɡ���s����Ƥ��뤤���Ĥ������ɤ���ä�������������о���ʼ��ޤ������¤Υө`�� �ޥ�� �����ޥ�ˤ��ȡ�Keku �� 2700��r�ޥޤΤȤ������Ƥ��ޤ�����Ů�Υޥ����ä���ͥ������ڤ˥�åפ��졢��Τ��륹����٤��v����֥�� ������ �ө`����Q����饦�ɤ˰��ޤ�ޤ����� ����᥹ ����`
Tên: ����᥹ ����` | Ngày gởi :11/15/2013 5:11:45 PM | Email :jwhwmiqgrwy@gmail.com
�ץ��ָʾ�����ƥ��`�� ? ����ȥ� ����᥹�򺬤����~����ϡ��ܥåƥ� ? ����ͥ��������ʸ߼�Ʒ�ϡ������祦���·���ӛ�d����Ƥ��� 1 �Ĥޤ��� 2 �ĤΥۥå� �饤�����`�����Ƥ��ޤ����ץ饹�꥾�`�ȤΥש`�륨�ꥢ���å��� - �ˤ��׳��ʥƩ`���O���Τ���������������ʤ褦�ʥ��`���ɤζ���Ŀ�Υ���󥹥ש`�륵����ɡ��ǥ����˩`���ؤ˥�åȤˤ�����ͬ���ө`���ʥ��ȥ���֡�3���`���`�ΘOС�Υ����`���`�ѩ`���䡢���䡢�Է֤��gǷȪ����d��Ұ���������ʯ����`�����������򥹥ȩ`�ޥ�󥰡������Ƥ��ޤ��� ����᥹ ����`
Tên: amhopron buy cigarettes EfzVT benson hedges cigarettes 0461 gauloises cigarettes 3603 | Ngày gởi :11/20/2013 4:21:42 AM | Email :vxlkjk@ozcstk.com
amhopron buy cigarettes EfzVT benson hedges cigarettes 0461 gauloises cigarettes 3603
Tên: neddqcln payday loans >:]] payday loans 0856 quick payday loans BqMYaR | Ngày gởi :11/22/2013 11:43:55 AM | Email :hmrkmr@xtovmx.com
neddqcln payday loans >:]] payday loans 0856 quick payday loans BqMYaR
Tên: Moncle Women | Ngày gởi :11/22/2013 11:57:53 AM | Email :hwfwesqtoovxwoflbfrhmhxypbxqpjr@gmail.com
Tên: Moncler Sale | Ngày gởi :11/22/2013 11:58:25 AM | Email :xmboaqmoxxuewidlrzvyobhjlazvxjjhcqcccez@gmail.com
Tên: Cheap Louboutin | Ngày gởi :11/22/2013 12:16:01 PM | Email :sojrmnlcejtpvgrukgzzqmnbyhejjelqxq@gmail.com
Tên: CRmRfPqFZvPTvoQUCC | Ngày gởi :11/26/2013 8:08:48 AM | Email :wpbmbb@wdrdjz.com
Tên: jekztmas pallmall cigarettes axzqBx cigarettes 8]]] tobacco 4232 | Ngày gởi :11/8/2013 7:20:05 PM | Email :lotcim@azxmag.com
jekztmas pallmall cigarettes axzqBx cigarettes 8]]] tobacco 4232
Tên: JvmTfdClRHAyGg | Ngày gởi :12/13/2012 9:48:11 PM | Email :rachel.girt@wybusiness.org
Tên: nVDBSjdicBoSRpnclk | Ngày gởi :12/16/2012 2:50:57 PM | Email :info@computercenter.si
Tên: jSshQPCjTDCcs | Ngày gởi :12/23/2012 2:33:39 AM | Email :suebr@nursemaude.org.nz
Tên: EKxpraYMeEudWYo | Ngày gởi :12/26/2012 9:21:06 AM | Email :kartell@kartell.it
Tên: cbodejkp payday loans UqLpj find LJNeJ payday loans >:-[ | Ngày gởi :12/29/2013 10:29:00 PM | Email :qbkyqu@kawrin.com
cbodejkp payday loans UqLpj find LJNeJ payday loans >:-[
Tên: qSPsPbXlEFtsAMcS | Ngày gởi :12/30/2012 6:30:25 PM | Email :validation@verisign.co.nz
Tên: pqbgrfg payday loans 9189 payday loans 8]]] cash advance %-[[[ | Ngày gởi :12/5/2013 4:12:01 AM | Email :sppksq@apvkyz.com
pqbgrfg payday loans 9189 payday loans 8]]] cash advance %-[[[
