Pháp Ngữ - Pháp Họa
Pháp Môn Tinh Độ
Danh Mục Giảng Sư
Danh Mục Pháp Âm
Gương Vãnh Sanh
Bồ Đề Tâm
Tin Xem Nhiều Nhất

Thông Bạch lễ cầu siêu thai nhi ngày 5/9/2015 ( âm lịch ) Lễ quy y tam bảo 15/08 ( AL)


Số Lần Đã Thắp : 1624
 

Chào Mừng Các Bạn Đến Đạo Tràng Niệm Phật Chuyên Tu Tịnh Độ Chùa Ngòi

Thông  Bạch Khoá Tu Phật Thất Hàng Tháng Tại Chùa Ngòi

Tướng Lành Xuất Hiện Kết Thúc Khóa Tu Mùa Vu Lan Chùa Ngòi

Các Ngày Vía, Lịch Chay, Danh sách Quán Ăn Chay

Đăng Ký Phòng Chuyên Tu Niệm Phật Hộ Niệm Vãng SanhHT Tịnh Không Chúc Tết 2014

Thông Bạch Lễ Cầu Siêu Thai Nhi, và lễ quy y tam bảo Chùa Ngòi
BTC xin thông báo tới quý thiện nam tín nữ phật tử, BTC bắt đầu nhận đăng ký cầu siêu thai nhi vào ngày 01/08 đến ngày 4/9. Chương trình lễ cầu sieeu  thai nhi được tổ chức vào sáng ngày 5.9 âm lịch tức ngày 28/09/2014
Ý Nghĩ Hoa Sen Trong Phật Giáo
Hỏi:Kính bạch thầy, mỗi khi vào chùa nhìn lên bàn Phật, thấy tượng Phật ngồi trên tòa sen, nhưng thú thật con không hiểu ý nghĩa của hình ảnh hoa sen như thế nào? Mà khi vào chùa nhìn đâu cũng thấy hoa sen cả. Kính mong thầy giải thích cho chúng con hiểu. Con cám ơn thầy
Khoá Tu Phật Thất Hàng Tháng Chùa Ngòi

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa các quý vị Phật tử.
Với mục đích hoằng dương Phật pháp và nhằm giúp cho quý vị Phật tử tăng trưởng công đức tu tập.

Quy Tắc Tu Học
Lời khai thị của ẤN QUANG ĐẠI SƯ
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp
Ý Nghĩa Tràng Hạt
Hỏi: Là một phật tử tu theo pháp môn niệm Phật, con thường lần tràng hạt để niệm Phật. Tuy nhiên, thú thật là con chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó như thế nào. Tại sao phải xâu kết làm 108 hạt, mà không phải là 107 hay 109? Như vậy, 108 có ý nghĩa gì? Và tại sao khi niệm Phật, tay cần phải lần chuỗi? Nó có công dụng gì cho việc diệt trừ phiền não không?
Lời Khai Thị Vàng Ngọc Ps Tịnh Không

Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải một đời này, một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, nối tiếp chẳng dứt. Đây tức chỗ gọi là luân hồi.


Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn


Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

"Trích những lời khai thị vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không"

Sám Hối-Phát Nguyện

              SÁM HỐI
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ y chi sở sanh
Kim đối Phật tiền cầu sám hối

         

            PHÁT NGUYỆN
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

         HỒI HƯỚNG
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ


QUY TẮC TU HỌC

Tịnh Nghiệp Tam Phước:
1- Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.
2- Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.
3-Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.
Tam Học: Giới học, Định học, Huệ học.

Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã.

Thập Nguyện Phổ Hiền:

1- Lễ kính chư Phật.
2- Khen ngợi Như Lai.
3- Rộng tu cúng dường.
4- Sám hối nghiệp chướng.
5- Tuỳ hỷ công đức.
6- Thỉnh chuyển pháp luân.
7- Thỉnh Phật trụ thế.
8- Thường tuỳ Phật học.
9- Hằng thuận chúng sanh.
10- Hồi hướng tất cả. 
Pháp Thoại - Pháp Âm
Video Tịnh Độ Tông
Anbum ảnh
Thế Giới Huyền Bí
Tin Tức Cập Nhật
 
Hổ Trợ
   Hỗ Trợ Yahoo

Yahoo

   Điện Thoai

0977 29 27 28  

Trực Tuyến :24

Số Lần Xem : 595371

 
Liên kết


ĐẠO TRÀNG PHÚC KHÊ – CHÙA NGÒI – HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: 130 Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Email: chuangoihadong@gmail.com
Kính chúc quý vị thính pháp an lạc buông bỏ vạn duyên niệm Phật !
Mọi hình thức sao chép thông tin đều được hoan nghênh.