Tên: New York | Ngày gởi :2/11/2013 5:37:55 PM | Email :azccjd@losuoq.com
Tên: OBrahAiYR | Ngày gởi :2/13/2013 7:18:02 PM | Email :pknight@timberlinelodge.com
how does viagra work >:] nexium dpb viagra online :-) acyclovir 8[[[
Tên: kNXthgxcnMuxoi | Ngày gởi :2/26/2013 9:16:19 PM | Email :info@rassemblement-enjeux.org
Tên: New York | Ngày gởi :2/4/2013 11:47:50 AM | Email :nhyilc@ehyynk.com
Tên: OqwwlhhtBvFzLJfjRJJ | Ngày gởi :2/7/2013 8:23:39 PM | Email :thais.araujo@bbcr.com.br
Tên: wukxgt no fax payday loans 0639 quick quid =-] payday loans TmSVW | Ngày gởi :3/14/2014 6:19:05 PM | Email :rmhgcz@nalhsw.com
wukxgt no fax payday loans 0639 quick quid =-] payday loans TmSVW
Tên: gDKBwXEoQgWED | Ngày gởi :3/6/2013 10:18:44 AM | Email :charles000@aol.com
really cheap car insurance 19924 cheap car insurance pcyl car insurance in florida awg
Tên: ioqzpw | Ngày gởi :4/30/2013 8:57:32 PM | Email :lnysdg@xkrpcg.com
ioqzpw
Tên: vkcwokrz http://iffosa.com/ dboqin [url=http://pcvvrt.com/]dboqin[/url] | Ngày gởi :5/11/2013 9:03:14 PM | Email :kfiiak@qkszra.com
vkcwokrz http://iffosa.com/ dboqin [url=http://pcvvrt.com/]dboqin[/url]
Tên: fqhhrxp payday Advance uk >:-OOO cash advance 6550 pay day loans >:]] | Ngày gởi :5/16/2013 11:55:49 PM | Email :ylgtuz@xhjvuz.com
fqhhrxp payday Advance uk >:-OOO cash advance 6550 pay day loans >:]]
Tên: hgbzamwf payday advance 0382 cash advances >:-[ Payday UK >:]] | Ngày gởi :5/17/2013 10:05:51 PM | Email :kbumtw@zyjgpy.com
hgbzamwf payday advance 0382 cash advances >:-[ Payday UK >:]]
Tên: hljjdkkn pay day loan >:-OOO payday Canada 9744 payday advances 8079 | Ngày gởi :5/19/2013 2:01:18 AM | Email :nxzvqi@memgyd.com
hljjdkkn pay day loan >:-OOO payday Canada 9744 payday advances 8079
Tên: mshnxfwm no fax payday loans gkecA no fax pay day loan sGfNKG payday loans online UvfkH | Ngày gởi :5/22/2013 3:41:27 AM | Email :zxxidq@jfeawp.com
mshnxfwm no fax payday loans gkecA no fax pay day loan sGfNKG payday loans online UvfkH
Tên: orsylb quick payday loans %-[[[ | Ngày gởi :5/22/2013 7:10:50 PM | Email :meubwx@xaihvw.com
orsylb quick payday loans %-[[[
Tên: fcqtjso fast cash advance =-] pay day loan npaWv Bad Credit Loans vQfHSy | Ngày gởi :5/24/2013 6:18:39 PM | Email :cbtkmt@uahntg.com
fcqtjso fast cash advance =-] pay day loan npaWv Bad Credit Loans vQfHSy
Tên: dliouhrz no fax payday loans 3922 no fax pay day loans ygCRUC payday loans UK FcJdb | Ngày gởi :5/29/2013 1:24:40 AM | Email :dnpxrj@cqpcrj.com
dliouhrz no fax payday loans 3922 no fax pay day loans ygCRUC payday loans UK FcJdb
Tên: rfritlp cash advance 0988 payday loans Canada wdktDe Quick Quid zthtfr | Ngày gởi :6/11/2013 11:28:33 AM | Email :gmaiij@kxcmdu.com
rfritlp cash advance 0988 payday loans Canada wdktDe Quick Quid zthtfr
Tên: ntlaycj payday Advance uk 5795 fast payday loan >:]] Cash Advance PpUdY | Ngày gởi :6/13/2013 3:37:51 AM | Email :ksksyr@knrfto.com
ntlaycj payday Advance uk 5795 fast payday loan >:]] Cash Advance PpUdY
Tên: yzhowpjt cash advance VPPMu no fax pay day loan %-[[[ pay day loans KxNkz | Ngày gởi :6/14/2013 1:46:01 AM | Email :jgdtvm@uplrki.com
yzhowpjt cash advance VPPMu no fax pay day loan %-[[[ pay day loans KxNkz
Tên: klhckkwo Payday UK 4102 no fax payday loans 4077 cash advance >:]] | Ngày gởi :6/14/2013 1:50:50 AM | Email :hdblvy@znobnw.com
klhckkwo Payday UK 4102 no fax payday loans 4077 cash advance >:]]
Tên: czwqadri same day loan YDltGm no fax pay day loans 0364 quick payday loans HTGwMr | Ngày gởi :6/20/2013 5:57:11 PM | Email :vvzpfj@xtfeov.com
czwqadri same day loan YDltGm no fax pay day loans 0364 quick payday loans HTGwMr
Tên: dxsnftp money mutual 6959 24 hour loans %-[[[ quick money loans 4068 100 day loan 7320 | Ngày gởi :6/25/2014 12:12:23 PM | Email :imgbvg@icyokc.com
dxsnftp money mutual 6959 24 hour loans %-[[[ quick money loans 4068 100 day loan 7320
Tên: hcigogq quick payday loans oBKTH no fax pay day loan 2858 instant Payday Loans 4890 | Ngày gởi :6/4/2013 9:20:00 PM | Email :ngupjo@vopzcl.com
hcigogq quick payday loans oBKTH no fax pay day loan 2858 instant Payday Loans 4890
Tên: krnygmsz Payday advance >:]] personal loans PiONb cash advance online %-[[[ | Ngày gởi :6/7/2013 2:41:39 AM | Email :dfgdfm@ozjqhk.com
krnygmsz Payday advance >:]] personal loans PiONb cash advance online %-[[[
Tên: ujooov cash advances >:]] personal loans %-[[[ payday loans WmqZnQ | Ngày gởi :6/8/2013 1:36:26 AM | Email :xccjmv@utvpvx.com
ujooov cash advances >:]] personal loans %-[[[ payday loans WmqZnQ
Tên: itqzcjna payday Canada obVqaM fast cash advance >:-[ payday loans Canada SAZDdx | Ngày gởi :6/8/2013 5:42:57 AM | Email :mxgasy@kcduof.com
itqzcjna payday Canada obVqaM fast cash advance >:-[ payday loans Canada SAZDdx
Tên: jdpqdiak Bad Credit Loans 6361 fast cash advance 7172 fast payday loan 3546 | Ngày gởi :6/8/2013 8:08:15 PM | Email :sanani@aidjse.com
jdpqdiak Bad Credit Loans 6361 fast cash advance 7172 fast payday loan 3546
Tên: xicdzyss payday advance 7740 no fax pay day loan 0872 payday loans online mxkNa | Ngày gởi :6/8/2013 8:08:55 AM | Email :zauano@rzaqpd.com
xicdzyss payday advance 7740 no fax pay day loan 0872 payday loans online mxkNa
Tên: rrvgwhrr no fax payday loans :-O no fax pay day loan =-] payday loans UK 4092 | Ngày gởi :6/9/2013 12:05:35 AM | Email :twwjrx@tqrdwx.com
rrvgwhrr no fax payday loans :-O no fax pay day loan =-] payday loans UK 4092
Tên: ffgmaro http://paydayloansukalf.co.uk/ 9987 http://paydayloansusaalf.com/ afMbY http://paydayloanscanadaalf.ca/ %-[[[ | Ngày gởi :7/12/2013 5:39:52 PM | Email :yauqdx@pprven.com
ffgmaro http://paydayloansukalf.co.uk/ 9987 http://paydayloansusaalf.com/ afMbY http://paydayloanscanadaalf.ca/ %-[[[
Tên: pjCsDNNuMl | Ngày gởi :7/23/2013 9:14:42 AM | Email :lpqifa@kffzsx.com
Tên: uzkyuz http://paydayloansusaali.com/ 9119 http://paydayloanscanadaali.ca/ ZCduWW online payday %-[[[ | Ngày gởi :7/27/2013 12:24:14 AM | Email :wgwjfy@gnecvc.com
uzkyuz http://paydayloansusaali.com/ 9119 http://paydayloanscanadaali.ca/ ZCduWW online payday %-[[[
Tên: pddayrvx http://paydayloansusaald.com/ qqMsfY payday loans FNeog Bad Credit Loans folDW | Ngày gởi :8/1/2013 8:21:04 PM | Email :sdxjvc@esbxac.com
pddayrvx http://paydayloansusaald.com/ qqMsfY payday loans FNeog Bad Credit Loans folDW
Tên: godatd payday loans online zyRbKJ pay day loans pwOUu quickquid >:-OOO | Ngày gởi :8/12/2013 11:24:58 PM | Email :tvnbwh@vgvphx.com
godatd payday loans online zyRbKJ pay day loans pwOUu quickquid >:-OOO
Tên: tpgbxc payday loans kEyVGE payday loan 8]]] payday loans >:]] | Ngày gởi :8/13/2013 7:29:01 PM | Email :qwurfd@wtjgzq.com
tpgbxc payday loans kEyVGE payday loan 8]]] payday loans >:]]
Tên: truwcy Payday advance 2525 pay day loan 8]]] payday loan Canada >:-OOO | Ngày gởi :8/14/2013 10:18:54 PM | Email :jotgbt@miebrp.com
truwcy Payday advance 2525 pay day loan 8]]] payday loan Canada >:-OOO
Tên: ohpqpgsn payday loans dOGjp payday loans %-[[[ quickquid 5258 | Ngày gởi :8/15/2013 10:07:54 PM | Email :wlzjtz@yvcuac.com
ohpqpgsn payday loans dOGjp payday loans %-[[[ quickquid 5258
Tên: fvafof same day loan >:-[ fast cash advance kBIfh pay day loan EwLjVP | Ngày gởi :8/16/2013 8:43:33 PM | Email :vkoirc@uuvdzr.com
fvafof same day loan >:-[ fast cash advance kBIfh pay day loan EwLjVP
Tên: xlduwzh pay day loans 7323 payday loans 5136 http://paydayloanscanadaald.ca/ 5878 | Ngày gởi :8/2/2013 1:34:53 AM | Email :yqfbyy@fbfrfq.com
xlduwzh pay day loans 7323 payday loans 5136 http://paydayloanscanadaald.ca/ 5878
Tên: ocatqciu payday loans aePAKY payday loans 1873 http://paydayloansukald.co.uk/ 5349 | Ngày gởi :8/2/2013 8:52:56 PM | Email :tqumco@lhgyrh.com
ocatqciu payday loans aePAKY payday loans 1873 http://paydayloansukald.co.uk/ 5349
Tên: ksjezrh pay day loans szHPnF pay day loans >:-OOO quick quid 2303 | Ngày gởi :8/3/2013 10:06:48 PM | Email :qglsir@rfpgui.com
ksjezrh pay day loans szHPnF pay day loans >:-OOO quick quid 2303
Tên: dzakyz payday loans >:]] http://paydayloansusaalj.com/ >:]] payday loans 3851 | Ngày gởi :8/3/2013 11:27:01 PM | Email :httivx@midjyi.com
dzakyz payday loans >:]] http://paydayloansusaalj.com/ >:]] payday loans 3851
Tên: Nguyễn Thị Xuyến | Ngày gởi :8/3/2013 7:19:19 PM | Email :nguyenthixuyen1967@gmail.com
Con tu niệm Phật đã mấy năm rồi,Con cứ niệm Phật và đọc kinh Vô Lượng Thọ,nghe băng đĩa mà thôi và con ăn chay trường mấy năm .Lý do Con ăn chay trường là vì tự nhiên Con bị sợ nước mắm,sợ thịt ,Con cứ niệm Phật nhưng trên đường tu không có Thầy chỉ dạy trợ duyên thì quả là khó khăn Thầy ạ.Con tự hiểu sức tu của Con thì non yếu mà nghiệp chướng lại quá sâu dày nên mỗi khi Con gặp chướng nhỏ thì Con quyết tâm niệm Phật thật dũng mãnh và Con quán chiếu kiên quyết nhìn nhận nó chỉ là chướng duyên trên đường tu mà bất cứ ai cũng phải gặp,đây là thử thách Con phải vượt qua thế là Con đã thắng nó.Nhưng mà không phải chỉ vậy thì ngon lành quá.biết bao phen Con gặp phải chướng rất lớn Con hành trì sao cũng không thấy ăn thua gì Con thấy đuối sức quá,Con mong sao có Thầy giúp đỡ .Con phát nguyện mãi và Con tin một ngày nào đó sẽ có duyên lành nảy nở,sự thật đúng như mong đợi của Con Thầy a. Chiều nay Con vào mạng tìm địa chỉ này Con vui mừng quá Con sẽ thu sếp đến Chùa để gặp Thầy Con kính chào Thầy Nam Mô A Di Đà Phật.
Tên: Nguyễn Thị Xuyến | Ngày gởi :8/3/2013 7:21:56 PM | Email :nguyenthixuyen1967@gmail.com
Con tu niệm Phật đã mấy năm rồi,Con cứ niệm Phật và đọc kinh Vô Lượng Thọ,nghe băng đĩa mà thôi và con ăn chay trường mấy năm .Lý do Con ăn chay trường là vì tự nhiên Con bị sợ nước mắm,sợ thịt ,Con cứ niệm Phật nhưng trên đường tu không có Thầy chỉ dạy trợ duyên thì quả là khó khăn Thầy ạ.Con tự hiểu sức tu của Con thì non yếu mà nghiệp chướng lại quá sâu dày nên mỗi khi Con gặp chướng nhỏ thì Con quyết tâm niệm Phật thật dũng mãnh và Con quán chiếu kiên quyết nhìn nhận nó chỉ là chướng duyên trên đường tu mà bất cứ ai cũng phải gặp,đây là thử thách Con phải vượt qua thế là Con đã thắng nó.Nhưng mà không phải chỉ vậy thì ngon lành quá.biết bao phen Con gặp phải chướng rất lớn Con hành trì sao cũng không thấy ăn thua gì Con thấy đuối sức quá,Con mong sao có Thầy giúp đỡ .Con phát nguyện mãi và Con tin một ngày nào đó sẽ có duyên lành nảy nở,sự thật đúng như mong đợi của Con Thầy a. Chiều nay Con vào mạng tìm địa chỉ này Con vui mừng quá Con sẽ thu sếp đến Chùa để gặp Thầy Con kính chào Thầy Nam Mô A Di Đà Phật.
Tên: jdkiuebn payday Advance uk >:-OOO payday loans :-O no fax pay day loans OiUXUT | Ngày gởi :8/4/2013 10:40:13 PM | Email :elobzu@jufioh.com
jdkiuebn payday Advance uk >:-OOO payday loans :-O no fax pay day loans OiUXUT
Tên: yvdkks short term loan >:-OOO http://paydayloansusaald.com/ isexf http://paydayloanscanadaald.ca/ WulUO | Ngày gởi :8/6/2013 1:45:33 AM | Email :kqclro@podmdb.com
yvdkks short term loan >:-OOO http://paydayloansusaald.com/ isexf http://paydayloanscanadaald.ca/ WulUO
Tên: mopkfin payday loans =-] payday loan Canada 8181 Bad Credit Loans 8]]] | Ngày gởi :8/6/2013 6:15:16 PM | Email :evlcde@yybfio.com
mopkfin payday loans =-] payday loan Canada 8181 Bad Credit Loans 8]]]
Tên: rmriav payday loans 2231 payday loans 4353 payday loan Rpmcsv | Ngày gởi :8/6/2013 7:49:50 AM | Email :zoitad@yqmazq.com
rmriav payday loans 2231 payday loans 4353 payday loan Rpmcsv
Tên: khhclj payday loans jrfts payday loans 1068 payday loans %-[[[ | Ngày gởi :8/7/2013 9:15:50 PM | Email :abkdxp@cmwslp.com
khhclj payday loans jrfts payday loans 1068 payday loans %-[[[
Tên: dtfqnlp payday loans 5077 pay day loan IQmpZz cash advance online 3719 | Ngày gởi :8/8/2013 10:50:33 PM | Email :ucemwi@ybcjmb.com
dtfqnlp payday loans 5077 pay day loan IQmpZz cash advance online 3719
Tên: ewxueeix payday loan pqPZh payday loans oAERQb paydayuk 5203 | Ngày gởi :8/9/2013 10:42:27 PM | Email :eupfhf@ycqtce.com
ewxueeix payday loan pqPZh payday loans oAERQb paydayuk 5203
Tên: cheap ffxiv power leveling | Ngày gởi :9/15/2013 4:39:23 PM | Email :tqsgpe@gmail.com
those are the Preferred ! i really bring in cheap ffxiv power leveling in class together with every one view go as they are now extremely cute.
Tên: omhmxbd online payday 9738 look at this site FwTNV paydayloansusatra.com 5482 | Ngày gởi :9/15/2013 4:48:10 AM | Email :bcjxqt@xsvjds.com
omhmxbd online payday 9738 look at this site FwTNV paydayloansusatra.com 5482


 >> Gửi ý kiến của của bạn.  <<
 
Họ Tên Email:
Nội Dung

 
Pháp Thoại - Pháp Âm
Video Tịnh Độ Tông
Anbum ảnh
Thế Giới Huyền Bí
Tin Tức Cập Nhật
 
Hổ Trợ
   Hỗ Trợ Yahoo

Yahoo

   Điện Thoai

0977 29 27 28  

Trực Tuyến :9

Số Lần Xem : 576334

 
Liên kết


ĐẠO TRÀNG PHÚC KHÊ – CHÙA NGÒI – HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: 130 Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Email: chuangoihadong@gmail.com
Kính chúc quý vị thính pháp an lạc buông bỏ vạn duyên niệm Phật !
Mọi hình thức sao chép thông tin đều được hoan nghênh.